Muži na Slovensku pracujú dlhšie než ženy, ukázala štatistika

Mzdy a analýzy
Dôvodom je aj fakt, že muži odpracujú viac nadčasových hodín. Na skrátený úväzok však odpracujú mesačne viac ženy. Zamestnanci na Slovensku odpracovali priemerne 152,7 hodiny mesačne. Viac času v práci pritom trávia muži. Podľa výpočtov spoločnosti TREXIMA Bratislava je to 154,2 hodiny za mesiac. Ženy odpracujú približne o tri hodiny menej (151 hodín).

Dôvodov je viacero. Muži majú zvyčajne viac nadčasov, ženy sa často takpovediac musia ponáhľať domov, pretože tam ich často čakajú ďalšie povinnosti súvisiace so starostlivosťou o chod domácnosti a deti,“ vysvetľuje Jozef Krabáč, analytik spoločnosti TREXIMA Bratislava.

Uvedené čísla sú za druhý kvartál roka 2013 a týkajú sa iba zamestnancov, ktorí pracujú na celý úväzok. „Iná situácia je v prípade priemerného odpracovaného času zamestnanca pracujúceho na skrátený pracovný úväzok. Títo priemerne mesačne odpracovali 99,4 hodiny,“ objasňuje Krabáč s tým, že ženy so skrátenými úväzkami pracujú viac ako muži.

Rozdiel je približne 10 hodín. Ženy so skráteným úväzkom sú v práci 102,5 hodiny, muži len 92,2 hodiny. „Je to spôsobené tým, že ženy majú častejšie skrátený úväzok ako svoju jedinú prácu. Pre mužov je zas častejšie doplnkom inej, hlavnej práce,“ hovorí Krabáč.

TREXIMA Bratislava tiež zistila, že zamestnanci v podnikateľskej sfére musia odpracovať priemerne mesačne o 6 hodín viac (154 hodín) ako ich kolegovia v nepodnikateľskej sfére. Z pohľadu zamestnaní najviac času v práci strávia lekári špecialisti, pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti, chovatelia hospodárskych zvierat, výrobcovia syra a bryndze, vedúci vydania (žurnalistika), zdravotnícki záchranári. Podľa jednotlivých odvetví sa priemerný mesačný odpracovaný čas veľmi odlišuje. Rozdiely sú v niektorých prípadoch viac ako 20 hodín mesačne.

Najviac času strávia zamestnanci v týchto odvetviach:
  • Bezpečnostné a pátracie služby (161,3 hod.)
  • Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo (159,9 hod.)
  • Čistenie a odvod odpadových vôd (159,2 hod.)
  • Športové, zábavné a rekreačné činnosti (159,1 hod.)
  • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev (158,8 hod.)
Podľa Krabáča ide o zamestnania, ktoré sú zvlášť náročné na čas a nepredpokladá sa pri nich permanentné pracovné vypätie počas celej pracovnej doby. Zamestnanci v týchto odvetviach strávia v práci priemerne mesačne o 5 – 10 hodín viac, ako je celoslovenský priemer.

Naopak, v práci najmenej mesačne strávia zamestnanci v týchto odvetviach:
  • Výroba a spracovanie kovov (143,9 hod.)
  • Ťažba uhlia a lignitu (144,2 hod.)
  • Poštové služby a služby kuriérov (144,2 hod.)
  • Zber, úprava a dodávka vody (144,2 hod.)
  • Verejná správa a obrana, sociálne zabezpečenie (144,7 hod.)
Vo všeobecnosti možno povedať, že ide o odvetvia, ktoré sú dobre pokryté kolektívnymi zmluvami. Tie im dokážu zabezpečiť nižší fond pracovného času,“ uzatvára Krabáč.

Zdroje údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu, a preto sú najreprezentatívnejším a objektívnym štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Kontakt:

Ing. Mgr. Jozef Krabáč
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Tel: 00-421-(0)2-33322258
Email: krabac@trexima.sk
Zdrojfotomzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie