Podnikatelia platia lepšie než štát - zamestnancom dajú mesačne o 164 eur viac

Mzdy a analýzy
Podľa zistení TREXIMY bol v roku 2012 priemerný mesačný zárobok v podnikateľskej sfére 919 eur, no v nepodnikateľskej iba 754 eur. Najväčší rozdiel pritom pociťujú zamestnanci v kategórii Špecialisti. Ak pracujú pre štát, mesačne na účet dostanú v priemere 839 eur, no ich kolegovia na rovnakej pozícii v súkromnej firme si prídu na 1 447 eur. Naopak, takmer zanedbateľný rozdiel je v mzdách pracovníkov v Službách a obchode. Mesačne zarobia v súkromnej sfére 577 eur, v prípade, že pracujú pre štát je to 552 eur. S rastom kvalifikačnej náročnosti a zodpovednosti vykonávanej práce sa totiž mzdové rozdiely zvyšujú.

Je však podstatné zdôrazniť, že rozdiel v mediáne miezd v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére je len necelých 30 eur. Najväčšie mzdové rozdiely možno evidovať približne pri 10 percentách najlepšie platených pracovníkov, ktorých mzda dokáže vyvolať na celonárodnej úrovni rozdiel až 160 eur.

Tabuľka: Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére za rok 2012
Zaujímavé je, že rozdiely v mzdách v oboch sférach sú pri ženách menšie než v prípade mužov. Priemerná mzda u mužov v podnikateľskej sfére bola 1 016 eur za mesiac, v nepodnikateľskej o 166 eur (16 %) nižšia. Ženy zamestnané u podnikateľov v roku 2012 mali v priemere 779 eur mesačne, tie, ktoré pracujú v nepodnikateľskej sfére o 62 eur (7 %) menej.

Tabuľka: Rozdiel v mzdách podľa kategórií zamestnaní
Rozdiely v odmeňovaní ostávajú sú už niekoľko rokov približne na rovnakej úrovni. Vývoj za uplynulých 5 rokov naznačuje istú tendenciu postupného zvyšovania rozdielov v odmeňovaní práce do roku 2011 a ich určitého zníženia v uplynulom roku. Rozdiely pomeru priemerných hrubých mesačných miezd vyplácaných podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi sú rádovo iba 2 až 3 percentá.

Graf: Vývoj podielu priemerných miezd v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére od roku 2007


Metodika
: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Zdroj, foto: mzdovecentrum.sk

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie