Štatistika miezd 2. kvartál 2013

Mzdy a analýzy
Vstupné údaje Informačného systému o cene práce (ISCP) v 2. štvrťroku 2013 poskytlo spolu 7 976 spravodajských jednotiek s 962 119 zamestnancami. Čistá návratnosť dosiahla úroveň 97,26 %. Z podnikateľskej sféry poskytlo údaje 5 834 spravodajských jednotiek s počtom zamestnancov 751 805, z nepodnikateľskej sféry to bolo 2 142 spravodajských jednotiek s 210 314 zamestnancami. Medziročne stúpol počet spravodajských jednotiek o 527 a počet zamestnancov o 16 139. Z celkového počtu 1 963 700 zamestnancov v SR bolo vo výberovom súbore ISCP zahrnutých 48,9 %.

Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa odvetví

Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa krajov
Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa veľkosti organizácie
Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa vzdelania

Priemer hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa pohlaviaPriemer a medián hrubej mesačnej mzdy zamestnancov podľa zamestnaní


Zdroj údajov a metodika:

Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.
Zdroj: mzdovecentrum.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie