Na Žitnom ostrove vzniklo prvé gymnázium v roku 1938

Školy a vzdelávanie
Dunajská Streda 13. mája (TASR) - Stredoškolské vzdelávanie na Žitnom ostrove nemá bohatú tradíciu. Prvé klasické osemročné gymnázium vzniklo v Dunajskej Strede v roku 1938 v budove rímskokatolíckej cirkvi na Cintorínskej ulici. V tomto roku absolvovali žiaci individuálne skúšky. Priblížil začiatky vzdelávania súčasný riaditeľ Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede Ferenc Zirig.

Ako pokračoval, v roku 1940 sa zmenil systém vyučovania a študenti už nemuseli absolvovať individuálne skúšky. Za celoročnú prácu dostali vysvedčenie a absolvovali prvé maturity. V tom čase mala škola 378 žiakov a sedem maturantov. "Počas vojny sa vyučovanie prerušilo, lebo v budove zriadili nemocnicu. V rokoch 1945 až 1948 sa v Československu v maďarskom jazyku nevyučovalo," konštatoval s tým, že maďarské gymnázium v Dunajskej Strede vzniklo až 1. septembra 1951 ako paralelný ročník slovenského gymnázia. Prvým vymenovaným pedagógom sa stal Ferenc Ozorai. Rok čo rok sa gymnázium rozširovalo o ďalšie triedy. "Bolo to ťažké obdobie, neboli učebnice a učebné pomôcky," poznamenal. Po školských reformách v roku 1953 dostala škola názov Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským.

Vyučovanie prebiehalo v novej budove, avšak osem miestností pre 16 tried nestačilo. Situácia sa mierne zlepšila v roku 1958. Škola dostala 11 miestností, avšak v tom čase už mala 22 tried, preto bolo vyučovanie dvojzmenné. Od septembra 1961 sa inštitúcia rozdelila na základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V záujme zvýšenia kvality vyučovania pedagógovia dunajskostredskej a komárňanskej strednej školy sa pravidelne stretávali. Názov školy sa niekoľkokrát zmenil a od školského roku 1969/70 dostal opäť názov gymnázium.

Od roku 1973 škola patrí medzi najlepšie maďarské školy. "Naša škola prežila rôzne formy vzdelávania. Vyučovali sme aj odborné predmety. Prežili sme obdobie znižovania počtu študentov," priblížil riaditeľ. Podľa jeho ďalších slov po zmene režimu v roku 1989 sa rozšíril počet pedagógov, ktorí sa po absolvovaní vysokoškolského vzdelania vrátili na strednú školu. Od septembra 1995 funguje aj osemročné gymnázium. "Našu pedagogickú činnosť ocenili aj v Maďarsku. V roku 1997 dostala škola od maďarskej vlády Cenu pre menšiny. Súčasný názov školy Gymnázium Ármina Vámbéryho sme prevzali v roku 2001. Vámbéry bol vedcom, žil v našom meste," ozrejmil Zirig, ktorý je riaditeľom školy od roku 2004. 


Gymnázium Á. Vámbéryho v Dunajskej Strede zachováva tradíciu i úroveň

Dunajská Streda 13. mája (TASR) - Študenti Gymnázia Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede získali už niekoľko ocenení v rôznych športových súťažiach, na jazykových a predmetových olympiádach. V porovnaní s ostatnými školami žiaci dosahujú pozoruhodné výsledky. Povedal pre TASR riaditeľ školy Ferenc Zirig.

"Svedčia o tom aj rôzne ocenenia, hodnotenia. Napríklad ministerstvo školstva v hodnotení škôl nás zaradilo na 10. priečku, čo si myslím, že je veľmi pekný výsledok, veď na Slovensku je vyše 500 vzdelávacích inštitúcií," pokračoval riaditeľ s tým, že medzi pozoruhodné výsledky patrí aj skutočnosť, že po maturitách 95 percent študentov pokračuje vo svojom štúdiu na univerzitách a vysokých školách. "Najčastejšie v Bratislave na filozofických, ekonomických a technických fakultách. Študentov máme po celom Slovensku, ale aj v Čechách a Maďarsku," doplnil.

Podľa jeho ďalších slov osobitný dôraz kladú na výučbu jazykov, vďaka čomu absolventi získali aj zahraničné štipendiá. "Jedna naša študentka sa teraz vrátila z Ameriky. Kým počet žiakov na Slovensku má klesajúcu tendenciu, trend u nás je opačný. V septembri budeme mať o 15 žiakov viac, čo znamená, že ich celkový počet bude 415." V okresnom meste Dunajská Streda žije 23.000 obyvateľov, ale funguje tu 11 stredných škôl, z toho štyri gymnáziá. "Sú to slovenské, maďarské a dvojjazyčné školy. Podľa mňa takýto vysoký počet škôl ide aj na úkor kvality. Myslím si, že naše výsledky sú dobré, ináč by študenti neuspeli na vysokých školách," pokračoval. Podľa jeho ďalších slov pred šiestimi-siedmimi rokmi otvorili v Dunajskej Strede ďalšie dve gymnáziá, vtedy počet študentov klesol, ale po dvoch rokoch zaznamenala škola opäť nárast žiakov.

"Napriek tomu, že pred dvomi rokmi sme oslavovali len 60. výročie vzniku našej školy, patríme medzi najstaršie maďarské stredné vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Skoro v každej rodine môže niekto povedať, že je to naša škola," podčiarkol. Škola má však podľa neho finančné problémy. "Od roku 2004 vďaka normatívom dostávame od štátu peniaze podľa počtu študentov. Vítame zmenu, ktorá by mala zabezpečiť finančné prostriedky podľa tried. Znamenalo by to, že v takomto prípade sa škola môže rozlúčiť so slabšími žiakmi," vysvetlil.

Na Gymnáziu Á. Vámbéryho sa každý študent učí povinne štyri jazyky. Okrem materinského maďarského jazyka študuje slovenčinu, ale aj anglický a nemecký jazyk. Podaktorí aj taliančinu a španielčinu. "Odmietam tvrdenia, že by naši žiaci neovládali slovenský jazyk. Ak by to bolo tak, asi by na prijímacích skúškach vysokých škôl neboli takí úspešní," zdôraznil riaditeľ.

AUDIO: Zirig o úspechov študentov gymnázia


Do Gymnázia Á. Vámbéryho sa často vracajú študenti ako pedagógovia

Dunajská Streda 13. mája (TASR) - Do Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede sa často vracajú jeho študenti ako pedagógovia. Tak to bolo aj v prípade učiteľa telocviku Miklósa Kálmána.

"Kým viacerí z kolegov už počas štúdia na strednej škole plánovali, že po absolvovaní vysokej školy budú učiť na našej škole, v mojom prípade išlo o náhodu. Na ulici ma oslovil jeden z mojich bývalých učiteľov, či som sa už rozhodol, kde budem po skončení školy pôsobiť," zaspomínal si telocvikár s tým, že vtedy bol ešte len vo štvrtom ročníku, ale myšlienka sa mu zapáčila a navštívil vtedajšieho riaditeľa gymnázia. "Na moje prekvapenie, v priebehu troch minút sme sa dohodli," konštatoval Kálmán. Dodal, že sa tak stalo v roku 1980 a vrátil sa do svojej školy. "Toto rozhodnutie som do dnešného dňa neoľutoval, niekoľkokrát ma volali do iných škôl, ale nevidel som dôvod, prečo by som mal prestúpiť. Neprijal som ani post riaditeľa športovej haly ani iné ponuky," ozrejmil. Podľa jeho ďalších slov jeho bývalí a terajší žiaci priniesli toľko cien, medailí a hlavne radosti, že školu nemohol opustiť. "Na krátky čas, ako tréner hádzanárov extraligy, som prerušil svoju činnosť, ale čakal som na okamih, aby som sa čím skôr vrátil," priznal.

Kálmán do dnešného dňa pravidelne organizuje mestské, okresné a krajské športové súťaže, ale aj majstrovstvá Slovenska. "Pracujem so všetkými vekovými kategóriami. Moji žiaci dosahujú pozoruhodné výsledky v kolektívnych športoch, ale naša škola pred pár rokmi vynikala aj atletickými výsledkami. Medzi naše silné stránky patrí hádzaná, futbal, basketbal, halové veslovanie. Získali sme nespočetný rad medailí. V organizovaní celoslovenských súťaží nás hodnotia veľmi pozitívne," priblížil.

AUDIOKálmán o športových podujatiach
Zdroj, audio: TASR   Foto: Shutterstock

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.“

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie