Prešovská elektrotechnická priemyslovka vstúpila do mnohých projektov

Školy a vzdelávanie
Prešov 9. decembra (TASR) – O úrovni prípravy žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove pre prax alebo ďalšie štúdium svedčí nepochybne záujem firiem, ponuky pracovať na spoločných projektoch či certifikáty, ktoré škola získala.

Riaditeľ školy Slavomír Kožár tvrdí, že takmer všetci jej žiaci pokračujú v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania. Pripomenul však, že ich absolventi sú po maturite pripravení na prácu v podnikoch vo svojich odboroch a je o nich veľký záujem. Na úrade práce totiž z ich radov evidujú len mizivé percento nezamestnaných.

"Na to, aby žiaci získali vedomosti a zručnosti vo svojom odbore, slúžia predovšetkým vzdelávacie programy, ale dôležitou súčasťou z hľadiska rozvoja ich kreativity je spolupráca školy s firmami, ktoré pomáhajú zavádzať nové progresívne postupy," konštatoval riaditeľ.

Doplnil, že takéto aktivity, projekty, spoluúčasť v klastri či iných odborných združeniach majú svoje nezastupiteľné miesto aj pri doplňovaní vzdelania učiteľov, pretože ide o rýchlo rozvíjajúcu sa oblasť.

"Snažíme sa, aby škola mala zabezpečenú nejakú spätnú väzbu medzi tým čo my učíme, a tým, čo reálna prax potrebuje. Práve preto sme zoskupení v niektorých stavovských združeniach alebo klastroch. Ide napríklad o IT Valley, to sú firmy, ktoré sú významnými hráčmi v IT oblasti," spresnil Kožár.

Dodal, že škola sa na odborníkov z týchto firiem obracia s požiadavkami, aby sa stali poradcami či tútormi pri tvorbe vzdelávacích programov. Rovnako sa však v niektorých prípadoch aj sami podieľajú na vzdelávaní študentov, či spolupracujú pri rozširovaní vzdelávania učiteľov.

S jednou z firiem v súčasnosti pracujú napríklad pri budovaní dvoch laboratórií pre virtuálne technológie, pričom zamestnanci tejto spoločnosti školia učiteľov. Ďalšia firma pomáha vzdelávať študentov v oblasti mobilných aplikácií a v priebehu tohto roka pripraví niekoľko seminárov.

"Práve preto sa snažíme ísť tou cestou, aby naši absolventi po skončení školy mali čo najviac osvedčení a certifikátov. Je to napríklad certifikát v sieťových technológiách, čo je obrovská konkurenčná výhoda absolventov na trhu práce," povedal Kožár.

Ďalším dôležitým rozvojovým prvkom je aj novootvorené Centrum odborného vzdelávania pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Podľa Kožára bol základným impulzom záujem žiakov a zamestnávateľov. Nejde však len o kurzy z oblasti elektrotechniky, programovania, robotiky, ale aj ekonómie, marketingu či podnikania.

Riaditeľ SPŠE konštatoval, že škola je úspešná aj v implementácii projektov podporovaných z európskych zdrojov. V posledných rokoch tu zrealizovali zámery, ktoré boli dotované približne 1,5 milióna eur. Posledným z projektov, ktorý v súčasnosti prebieha, je Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce. Na školenie učiteľov a žiakov a predovšetkým modernizovanie odborných učební a laboratórií môže škola využiť 488.000 eur.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove vychovala viac ako 7000 absolventov

Prešov 9. decembra (TASR) – Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove už desaťročia pripravuje odborníkov v oblasti elektrotechniky a informačných technológií. Jej terajší i bývalí učitelia tvrdia, že počas celej histórie školy sa zachováva tradícia špecializácie na tento odbor, ktorý sa stále rozvíja, modernizuje a napreduje obrovskou rýchlosťou.

"Škola vznikla v roku 1952 ako odpoveď na vznik ZPA Křižík, kde bolo treba pracovné sily do tohto podniku, ktorý bol v tom čase zameraný na výrobu elektromerov. Od svojho vzniku sa volala Vyššia priemyselná škola, potom dostala prívlastok elektrotechnická a niekedy v 70. rokoch sa premenovala na elektrotechnickú priemyslovku," hovorí riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár, ktorý je rovnako absolventom tejto školy.

V budove na Plzenskej ulici, kde sídli škola aj dnes, otvorili 1. septembra 1952 tri triedy prvého ročníka, odbor stavba elektrických strojov a prístrojov. Na štvorročné štúdium bolo vtedy prijatých 120 žiakov, pričom učiteľský zbor tvorilo sedem pedagógov.

Kožár doplnil, že súčasťou školy od jej vzniku bola aj večerná škola pre pracujúcich s tým, že triedy boli alokované aj v Snine, Strážskom, Stropkove, Michalovciach, Podolínci, Hencovciach, Humennom, Veľkých Kapušanoch, s rôznymi odbormi, ale v 80. rokoch táto forma štúdia skončila.

Z dokumentov sa dozvedáme, že v roku 1957 sa otvorila ďalšia trieda denného štúdia, ktorá však bola zameraná na strojársku oblasť. To sa samozrejme odzrkadlilo v názve školy, ktorý znel Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická.

Podľa slov riaditeľa sa záujem o štúdium na tejto škole značne zvýšil začiatkom 60. rokov, a preto pristavili ďalšiu budovu. Spojenie dvoch oblastí vraj brzdilo rozvoj, a preto sa škola rozdelila na elektrotechnickú a strojnícku priemyslovku a v polovici 70. rokov sa strojári odsťahovali do novej budovy.

Riaditeľ konštatoval, že škola sa neskôr pustila do budovania odborných učební a laboratórií. Za významný medzník v modernizácii vyučovacieho procesu považujú rok 1975, kedy bolo zriadené laboratórium výpočtovej techniky, pričom išlo podľa neho o prvé školské laboratórium tohto druhu na Slovensku.

Riaditeľ pripomenul, že táto škola počas dnes už bezmála 61-ročnej histórie vychovala a vyslala do praxe či na ďalšie štúdium viac ako 7000 absolventov. V počiatkoch išlo prevažne o odborníkov na oblasť energetiky, elektrických strojov a prístrojov.

"Postupne vývojom tejto oblasti sa prešlo aj na priemyselnú informatiku, automatizáciu, telekomunikačnú techniku, počítačové systémy a v dnešnom období sa kladie dôraz aj na informačné technológie," konštatoval Kožár.

Dnes má SPŠE v štyroch ročníkoch dovedna 620 žiakov, z toho je 13 dievčat. O vyučovací proces sa stará 59 učiteľov.

Za robota Pinkieho získali študenti titul svetového šampióna

Prešov 9. decembra (TASR) - Talent, tvorivosť, teoretická i praktická pripravenosť študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Prešove sú dnes známe doma i v zahraničí. Posledný z najvýraznejších úspechov je z pred necelých dvoch rokov, kedy žiaci školy svojim robotom Pinkiem zaujali porotu medzinárodnej robotickej súťaže.

Riaditeľ školy Slavomír Kožár vysvetlil, že kvalita absolventov sa dá priamo alebo nepriamo merať napríklad všeobecnou maturitnou skúškou, ktorá dokáže porovnávať žiakov na celom Slovensku, ale dôležité sú aj iné hodnotenia, školské súťaže a mimoškolská činnosť.

"Nechcem sa vracať ďaleko do histórie, kedy sa naši študenti vracali z československých, ale aj medzinárodných podujatí z významnými oceneniami. Niekoľko sme ich registrovali najmä vo fyzike a matematike. Musím s radosťou konštatovať, že kvalita a kreativita našich študentov dnes nie je o nič menšia," tvrdí riaditeľ školy, ktorý hrdo ukazuje na chodbách ocenenia získané ich študentmi.

Pripomenul, že v roku 2010 sa ich žiaci umiestnili na prvom mieste vo významnej európskej súťaži v elektronike. V posledných rokoch majú víťaza celoštátnej olympiády v anglickom jazyku. Na popredných miestach sa umiestnili v celoštátnych kolách Stredoškolskej odbornej činnosti a pravidelne sa študenti umiestňujú na prvých troch miestach v súťaži Zenit.

V roku 2008 sa na škole začali intenzívnejšie venovať konštruovaniu a programovaniu robotov. Prvé roky, kedy sa zapájali do kategórie futbal robotov, úspech neprinášali, ale v škole nepoľavili. V roku 2011 si vybrali ťažšiu cestu a skupina chlapcov pod vedením učiteľ Petra Vargovčíka zostrojila Pinkieho – robota tanečníka.

Prvý postup na vrcholné svetové podujatie Robo Cup a hneď získali dva tituly majstrov sveta. Porotu zaujala predovšetkým originalita konštrukcie, elektronika a choreografia, ktorú dokázali chlapci naprogramovať na hudbu skupina Pink Floyd.

"Schopnosti, trpezlivosť a zanietenie priniesli vytúžené víťazstvo. Dnes títo chlapci študujú na vysokých školách, ale máme nasledovníkov a tí nepochybne stavajú pred seba nové méty," tvrdí riaditeľ školy.

V učebni sú exempláre, ktoré chlapci z tejto školy prezentovali na významnom svetovom podujatí. V tomto roku trojica žiakov síce zo svetovej súťaže z Holandska titul šampiónov nepriniesla, ale za ich prácu odborná porota udelila špeciálnu cenu za elektroniku robota.

Člen tímu Maroš Bartko hovorí, že účasti na takomto podujatí predchádza veľa práce, sebazaprenie a veľmi málo spánku. Okrem toho sa treba učiť veľa nových vecí priamo počas práce.

"V kategórii tanec robotov musí vedieť zaujať jednak tým ako vyzerá, mal by byť kreatívny, čo sa týka mechanického riešenia aj elektrického. Mal by vedieť robiť zaujímavé pohyby a zaujímavým spôsobom," vysvetlil Maroš.

Jeho kolega z tímu Radovan Sroka potvrdil, že dostať sa až na svetový šampionát stojí nemalé úsilie, čo treba samozrejme aj zladiť so štúdiom na tejto škole, ktoré mu vraj dáva dobrý základ.

"Hovorí sa, že štúdium je tu náročné, asi je to pravda, ale dá sa to zvládnuť. Podstatné je, ak to človeka baví, vtedy nie je problém. Počítače a programovanie ma zaujímali od detstva, chcel by som ísť na vysokú školu a potom sa ďalej venovať programovaniu," dodáva 19-ročný študent.

SPŠE má teda úspešných žiakov, na čom sa v prvom rade podieľajú učitelia. Škola sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach v slovenských ratingoch. Tento rok získala ocenenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o niekoľko dní si prevezme Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rozvoj a kvalitu vzdelávania a reprezentáciu regiónu a Slovenska.

Tu bude player
Zdroj, foto, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie