Zamestnávatelia robia pri podávaní výkazov množstvo chýb

Pre zamestnávateľov
Bratislava 26. januára (TASR) - Viac ako 5,66 miliardy eur vyberie Sociálna poisťovne ročne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie závisí vo veľkej miere od kvality vzájomnej komunikácie s platiteľmi, ktorými sú zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne poistené osoby. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi pracovníci Sociálnej poisťovne.

Podľa ich slov poisťovňa v predchádzajúcich rokoch zaviedla elektronickú komunikáciu so zamestnávateľmi a postupne ju rozširuje aj pre ostatných poistencov. Jedným z najväčších prínosov elektronickej komunikácie je rýchla spätná väzba pri zaslaní výkazov a registračných listov. Zamestnávateľ je upozornený na základné chyby v týchto dokumentoch, čím sa predchádza vzájomným nedorozumeniam a následným pokutám a penále. To kladie vyššie nároky na vonkajšiu kontrolu zamestnávateľov so zameraním na správnosť plnenia odvodových povinností, správnosť výpočtu poistného, registráciu zamestnancov a pod.

Skúsenosti z predchádzajúcich období preukázali veľkú chybovosť predkladaných dokumentov a nesprávne vykazovaných údajov, čo vedie k neplateniu, resp. nesprávnemu plateniu poistného. Sociálna poisťovňa na túto skutočnosť reagovala zintenzívnením vonkajších kontrol v druhom polroku 2013.

Kontroly zistili, že až 4188 zamestnávateľov predložilo za kontrolované obdobie registračné listy zamestnávateľov a registračné listy fyzických osôb (zamestnancov) s chybami, t. j. 59 % kontrolovaných zamestnávateľov. Až 20 % kontrolovaných zamestnávateľov predložilo minulý rok mesačné výkazy poistného až pri kontrole a upozornení Sociálnou poisťovňou a nie v zákonom stanovenej lehote.

Ako upozornila Lucia Šutovská zo Sociálnej poisťovne, nesprávne údaje majú negatívny vplyv tak na zamestnávateľov, ako aj zamestnancov najmä v prípade uplatňovania si tej ktorej sociálnej dávky. Cieľom poisťovne, ako zdôraznila, nie je pokutovať zamestnávateľov a ďalších platiteľov poistného, ale zaviesť poriadok do týchto vzťahov.

K zlepšeniu prostredia pre výber poistného by malo prispieť zjednotenie procesov výberu poistného a daní, čo je dlhodobo rezonujúca téma prípravy projektu UNITAS.

V súčasnosti Sociálna poisťovňa analyzuje procesy a možnosti prípravy na prechod zjednotenia s výberom daní a poistného, odstraňuje spomínané problémy v komunikácii so zamestnávateľmi a túto elektronickú komunikáciu rozširuje na ďalšie skupiny poistencov.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie