Korene piaristickej školy v Prievidzi siahajú do roku 1666

Školy a vzdelávanie
Prievidza 11. novembra (TASR) - Korene terajšej Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi siahajú do roku 1666. O vznik školy sa vtedy zaslúžila grófka Františka Khuen-Pálfyová, na ktorej popud prišli piaristi do Prievidze a vďaka jej finančnému daru sa ešte v tom istom roku mohlo začať s budovaním kolégia a školy, neskôr aj piaristického kostola.

Ako vysvetlila riaditeľka Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka Viera Beňová, piaristi František Hanák a Pavol Frankovič vyučovali deti od marca do novembra 1666 na vtedajšom Bojnickom hrade, neskôr, do dokončenia stavby kolégia prebiehalo vyučovanie v mestskej kúrii. "Stavba kolégia bola dokončená v roku 1674 a školské priestory o rok neskôr. V novej škole pre 330 žiakov sa vyučovali predmety písanie, matematika, rétorika, hudba, filozofia a história," doplnila.

Nábožensko-pedagogickú činnosť piaristov často prerušovali nepokoje a povstania, ktoré sa konali na území Slovenska koncom 17. a začiatkom 18. storočia. V rokoch 1848-1849, v čase uhorskej revolúcie, piaristickú školu v Prievidzi používali striedavo ako kasárne maďarské a cisárske vojská. Po potlačení uhorskej revolúcie v školskom roku 1849/1850 kolégium disponovalo štyrmi triedami a dvomi profesormi. "V období Bachovho absolutizmu v roku 1851 zaniká prievidzská piaristická škola na dvadsať rokov. Až po rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 na zásah uhorskej vlády sa škola opäť otvorila pod vedením piaristov. Bolo to nižšie gymnázium, ktoré pôsobilo ako Kráľovské katolícke gymnázium. Prievidzská piaristická škola nadobudla viac svetský, profánnejší charakter, pretože okrem rádových profesorov tu začali vyučovať aj laici," priblížila Beňová.

Najväčší rozkvet zaznamenala prievidzská škola piaristov koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V roku 1911 bola známa ako Kráľovské katolícke gymnázium, ktoré sa rozšírilo z nižšieho na vyššie gymnázium. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 gymnázium bolo poštátnené. Zmenilo i svoj názov, z Kráľovského katolíckeho gymnázia sa stalo Štátne reálne gymnázium v Prievidzi. "V období prvej Československej republiky a po vzniku slovenskej piaristickej provincie (1930) v prievidzskom kolégiu jestvoval len noviciát. Avšak v roku 1950 bola činnosť rádu piaristov v Prievidzi násilne prerušená. Rehoľníci boli internovaní, väčšinou vo Svätom Beňadiku. Zásluhou pátra Jozefa Horvátika však rehoľa nevymrela. Po roku 1968 tajne zhromažďoval nových rehoľníkov, a tak po Nežnej revolúcii v roku 1989 mohla rehoľa vyjsť na svetlo sveta s väčším počtom členov, než mala pri zrušení v roku 1950," objasnila Beňová.cNa tieto historické korene a bohatú tradíciu piaristického školstva v Prievidzi nadväzuje Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi, ktorá bola zriadená k 1. septembru 2006 spojením už dvoch existujúcich škôl, základnej školy a gymnázia. Piaristická základná škola Františka Hanáka v Prievidzi bola zriadená 20. marca 1993 a svoje brány žiakom otvorila v školskom roku 1993/94. Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi vzniklo 15. januára 1996 a svoju činnosť začalo v školskom roku 1996/97. Treťou organizačnou zložkou školy je Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka, ktorá bola zriadená 1. januára 2010. Poslednou - štvrtou organizačnou zložkou je Materská škola Františka Hanáka, ktorá bola zriadená k 1. januáru 2012.

V piaristickej škole v Prievidzi chcú, aby sa žiaci cítili ako doma

Prievidza 11. novembra (TASR) - Kontinuálna výchova detí od troch do 18 rokov v kresťanskom duchu a pocit domáceho prostredia sú ciele Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi, ktorú spravuje rehoľa piaristov. Škola pomenovaná po piaristovi Františkovi Hanákovi, ktorý bol jedným z prvých vyučujúcich na starej piaristickej škole, má štyri organizačné zložky. Najstaršou je základná škola, ktorá v tomto roku oslavovala 20. výročie svojho založenia, druhou je gymnázium s 15-ročnou históriou, v roku 2010 bola založená stredná odborná škola a druhý rok funguje aj materská škola.

Na gymnázium, ktoré sa delí na osemročné a štvorročné, je riaditeľka piaristickej spojenej školy Františka Hanáka Viera Beňová hrdá, keďže v tomto prostredí má silného konkurenta. "A to naozaj masovú školu, štátne gymnázium (Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, pozn. TASR) a udržať sa v takomto konkurenčnom prostredí je veľmi ťažké. Keby ste si pozreli priemery žiakov z deviatej triedy, ktorí prichádzajú k nám a priemery žiakov, ktorí prichádzajú na štátne gymnázium, musím povedať, že štatisticky máme žiakov trochu slabších. Ale keď sa pozriete na maturitné výsledky, naše deti výrazne dobiehajú, a sú aj roky, keď aj predbiehajú, štátnu školu. Vlani zo štyroch gymnázií v našom okrese mali naši najlepšie výsledky z matematiky," konkretizovala.

Stredná odborná škola ponúka študentom vzdelávanie sa v dvojročnom učebnom odbore stavebná výroba, trojročnom odbore murár a štvorročnom odbore s maturitou grafik digitálnych médií. "Škola tak ponúka pre všetky deti odbory podľa toho, ako sa im vo vzdelávaní darí," objasnila Beňová a zároveň upozornila na odbor grafik digitálnych médií, v rámci ktorého má škola uzatvorenú rámcovú dohodu na spoluprácu so Žilinskou univerzitou. "Nielen priestory našej školy máme v budove Žilinskej univerzity na Bakalárskej ulici v Prievidzi, ale aj niektorí jej učitelia nám pomáhajú vo výučbe dvoch predmetov a na ďalšie dva predmety máme aj garanta zo Žilinskej univerzity. Takže naozaj ide o spoluprácu na vysokej odbornej úrovni," podotkla.

V odboroch murár a stavebná výroba sa škola podľa Beňovej usiluje dbať na kvalitu odborných praxí. "Deti naozaj pomáhajú pri reálnych stavbách. Konkrétne naši študenti prerábali aj vnútorné priestory tejto historickej budovy, aby sme sem mohli umiestniť materskú školu," vysvetlila.

Škola má tiež rozšírené vyučovanie jazykov, okrem angličtiny a nemčiny sa na nej deti môžu učiť francúzsky, španielsky a rusky. Anglický jazyk tam učia aj zahraniční lektori, maturanti majú angličtinu s lektorom celý rok, ostatné deti nárazovo počas jedného celého týždňa. Angličtinu sa tam učia deti už od prvej triedy základnej školy, a to nielen klasickým spôsobom počas hodiny jazyka, ale aj počas častí hodín v rámci iných predmetov, kde komunikujú s učiteľmi v tomto jazyku. Pridanou hodnotou materskej školy je podľa slov Beňovej pokoj.

Učitelia sa podľa Beňovej venujú deťom aj mimo vyučovania a zapájajú deti do aktivít a projektov. Napríklad v júni škola získala grant na dva roky vo výške 21.000 eur v projekte Comenius, ktorý je prioritne určený pre gymnazistov, pred dvoma rokmi stredná odborná škola sa zapojila do projektu Leonardo, v rámci ktorého žiaci z odboru murár vycestovali na odbornú prax do Nemecka. Škola má tiež žiačku osemročného gymnázia Dagmar Budd, ktorá získa ešte tento týždeň ocenenie za vynikajúce úspechy vo výtvarných súťažiach od ministra školstva SR Dušana Čaploviča.

Deti na tejto cirkevnej škole začínajú a končia vyučovanie krátkou modlitbou, o ich duchovný rozvoj sa starajú dvaja pátri - piaristi. "Vyučovanie tiež rešpektuje liturgický rok, to znamená, že keď máme cirkevné sviatky a významné udalosti, začiatok školského roka, jeho súčasťou je školská svätá omša. Tá sa samozrejme koná v susednom piaristickom kostole," vysvetlila Beňová. Pri škole funguje aj spoločenstvo, kde sa súčasní žiaci školy a jej absolventi pravidelne stretávajú.

Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje 299 žiakov, gymnázium 262 a strednú odbornú školu 71 študentov, materskú školu 24 detí.

Piaristická škola je hrdá na niekoľkých svojich absolventov

Prievidza 11. novembra (TASR) - Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi sa snaží svojich žiakov vychovávať k pomoci druhým v rámci charitatívnych projektov už počas štúdia na nej. Ako pre TASR povedala jej riaditeľka Viera Beňová, táto pomoc sa neskôr stáva aj súčasťou ich prirodzeného života a venujú sa jej naďalej, preto je na nich patrične hrdá.

"Konkrétne náš absolvent Matej Sýkora, ktorý je dobrovoľníkom v združení Caritas Slovakia a v tomto čase je dobrovoľným učiteľom IKT a počítačov v Ugande. Alebo Ivana Rybanská, tiež aktívna v misiách a aktívna v združení Berkat, ktoré je spoluorganizátorom festivalu Jeden svet a prispievateľka do časopisu Týždeň. Ďalšou je Dominika Belanská, ktorá síce pôsobí ako výtvarná pedagogička v Slovenskej národnej galérii, no je tiež projektovou koordinátorkou projektu Námestie pre ľudí. V rámci tohto projektu sa objavila aj výzva na zastavenie predaja Kamenného námestia v Bratislave. Takže tie deti školy majú tú dobrovoľnícku a charitatívnu prácu naozaj v krvi," vymenovala absolventov venujúcich sa charite Beňová.

Škola vychováva svojich žiakov podľa slov Beňovej všestranne, vedie ich nielen k zručnostiam v technických, prírodovedných vedách, ale profilujú sa aj umelecky. "Napríklad Kristína Chalmovská, violončelistka, ktorá hrávala s London Symphony Orchestra. Ďalej študentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Kristína Minčíková, ktorá sa pokúša o samostatné výstavy," doplnila mená významných absolventov Beňová a spomenula aj Mária Marcineka, v súčasnosti redaktora Slovenského rozhlasu.

Pôvodnú piaristickú školu, na ktorú nadviazala terajšia spojená škola, navštevovali v minulých storočiach napríklad spisovateľ Rudo Uhlár, cirkevný hodnostár, vedec a univerzitný profesor Eugen Filkorn, vzdelanec a autor melódie pastorály Daj boh šťastia tejto zemi Gašpar Drozd, historik Ješajahu Andrej Jelínek, barokový spisovateľ Jozef Karol Pertes i autor kníh pre deti Jozef Stanček.
Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie