Manažéri sa na vianočných večierkoch musia pripraviť na chúlostivé témy

Pre zamestnávateľov
Bratislava 24. decembra (TASR) - Aj keď vedúci zamestnanci na vianočných večierkoch zastupujú spoločnosť, ktorá ho pre svojich zamestnancov pripravila, mali by zostať sami sebou a nebáť sa prejaviť svoju prirodzenosť. Všeobecne však pre manažérov aj ostatných zamestnancov platí, že neexistuje špeciálny návod, ktorých zásad by sa mali pridržiavať na firemných vianočných večierkoch. Tvrdí to špecialista na internú komunikáciu a manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Miba Steeltec Radoslav Šebeňa.

"Stretnutie tohto druhu je jedinečnou príležitosťou na prekonanie bariér, ktoré sa často umelo, nedorozumeniami a nekomunikáciou budujú medzi jednotlivými úrovňami organizačnej štruktúry. Musia byť (vedúci zamestnanci - pozn.) taktiež pripravení na konfrontačné témy, ktoré by sa v pracovnom prostredí nerozvíjali alebo by zamestnanci nenabrali odvahu, aby ich otvárali. Skúsený manažér dokáže takúto situáciu využiť, aby prirodzenejším a priamočiarejším jazykom problematiku objasnil," vysvetlil Šebeňa.

Na druhej strane by zamestnanci mali vnímať firemný vianočný večierok ako krok vedenia spoločnosti k vzájomnému zbližovaniu sa v názoroch, pohľadoch a postupoch, pokračoval Šebeňa. "Budovanie atmosféry akceptácie a vzájomnej úcty medzi zamestnancami je jedným z podstatných aspektov spoločného úspechu," povedal. Vianočný večierok podľa neho nemá byť pracovným stretnutím, na ktorom sa majú vyriešiť podstatné témy a odborné otázky, ale mal by byť cestou ku vzájomnému pochopeniu, k čomu môže prispieť aj vianočná atmosféra.

Vianoce sú obdobím, kedy sú medziľudské vzťahy intenzívnejšie, otvorenejšie, je obdobím bilancovania a stanovovania si cieľov do budúcnosti. Šebeňa preto tvrdí, že predvianočné obdobie je správnym časom, kedy môže firma deklarovať svoju otvorenosť aj voči zamestnancom. "Týmto spôsobom môže manažment predchádzať rôznym fámam, ktoré sa vo firemnom prostredí šíria veľkou rýchlosťou a existuje veľké nebezpečenstvo rôznych nadinterpretácií pôvodných faktov," vysvetlil.

Špecialista na internú komunikáciu tvrdí, že pre manažment je vianočný večierok dobrou príležitosťou komunikovať jedinečnosť a dôležitosť každého zamestnanca. Pre zamestnancov zase možnosťou spoznať svojich nadriadených a kolegov v inom svetle ako počas bežných pracovných dní. Šebeňa upozornil, že ak má byť vianočný večierok prínosom, od manažérov si to vyžaduje vyzretosť a vyrovnanosť. "Je veľmi pravdepodobné, že pod vplyvom uvoľnenej nálady budú konfrontovaní aj s chúlostivými témami, ktoré sú pre danú spoločnosť aktuálne," vysvetlil Šebeňa.

Na záver uviedol niekoľko aspektov, na ktoré by mali prihliadať organizátori vianočných večierkov. Do úvahy by mali brať firemnú kultúru, víziu spoločnosti, portfólio poskytovaných služieb alebo produktov, ekonomickú situáciu vo firme, výsledky prieskumov spokojnosti zamestnancov, vekovú a regionálnu štruktúru zamestnancov a ich zloženie podľa pohlavia. "Organizátor firemného vianočného večierka musí počítať s tým, že čím je vyšší počet zamestnancov, ktorí sa na firemnom vianočnom večierku zúčastnia, tým sa znižuje jeho šanca, že počet absolútne spokojných sa bude približovať ku sto percentám," uzavrel Šebeňa.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie