Záhradnícka škola v Malinove je najstaršou svojho druhu na Slovensku

Školy a vzdelávanie
Malinovo 18. novembra (TASR) – Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove je najstaršou školou tohto typu na Slovensku. V októbri tohto roku si pripomenula 90. výročie svojho vzniku. Opodstatnenie svojej existencie si udržala nielen kvôli dlhodobej tradícii od vzniku Česko-Slovenska po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale aj pre stály záujem o záhradnícke služby na trhu práce. „Tento záujem má stúpajúcu tendenciu i v súčasnosti,“ povedala riaditeľka školy Monika Ignácová.

Škola pôvodne sídlila v zámku grófa Apponyiho, ku ktorému patril aj hospodársky dvor a rozsiahly zámocký park, dnes vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pôvodne bol zámok i park pomerne zachovalý a vyhovoval pre potreby školy. V prvopočiatkoch existencie bolo veľmi dôležité prejsť v podstate zo stredovekých spôsobov roľníctva na modernejšie spôsoby poľnohospodárstva. Malinovo (vtedajší Eberhart) malo veľmi dobré zázemie, lebo tu vždy bola tradícia prosperujúceho zeleninárstva, kvetinovej i okrasnej produkcie. Preto sa aj československá vláda rozhodla zriadiť v týchto priestoroch Štátnu zemědelskú školu, ktorú 18. októbra 1923 slávnostne otvoril vtedajší minister poľnohospodárstva Milan Hodža.

Začiatky fungovania školy boli pomerne ťažké. "Chýbalo zariadenie tried, učiteľských pracovní, ubytovanie pre žiakov. Škola mala pôvodne dva odbory - jednoročnú školu záhradnícku a jednoročnú školu hospodársku. Súčasťou vzdelávania boli štvor až šesť týždenné kurzy Slobodného sedliackeho vzdelávania a neskôr Poľnohospodárskej poradne. Najskôr boli frekventantmi školy žiaci z blízkeho okolia, neskôr aj z iných oblastí Slovenska, z Moravy i Čiech, ba dokonca postupne z Maďarska, Poľska, Sovietskeho zväzu, Rumunska, Juhoslávie, Bulharska, Rakúska i USA. Tieto možnosti sa zvýšili tým, že škola začala poskytovať internátne ubytovanie a stravovanie. Vyučovacím jazykom bola slovenčina," dodala M. Ignácová.

Ďalší rozvoj školy zabrzdila druhá svetová vojna. Počas oslobodzovacích bojov utrpel najmä inventár školy, opäť začínala v zložitej materiálnej situácii. Postupne tu bola založená Poľnohospodárska technická škola, potom Stredná poľnohospodárska technická škola (SPTŠ) a nadstavbové štúdium na SPTŠ umožnilo absolventom učilišťa doplniť si a získať úplné stredoškolské vzdelanie. V roku 1980/81 začala svoju činnosť Stredná poľnohospodárska škola a od roku 1992/93 aj dvojročné nadstavbové štúdium SPoŠ záhradníckeho odboru. Od septembra 1997 Ministerstvo pôdohospodárstva SR tu otvorilo nový atraktívny učebný odbor viazač - aranžér kvetín. Dnes je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Poskytuje vzdelanie v štvorročnom učebnom odbore záhradníctvo v zameraní na kvetinárstvo a sadovníctvo, záhradnej a krajinnej tvorbe.

Záhradnícke štúdium poskytuje čoraz vyššie možnosti na trhu práce

Bratislava 18. novembra (TASR) - Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku je najstaršou školu svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti poskytuje študentom troj i štvorročné učebné odbory, dvojročné nadstavbové štúdium, dvoj a trojročné pomaturitné štúdium. V súčasnosti sa tu vzdeláva niečo vyše 100 študentov.

Učebné odbory poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a nevyžadujú sa prijímacie skúšky. "Škola ostala verná svojmu pôvodnému učebnému zameraniu, čo je v súčasnosti veľké plus. Naše učebné odbory sú určené chlapcom a dievčatám, ktorí chcú stráviť vyučovanie v harmónii s prírodou, v prírodnom krajinárskom parku, v komplexne vybavenej škole. Môžu sa tu vyučiť zaujímavému remeslu, ktoré je čoraz žiadanejšie na trhu práce. Predpokladom je, aby mali vzťah k prírode, záhradníctvu, poľnohospodárstvu, k pestovaniu stromov, kríkov i kvetov, zeleniny i ovocia. Budú môcť v praxi vykonávať aj kvalifikované flóristické práce v kvetinárstvach, realizovať aj náročnejšie sadovnícke úpravy na verejných i súkromných priestranstvách," uviedla riaditeľka školy Monika Ignácová.

V odbore absolventa viazač - aranžér kvetín vychádza zo školy kvalifikovaný odborník, ktorý dokonale pozná jednotlivé druhy kvetín a sadovnícky materiál, je schopný pracovať v obchode a službách, ako i pri úprave interiérov a exteriérov. Profil absolventa v odbore záhradník mu navyše garantuje možnosť uplatniť sa na trhu práce ako samostatný živnostník. "Profesie v odbore viazačstvo a aranžérstvo, alebo sadovnícka a krajinárska tvorba sú v súčasnosti veľmi žiadané. Domnievam sa, že aj naďalej ostanú, lebo krajinotvorba, rôzne úpravy životného prostredia oslovujú čoraz viac ľudí, ktorí chcú a žiadajú profesionálny prístup k zvereným zadaniam," doplnila M. Ignácová.

Postmaturitné štúdiá vychádzajú v ústrety najmä absolventom gymnázií, ktorí neuspeli v prijímacích pohovoroch na vysoké školy a majú záujem získať odbornú profesiu. "V konečnom dôsledku, najúspešnejší absolventi strednej záhradníckej školy po maturitných skúškach majú možnosť pokračovať v štúdiu napríklad na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre," dodala M. Ignácová.

Najslávnejším absolventom SOŠZ v Malinove je Gustáv Čejka

Bratislava 18. novembra (TASR) – Stredná odborná škola záhradnícka (SOŠZ) vychovala počas svojej 90 ročnej existencie stovky, ba možno tisíce odborníkov v danej profesii. Od 25. októbra 2003 nesie čestný názov po Gustávovi Čejkovi.

Kto bol Gustáv Čejka? Vo všeobecnosti je označovaný za priekopníka záhradníckej kultúry. Narodil sa ešte v Rakúsko-Uhorskej monarchii (15. 1. 1914) v Míchove, okres Blansko. Učil sa záhradníka v Letoviciach a v rokoch 1932-33 absolvoval Záhradnícku školu v Eberharte, dnešnom Malinove. Jeho životnú dráhu v mnohom ovplyvnili aj udalosti doby. Napríklad počas druhej svetovej vojny bojoval v SNP ako veliteľ čaty v Jegorovovej partizánskej brigáde a po zajatí bol Nemcami väznený. Paradoxne prežil vďaka silne podlomenému zdravotnému stavu, keď mu väznitelia nedávali šance na prežitie a v roku 1945 vo vojnovom chaose sa mu podarilo ujsť z nemeckého transportu. Neskôr, v roku 1968 verejne odsúdil okupáciu Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy, za čo bol roky perzekvovaný.

Je to najslávnejší absolvent našej školy. Celý život sa venoval krajinotvorbe, záhradníckym a výskumným prácam, najmä v oblasti šľachtiteľstva. Vyšľachtil okolo 1000 hybridov, z toho 400 v Malinove. Napríklad, sú mu uznané štyri významné broskyňové kultivary – Luna, Flamingo, Fénix a Albatros. Publikoval v mnohých odborných časopisoch a jeho vedecké postrehy preložili aj do češtiny, maďarčiny a nemčiny,“ uviedla riaditeľka SOŠZ Monika Ignácová.

Škola aj v súčasnosti vychováva popredných záhradníckych odborníkov. „Vychovávame absolventov, ktorí zostávajú verní svojmu odboru a svojmu remeslu. Musím povedať s hrdosťou a radosťou, že sme na nich pyšní dodnes. Pretože sa im darí, pretože sa uchytili na trhu práce. Napríklad naším absolventom je aj úspešný flórista Michal Haut s veľmi vychýreným kvetinárstvom v Bratislave. Záhradníkom celým srdcom ostal Milan Boitelhauser so známym záhradníctvom vo Veľkom Bieli. Niektorí naši absolventi však nezostali v odbore, mnohých zavial vietor do úplne iných svetov, ako sú herci Štefan Bučko, či Marián Slovák,“ uzavrela riaditeľka Monika Ignácová.

FOTOGALÉRIA

Žiačky Jozefína Netriová, Mária Štefková a Kamila Zajacová pod dozorom odborného učiteľa Emila Talajku na hodine chémie pri pokusnej výrobe sírovodíka.


Žiaci tretieho ročníka Jaroslav Holan a Pavel Hromkovič pri výbere jednotlivých odrôd broskýň.
Zdroj, foto : TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie