Pritiahnite a udržte si A-hráčov nefinančnými odmenami

Pre zamestnávateľov

Prieskumy ukazujú, že pracovníci rôznych vekových skupín uprednostňujú „remix“ tradičných ocenení: od baby boomers, ktorí tvrdo pracujú, aby dosiahli vrchol svojej kariéry, cez generáciu X bojujúcu o uspokojenie svojich profesijných ambícií ako aj naplnenie osobného života, až k milleniom, ktorí sa pozerajú na rovnováhu v pracovnom a osobnom živote ako na svoje právo. Možnosť pracovať z domova motivuje 83 % milleniov a 75 % boomerov k tomu, aby podávali 110 % pracovný výkon.

Tri nefinančné kompenzácie majú pre zamestnancov rovnakú alebo vyššiu hodnotu ako finančné odmeňovanie.

1. KAŽDÝ CHCE FLEXIBILITU

Zo všetkých vyčnieva jednoznačne flexibilná pracovná doba. Firmy, ktoré pristupujú k času ako k „mene“ – umožňujú napríklad skrátené pracovné úväzky a rozložiť si pracovný čas podľa potreby – majú väčšiu šancu, že si pritiahnu a udržia zamestnancov vysokého kalibru. Rovnováhu pracovného a osobného života si vždy cenili hlavne pracujúce ženy, ktoré žonglujú medzi požiadavkami svojich rodín a vysokým pracovným nasadením. Tieto „mamy“ začínajú byť podporované prichádzajúcimi milleniimi, ktorí považujú za základné právo, aby sa mohli rovnako usilovne „hrať a baviť“ ako „pracovať“ . Jeden z nich uviedol v prieskume: „Som hlavný živiteľ rodiny, takže teraz nemám času navyše. Ale hľadám si novú prácu a uprednostním tú, ktorá mi zabezpečí väčšiu voľnosť v otázke pracovného času.“ Nesmiernym hitom je rozložený pracovný čas a telepráca v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Jedna riadiaca pracovníčka odhaduje, že pri práci z domu by získala k pracovnému času dve hodiny navyše. Dva roky potom, čo HSBC zaviedla flexibilný pracovný čas v Indii, stúpla produktivita u 88 % účastníkov a u ostatných rozhodne neklesla.

2. UZNANIE REZONUJE

35 % pracovníkov a 30 % finančných riaditeľov v ankete Accountemps uvádza časté uznanie dobrých výsledkov ako najefektívnejšiu nefinančnú odmenu. Poďakovanie ľuďom za ich usilovnú prácu a prejavený záujem je kľúčom k tomu, aby sa cítili ocenení. Sotva kto očakáva nejaké zmeny vo výške finančného odmeňovania v súčasnej dobe. Preto aj malé, ale osobné poďakovanie môže mať veľký dopad. Niektorí manažéri to riešia aj tak, že keď posielajú uznanlivú poznámku veľkej skupine alebo tímu, snažia sa vždy pridať osobnejší odsek v e-maily každému oprávnenému.

Veľký ohlas môže mať vyzdvihnutie aktivít jednotlivca alebo tímu na firemnom intranete. Šum v zasadačke určite spôsobí aj vymenovanie pracovníkov, ktorí dosiahli pozoruhodné výsledky. Obľúbenou odmenou je čas, ktorý s odmeňovaným trávi senior riadiaci pracovník. Len si dávajte pozor, že nedevalvujete svoje hodnotenie prílišným nadšením.

3. PRESTÁVKY

V dnešnej dobe, kedy väčšina ľudí, ktorí majú prácu, robí nadoraz, aby si ju udržali, si málokto dovolí zobrať si prestávku počas dňa, na ktorú nemá podľa Zákonníka práce nárok. Pritom štúdie opakovane dokazujú, že produktivita vyskočí prudko hore už po rýchlej, 5 – 10 minútovej prechádzke. Manažéri môžu ísť osobným príkladom. Zoberú si prestávku počas dňa a zájdu do posilňovne, povzbudia zamestnancov, aby využívali výhody firemného wellness programu. Jeden manažér nariaďuje svojim ľuďom 10-minútovú prestávku vždy po porade, na ktorej sa plánuje činnosť na nasledujúci týždeň. Všetci zúčastnení sú vyzvaní, aby prepli svoju myseľ do iného módu – čo i len nakrátko – pred tým, než sa vrátia ku svojim kancelárskym stolom.

Zdroj: red (www.ezisk.sk) – podľa: www.hbr.com

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie