Firmy môžu žiadať úrady práce o dotácie na vytvorenie pracovných miest

Pre zamestnávateľov
Bratislava 20. februára (TASR) - Firmy môžu opäť na úrady práce predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest z národného projektu s názvom Podpora vytvárania pracovných miest. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR na svojej internetovej stránke už zverejnilo tretie oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku s tým, že prijímanie žiadostí je obnovené od 18. februára tohto roka.

"Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu implementácie národného projektu nedošlo zo strany zamestnávateľov k naplneniu záväzkov a časť finančných prostriedkov určených na hlavné aktivity bola vrátená do rozpočtu, zverejňujeme tretie Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest," uviedlo ÚPSVR SR v materiáli zverejnenom na svojej internetovej stránke.

Projekt na podporu zamestnávania občanov na Slovensku sa realizuje prostredníctvom úradov práce v rámci celého Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Zameraný je najmä na zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce najmenej tri mesiace. V rámci tretieho oznámenia je na podporu vytvárania pracovných miest vyčlenených 2.377.661,40 eura. "Finančné prostriedky na podporu vytvárania pracovných miest vo veľkých podnikoch môžu byť poskytnuté maximálne do výšky 30 % z celkového rozpočtu projektu," uviedlo ÚPSVR v treťom oznámení.

Podmienkou čerpania týchto prostriedkov je, aby firma vytvorila uchádzačovi o zamestnanie pracovné miesto na dobu určitú, minimálne na 18 mesiacov, alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania na obdobie minimálne 18 mesiacov. "Pri posudzovaní žiadostí budú zohľadnené a zvýhodnené také žiadosti, ktoré deklarujú vytvorenie pracovného miesta na dlhšie ako stanovené obdobie a preferované budú žiadosti deklarujúce miesta na dobu neurčitú," priblížilo ústredie práce.

Ak zamestnávateľ v priebehu jedného roka od vytvorenia pracovných miest zruší akékoľvek pracovné miesto pre nadbytočnosť, bude povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok za počet zrušených miest vo výške najnižšie poskytnutého príspevku. "V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovné miesto sa poskytuje príspevok, je zamestnávateľ povinný preobsadiť pracovné miesto iným uchádzačom o zamestnanie, a to v lehote do 60 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia," uviedol ÚPSVR.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie