Zamestnávatelia pri uplatňovaní odvodovej úľavy musia rešpektovať hraničné sumy

Pre zamestnávateľov
Bratislava 29. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje, že odvodová úľava v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného človeka sa môže uplatniť len v prípade, ak jeho príjem v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere so vznikom v roku 2013 nepresiahne 526,62 eura. Táto hraničná suma bude platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2014.

Pre právne vzťahy, ktoré vzniknú v roku 2014, bude hraničná suma 539,35 eura. Taktiež bude táto suma platiť počas 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného vzťahu, t. j. pri týchto pracovných vzťahoch aj v roku 2015.

Príjmom, ktorý sa nezahŕňa do príjmu zamestnanca pre posúdenie presiahnutia hraničnej sumy, je príjem, ktorý nie je predmetom dane, alebo je od dane oslobodený. Ide napríklad o cestovné náhrady poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa osobitných predpisov, okrem vreckového poskytovaného pri zahraničnej pracovnej ceste, nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia alebo suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely. Ďalej príjmom, ktorý sa nezahŕňa, je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti, náhrada za používanie vlastného náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce, ako aj suma vynaložená zamestnávateľom na doškoľovanie zamestnanca.

Do príjmu sa neráta ani hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie, ako aj ďalšie poskytované služby vymenované v legislatívnej norme.

Do príjmu zamestnanca na účely posúdenia hraničnej sumy sa teda zahŕňajú rovnaké príjmy, aké sa zahŕňajú do vymeriavacieho základu povinne poisteného zamestnanca v pracovnom pomere.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie