Absolventská prax – možnosť ako ušetriť na mzdových nákladoch

Pre zamestnávateľov

Získate totiž mladého zamestnanca, ktorý síce nemá veľa skúseností, avšak za jeho prácu nezaplatíte ani jeden cent. Rovnako za neho neplatíte ani odvody. O všetko sa postará Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý absolventovi poskytne mesačný paušálny príspevok vo výške sumy životného minima i náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe. Získate lacnú pracovnú silu na 3 až 6 mesiacov a absolventa za pár týždňov dokážete zaškoliť na požadované činnosti. Je samozrejmé, že tvoriť stavebné rozpočty či programovať v jazyku C++ ho tak rýchlo nenaučíte (za predpokladu, že to predtým nevedel), môžete ho však využiť pre administratívne zabezpečenie chodu firmy či ako pomocnú silu na jednotlivých pracoviskách. V prípade, že prijmete absolventa vysokej školy, máte možnosť získať nové znalosti, ktorými disponuje a implementovať ich do firemnej praxe. Ak sa po určitom čase finančná situácia vašej firmy zlepší, môžete po uplynutí doby absolventskej praxe už zaškoleného a zabehnutého absolventa zamestnať na plný alebo polovičný úväzok.

Absolventská prax je výhodná nielen pre vás ako zamestnávateľa, ale i pre samotného absolventa. Po niekoľkých mesiacoch neúspešného hľadania práce sa dostane aspoň na určitú dobu do pracovného prostredia, naučí sa udržiavať pracovné návyky, získa odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré neskôr môže využiť pri ďalšom uplatnení sa na trhu práce. Rovnako má šancu získať pozitívne referencie od zamestnávateľa, ak ten bude spokojný s jeho prácou. Odmena za jeho prácu síce nie je žiadne terno, no človeku bez práce aj pár eur pomôže skvalitniť život.
 

I toto riešenie má však svoje nevýhody. Absolvent vám nemôže nahradiť skúseného odborníka. Ak teda potrebujete experta na účtovníctvo či webdevelopera pre tvorbu webu, neskúsený absolvent nebude tým pravým orechovým. Môže však byť veľkým prínosom pri realizácii prác, ktoré si nevyžadujú špeciálne zručnosti a praktické skúsenosti, resp. práce, ktoré sú špecifické len pre vašu firmu (napr. ak pracujete s vlastným softvérom) a zaškolenie by bolo potrebné i pri prijatí zamestnanca na trvalý pracovný pomer.

Dôležité fakty o absolventskej praxi

  • Za absolventa školy sa považuje okrem absolventa školy mladšieho ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie, aj každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

  • Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace.

  • Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovania, v rozsahu 20 hodín týždenne.

  • Počas vykonávania absolventskej praxe absolvent školy ostáva v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  • Počas absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní, ktorý vzniká po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.

Spracovala redakcia www.ezisk.sk podľa www.upsvar.sk

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie