Sociálne siete vo firme nezakazujte. Môžu vám zlepšiť biznis

Pre zamestnávateľov
Sociálne siete sú fenoménom dneška. Doma, v počítači, telefóne aj na pracovisku. Mnohé firmy ich používanie v práci zakazujú. Nemá to však zmysel a dokonca to môže pôsobiť kontraproduktívne. Vysvetlíme, prečo.

Po prvé: Z pohľadu zamestnávateľa sa zvyčajne netoleruje využívanie sociálnych sietí na súkromné účely zamestnancov. Opatrenia niektorých firiem sú radikálne a jednoznačné: zablokovať zamestnancom prístup na sociálne siete mysliac si, že čas zamestnanca strávený na Facebooku je predsa čas, kedy zamestnanec nepracuje. Samozrejme, väčšinou to tak aj je, ale v dnešnej dobe používania smartphonov je toto obmedzenie také nezmyselné, ako poskytnúť zamestnancovi služobné auto a zakázať mu voziť deti do školy cestou do práce. Zamestnanci, ktorí sa chcú pripojiť, aktualizovať svoj status, pozrieť si fotky svojich priateľov z dovolenky, môžu tak kedykoľvek urobiť prostredníctvom svojich telefónov.

Po druhé: Predstavme si, že naša prosperujúca spoločnosť si vytvorí dokonalý profil na sociálnej sieti. Chce, aby zapôsobil na čo najviac ľudí – klientov. Ako to dosiahnuť? Najjednoduchšie je zapojiť do celého procesu svojich zamestnancov.

Spoločnosti si totiž neuvedomujú, že aktivita ich zamestnancov na sociálnych sieťach môže mať pre nich veľký prínos. Veľmi jednoduché a pre firemný rast aj dôležité je prepojiť osobné profily zamestnancov s firemným profilom a zveľaďovať ho.

Každý zamestnanec má vlastnú sieť priateľov a kontaktov, ktorí sa môžu prostredníctvom neho dozvedieť o aktivitách, úspechoch alebo produktoch firmy, pre ktorú pracuje. Budovanie správnej firemnej kultúry, na ktorú môžu byť zamestnanci patrične hrdí, je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa mohlo od nich očakávať, či si vôbec budú chcieť pridať spoločnosť medzi svojich „priateľov“, nie ešte navyše likeovať aktivity zamestnávateľa, písať pozitívne komentáre alebo sa označovať na firemných fotografiách.

Sociálne siete predstavujú bezodnú studňu potenciálnych obchodných partnerov, klientov, ale aj budúcich zamestnancov a zamestnávateľov. Ľudské zdroje znamenajú pre spoločnosti cenný kapitál. Zamestnávatelia nechcú prísť o svojich kvalitných zamestnancov a neustále hľadajú nové talenty a skúsených profesionálov, ktorí môžu do ich spoločnosti prísť z konkurencie, prípadne zo zahraničia. Zamestnávateľ dokáže zachytiť zvýšenú aktivitu svojho zamestnanca na profesionálnej sieti LinkedIn (napríklad keď sa medzi jeho novými kontaktmi nachádzajú headhunteri alebo personálne agentúry) a predpokladať, že si rozširuje obzory a pravdepodobne hľadá aj novú prácu. Môže včas zareagovať tak, aby o svojho zamestnanca neprišiel.

Sociálne siete sú tiež veľmi účinným nástrojom pre personalistov, keďže prostredníctvom nich dokážu zistiť informácie o kandidátoch, ktoré sa v životopise nedočítali. V každom odvetví existuje konkurencia a pritiahnuť kvalitného zamestnanca z inej spoločnosti je vďaka sociálnym sieťam jednoduchšie. Tento taktický ťah nie je však nutný, pokiaľ je spoločnosť pokladaná za dobrého zamestnávateľa. Ak zamestnanci vyzerajú v spoločnosti spokojní, sociálne siete predstavujú jedinečné miesto, kde by to mali noví potenciálni zamestnanci vidieť. Aktívni uchádzači si robia o potenciálnych zamestnávateľoch podobný prieskum ako personalisti o nich. Keď zistím, že priateľ môjho priateľa Ferka pracuje pre „The Company“ a je spokojný, môj záujem pracovať pre túto spoločnosť sa zvýši z nuly na sto. Zamestnávateľ takýmto spôsobom priláka ďalších uchádzačov bez väčšieho úsilia a tí sa budú snažiť, aby sa práve oni dostali do tejto spoločnosti.

Keďže sociálne siete predstavujú aj veľký žrút času, ktorým sa nikto z nás nepýši, je vhodné zamestnancov usmerniť, aby sociálne siete používali bezpečne a bezúhonne, či už doma alebo v práci.

Školenie o správnom používaní sociálnych sietí nadobúda pre mnohé spoločnosti rovnakú dôležitosť ako školenie BOZP. Chráni sa tým firma, ale aj zamestnanec, ktorý sa na sociálnej sieti správa zodpovednejšie, keď si uvedomuje možné následky svojich kliknutí. Prípady, kedy nevhodne zverejnené video zničilo dlhoročne budovanú reputáciu podniku alebo pripravilo zamestnanca o prácu, nie sú zriedkavé.

Sociálne siete predstavujú zatiaľ legálne povolenú zbraň pre všetkých (zamestnávateľov, zamestnancov, zákazníkov) a je len na nich, ako ju budú využívať vo svoj prospech, aby si neublížili.

Kontakt:
Mgr. Lenka Beňačková – konzultant produktivity a zamestnanosti
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Tel: 00-421-(0)2-33322223,
Email: Benackova@trexima.sk
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie