Úrady práce stále môžu preplácať rekvalifikačné kurzy nezamestnaným

Hľadám prácu
Bratislava 16. februára (TASR) - Úrady práce na Slovensku stále môžu evidovaným uchádzačom o zamestnanie preplatiť rekvalifikačné kurzy, ktoré si nájdu sami a ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce. 

"Uchádzač o zamestnanie si môže v zmysle zákona o službách v zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí občan sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na výkon pracovnej činnosti, alebo začatie prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti," uviedla Veronika Černá z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. 

Úrady práce na tieto aktivity dostávajú peniaze z národných projektov s názvom "Vzdelávanie a príprava pre trh práce" a "Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie". Tieto národné projekty sa budú realizovať do 30. júna 2014. "Objem finančných prostriedkov v rozpočtoch týchto národných projektov bol dostatočný na uspokojenie všetkých záujemcov o uvedený druh vzdelávania. V súčasnosti sa pripravujú predikcie finančných potrieb na tento druh vzdelávania tak, aby aj po 1. júli 2014 mohli byť uspokojené požiadavky uchádzačov o zamestnanie," doplnila Černá. 

Do júna tak majú úrady práce stále k dispozícii peniaze na preplatenie kurzov. Uchádzač však musí o to požiadať úrad písomne. "Úrad občanovi, ktorý si zabezpečil individuálne vzdelávanie, uhradí 100 % nákladov, maximálne však len do výšky 600 eur, až po nástupe do zamestnania, alebo začatia prevádzkovania, alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov," priblížila Černá. Žiadosť o úhradu finančných prostriedkov je povinný občan predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení individuálne zabezpečeného vzdelávania. 

Príspevok na individuálne zabezpečené vzdelávanie nie je možné získať, ak samotný úrad práce poskytuje rekvalifikačné kurzy, ale ani vtedy, ak bol uchádzačovi o zamestnanie už poskytnutý príspevok v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti. Podľa údajov ÚPSVR SR sa vlani v rámci kurzov, ktoré poskytujú úrady práce, vzdelávalo 1684 ľudí
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie