Mzdy na Slovensku

Mzdy a analýzy

Presnejší medián

Podľa zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) z 2. štvrťroku 2012 je priemerná mesačná hrubá mzda po zohľadnení miezd zamestnancov u živnostníkov na Slovensku na úrovni 813 eur, bez nich až 867 eur. To v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 5 %.

V podnikateľskej sfére sa priemerne zarába 909 eur a v nepodnikateľskej je to o 175 eur menej, teda 734 eur. Mzdové zvýhodnenie podnikateľskej sféry neplatí napríklad pri absolventoch, ktorých lepšie zaplatí štát ako súkromná sféra. V podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére rástli medziročne mzdy skoro rovnako.

Veľmi zaujímavým a reprezentatívnejším ukazovateľom ako priemer je medián, ktorý predstavuje hodnotu uprostred vzostupne zoradených hodnôt. Ten bol v Slovenskej republike v sledovanom období na úrovni 690 eur. Znamená to, že polovica zamestnancov na Slovensku zarábala menej ako 690 eur a druhá polovica zasa viac. Prečo je rozdiel medzi mediánom a priemerom 177 eur? Spôsobujú to mzdy riadiacich pracovníkov a manažérov. Tí ťahajú priemernú mzdu hore, aj napriek tomu, že prevažná väčšina sú nízko zarábajúci zamestnanci.

Odmeny tvoria 10,5 %

Aká je štruktúra hrubej mesačnej mzdy? Najväčší podiel má samozrejme základná zložka mzdy, ktorá v celoslovenskom meradle predstavuje cca 71 % hrubej mzdy. Druhá najväčšia časť pripadá na prémie a odmeny, a to 10,5 %. Náhrady mzdy sa podieľajú na celkovej mzde 8,8 % a príplatky a doplatky 7,1 %. Ostatné mzdové zložky a mzdy za pracovnú pohotovosť sú v intervale 0,3% - 2,7%.

Štruktúra mzdy mužov a žien sa odlišuje v jednom bode. Ženy majú podiel základnej mzdy na celkovej mzde o 5 % vyšší ako muži, ktorí na druhej strane majú vyšší podiel prémií a odmien o 4,5 %. Muži majú teda v priemere vyššiu časť pohyblivej zložky mzdy.

Prešov tradične na konci

Na Slovensku sú veľmi citeľné regionálne rozdiely v odmeňovaní. V Bratislavskom kraji sa zarába priemerne o 350 eur a viac ako v ostatných krajoch. Ľudia si tam zarobia priemerne 1 186 eur. Na konci v odmeňovaní je Prešovský kraj s priemernou hrubou mesačnou mzdou len 687 eur. Prešovský kraj je jediným krajom v Slovenskej republike, v ktorom sa v podnikateľskej sfére zarába menej ako v nepodnikateľskej.

Veľké rozdiely nie sú len v krajoch, ale taktiež v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva. Na Slovensku sa darí najmä odvetviam Finančníctvo, IT a telekomunikácie a Energetika. V týchto odvetviach si dokážu ľudia zarobiť najviac. Týka sa to aj prierezových zamestnancov, ktorí by si dokázali zarobiť za tú istú prácu v týchto odvetviach omnoho viac. Vo vymenovaných odvetviach sa priemerne zarába viac ako 1 400 eur. Vo Finančníctve a IT a telekomunikáciách dokonca viac ako 1 600 eur. Najmenej zarábajú zamestnanci v Ubytovacích a stravovacích službách, priemerne 525 eur vrátane manažmentu. Na druhej strane treba povedať, že v tomto odvetví sa najviac objavujú príjmy mimo výplatných pások.

Najnižšie mzdy: služby a obchod

Najviac vidia na výplatnej páske riadiaci pracovníci, manažment – skoro 2 000 eur. Hneď za nimi sa umiestnili špecialisti, technici a odborní pracovníci s priemernou mzdou cez 950 eur. Priemernú hrubú mesačnú mzdu od 716 do 762 eur majú taktiež administratívni pracovníci, remeselníci, montážnici, operátori a montéri strojov a zariadení. Najmenej zarábajú pracovníci v službách a obchode, v poľnohospodárstve, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Zahraničné spoločnosti platia viac

Ktoré firmy platia najlepšie? Podľa druhu vlastníctva sú to jednoznačne zahraničné spoločnosti. Priemerná hrubá mesačná mzda za všetkých zamestnancov sa tu šplhá až k 1 578 eurám. Keď porovnávame dva najfrekventovanejšie druhy obchodných spoločností: „akciovku“ a „eseročku“, tak v „akciovke“ sa zarába na Slovensku o 167 eur viac, 1 032 eur. V „eseročke“ 865 eur.

Veľmi zaujímavý údaj získame, keď porovnáme mzdy zamestnancov obcí a krajov. Kým zamestnanci obcí a miest zarobia priemerne 665 eur, na úrovni samosprávnych krajov je to skoro 1 100 eur. Je to spôsobené najmä odlišnou štruktúrou zamestnancov. Kraje majú vyšší podiel vysokokvalifikovaných zamestnancov. Najmenej na Slovensku platia cirkevné organizácie, v priemere menej ako 500 eur.

Veľké organizácie platia na Slovensku vyššiu mzdu. Kým mzdy zamestnancov v organizáciách do 100 zamestnancov sa pohybujú na úrovni približne 800 eur, v organizáciách nad 1 000 zamestnancov platia priemerne 1 017 eur.

Na vrchole pred 40-kou

Vo vzťahu k veku je odmeňovanie zamestnancov na Slovensku osobitne zaujímavé. Po štúdiu mzda sústavne rastie až do 35., resp. 39. roku veku. Vo veku 30 až 39 človek zarába svoje maximum. Táto skutočnosť sa potvrdzuje najmä v podnikateľskej sfére, už menej v nepodnikateľskej sfére.

„Cezpoľní“ majú viac

Na Slovensku je čoraz väčší podiel zamestnancov, ktorí sa sťahujú za zamestnaním do iného kraja v rámci Slovenskej republiky. Najviac „cezpoľných“ prijme Bratislavský kraj, ktorý absorbuje ľudí zo všetkých krajov. Keď porovnávame bydlisko, pracovisko a mzdu, zistíme, že vo väčšine prípadov zarábajú zamestnanci, ktorí dochádzajú za prácou z iného kraja, vyššiu mzdu ako tí, ktorí v danom kraji majú trvalý pobyt a aj tam pracujú. Spôsobuje to najmä skutočnosť, že mzdy „domácich zamestnancov“ ťahajú dole najmä nízkokvalifikovaní zamestnanci, ktorí majú nízky záujem o dochádzku za prácou.

Informačný systém o cene práce

Údaje v tomto článku sú za 2. štvrťrok 2012 a pochádzajú z Informačného systému o cene práce (ISCP), ktorého gestorom je MPSVR SR. Obsahuje čísla za takmer milión zamestnancov v Slovenskej republike. Vo vzorke sú všetky veľké podniky. Údaje za malé a stredné podniky sú za vybrané organizácie, ale napriek tomu sú najhodnovernejšie na Slovensku – pochádzajú totiž priamo z personálnych a mzdových programov.
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie