Trnavská zdravotnícka škola už nie je čisto dievčenskou záležitosťou

Školy a vzdelávanie
Trnava 28. októbra (TASR) – Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Trnave má za sebou už vyše šesťdesiatročnú históriu a viac ako 6000 absolventov, ktorých pripravila pre prax. V meste sa etablovala v roku 1952 a od roku 1974 sídli vo svojej budove na Daxnerovej ulici. Jej bránou v tomto školskom roku prechádza 519 študentov vo všetkých formách štúdia, ktorých vedie 44 pedagogických zamestnancov a 19 externých odborných pedagógov spolu so šiestimi vychovávateľkami a nepedagogickými pracovníkmi.

Mottom školy je citát z básne Andreja Plávku "Podaj mi ruku človek, chcem cítiť tvoje teplo". Podľa riaditeľky Valburgy Lobotkovej vystihuje, čo má zdravotnícky pracovník vo svojej práci odovzdávať. "Vychovávame mladých ľudí, ktorí sa budú vo svojom živote starať o chorých. Snažíme sa im vštepiť, že popri hlbokých odborných vedomostiach je rovnako dôležitá empatia, schopnosť načúvať chorému, pripravenosť postarať sa o neho, poradiť mu a pomôcť. Pretože v súčasnej uponáhľanej dobe práve toto nášmu zdravotníctvu spravidla chýba – mať čas na pacienta, porozumieť jeho potrebám," povedala riaditeľka.

O SZŠ v Trnave bol vždy veľký záujem, dôvodom bola kvalita absolventov, ktorí štúdium na nej absolvovali. Boli roky, keď kapacitné možnosti prevyšoval záujem aj štyri- či päťkrát. Ani v týchto rokoch nemá škola problém s obsadením jednotlivých odborov. Ponúka štvorročné denné štúdium v odboroch zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant (zdravotnícky laborant od šk. roku 2014/2015), v dennej forme aj trojročné vyššie odborné štúdium diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut a v externej forme zdravotnícky asistent a sanitár. "Rozdiel medzi štúdiom na našej škole spred dvadsiatich či tridsiatich rokov je veľký," odpovedala riaditeľka na otázku, čím sa líšia terajší absolventi od svojich predchodcov. Je to podľa nej vedecký pokrok v oblasti zdravotníctva a najmä technika, ktorá napreduje míľovými krokmi a zdravotnícky personál musí mať o nej znalosti, aby mohol plnohodnotne vykonávať svoju prácu.

SZŠ bývala kedysi takmer čisto dievčenskou školou, ale v terajších triedach sa podľa slov riaditeľky nachádza oveľa viac chlapcov, ako bývalo zvykom. "Najmä odbory masér a farmaceutický laborant nie sú čisto dievčenské," povedala. Výučba sa realizuje vo viacerých odborných učebniach, ako sú napríklad odborné učebne ošetrovateľstva, prvej pomoci, masáží, kinezioterapie, laboratóriá pre prípravu liekov, farmakognóziu a fytoterapiu, lekáreň, odborné učebne jazykové a pre výučbu informatiky. Ale aj chodby školy i ďalšie priestory poskytujú možnosť získavať vedomosti prostredníctvom rôznych informačných tabúľ či panelov. Popri Trnavčanoch a študentoch z blízkeho okolia poskytuje škola príležitosť na štúdium aj žiakom zo vzdialenejších regiónov, ako je Čadca, Dolný Kubín, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Stará Turá, Senica, Skalica, Martin, Dunajská Streda, Považská Bystrica, ktorí majú možnosť ubytovať sa v internáte priamo v areáli.

Zdravotnícku školu je v Trnave stále „vidieť“

Trnava 28. októbra (TASR) – Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Trnave ukončila len prednedávnom aktivity v projekte modernizácia vyučovania a už sa pokúša získať prostriedky na dobudovanie chemických a biologických laboratórií. Podľa riaditeľky Valburgy Lobotkovej je na vynovenie týchto laboratórií najvyšší čas, pretože sú staré ako areál školy – takmer 40 rokov.

"Získanie prvého grantu z európskych prostriedkov na projekt Inovácia a modernizácia učebných odborov, ktorý trval v rokoch 2011 a 2012, nám veľmi pomohlo nielen pri vybudovaní multimediálnej učebne pre potreby výučby pre všetky odbory na našej škole. Naši pedagógovia mohli v rámci neho pripraviť viaceré učebné texty, ktoré absentovali, a učitelia a študenti sa k nim dovtedy zložito dopracovávali," povedala riaditeľka Lobotková pre TASR. Náklady na realizáciu projektu boli vo výške 289.000 eur. Teraz škola čaká na vyhodnotenie projektu financovaného z európskych štrukturálnych fondov, kde žiada o prostriedky vo výške 350.000 eur, z ktorých by chcela modernizovať aj spomínané laboratóriá, aby výučba budúcich farmaceutických a zdravotníckych laborantov poskytovala možnosti sprostredkovania najnovších poznatkov a postupov.

Škola podľa slov riaditeľky participuje dlhodobo na rôznych aktivitách – v rámci Projektu Evička nám ochorela oslovujú žiaci SZŠ deti v materských školách a upriamujú ich pozornosť na možnosť úrazov, ochorení a prvú pomoc, zapojili sa do projektu Škola priateľská k deťom, Duševné zdravie na stredných školách, Umenie žiť zdravo. Na škole majú tiež Akadémiu seniorov, kde poskytujú masáže a cvičenie, v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska meranie tlaku krvi, je otvorená aj Škola chrbta. Do výpočtu patria aj ďalšie projekty - Ako sme spoznávali Island, súťaž pre študentov farmaceutického odboru spoločnosti Zentiva a iné.

Riaditeľka školy sa vyjadrila, že zdravotnícku školu je v Trnave "vidieť", veď sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach ako Dni zdravia mesta Trnava, Týždeň zdravia v Maxe, na Veľtrhu seniorov, na akciách centra voľného času Kalokagatia a podobne. Uviedla i mnohé hromadné podujatia, na ktorých študenti poskytujú prvú pomoc alebo prezentujú ukážky poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Teraz sa na SZŠ rozhodli upriamiť pozornosť na zintenzívnenie vnútroškolského života a chcú každý mesiac pripraviť aspoň jednu spoločnú aktivitu pre všetky triedy. "V septembri to bola výtvarno-literárna súťaž na tému ochrana života, ktorá nás prekvapila množstvom krásnych prác. Vystavili sme ich na chodbách školy. V októbri sme v rámci Dňa otvorených dverí prezentovali školu a jednotlivé študijné odbory verejnosti," povedala Lobotková.

Podľa riaditeľkiných slov jednou z devíz školy je areál plný zelene. Oň sa v začiatkoch zaslúžil predchádzajúci riaditeľ Albert Smolko, ktorého koníčkom bola záhradná architektúra. Exteriér spolu s udržiavaným interiérom vyniesol škole v školskom roku 2009/2010 druhé miesto v krajskej súťaži o najkrajšiu strednú odbornú školu roka. "Areál stále zveľaďujeme za pomoci sponzorov a z vlastných prostriedkov," dodala Lobotková.

Reprezentačný masér aj Miss Slovensko maturovali na SZŠ v Trnave

Trnava 28. októbra (TASR) – Tisícky bývalých študentov Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Trnave sa po zložení maturitných skúšok zamestnali v zdravotníckych zariadeniach a venujú sa výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka, ktoré si vybrali. Našli sa však aj "nepokojné" duše, pre ktorých štúdium na škole bolo odrazovým mostíkom na ďalšie kroky, nezriedka odlišné od tých stredoškolských. K absolventom školy patrí napríklad opát želivského kláštora v Čechách Bronislav Kramár, ktorý vykonával svoju funkciu od roku 1999 až do augusta tohto roku, prorektorka pre vzdelávanie Trnavskej univerzity Ľubica Ilievová, plastická chirurgička Adriana Tomeková, Vlastimil Kozoň, ktorý sa uplatnil na inštitúte ošetrovateľstva na viedenskej univerzite. Patrí k nim aj riaditeľka Domova sociálnych služieb Humánum v Zavare pri Trnave, organizátorka mnohých vedeckých konferencií a členka akademického senátu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Anna Pavlovičová.

Svoje stredoškolské roky si na zdravotníckej škole odkrútil dlhoročný masér futbalistov Spartaka Trnava a aktuálne aj masér reprezentantov A-družstva Slovenska Mário Prelovský. Ten pre TASR povedal, že z poznatkov, ktoré nadobudol počas štúdia, čerpá pri svojej práci dodnes. "Pre SZŠ som sa rozhodol z dôvodu, že som sa rád venoval športu a hlavne futbalu a chcel som pri ňom nejakým spôsobom zostať. Na školu spomínam rád, aj na prísnych učiteľov, ktorí nám nič nedarovali zadarmo a trvali na tom, aby sme nasávali vedomosti. Ja som sa snažil učiť čo najviac, a to sa mi neskôr vyplatilo," povedal Prelovský. Chodil do triedy, kde bolo podľa jeho slov asi najviac chlapcov z celej školy. "Vtedy nás bolo možno dohromady nejakých štyridsať a v triede sme my mali deväť chlapcov," zaspomínal Prelovský. Maturitnú skúšku zložil v roku 1997 a po vojenčine a medzizastávke v trnavskej nemocnici nastúpil do Spartaka, najskôr k dorastu, potom k juniorom a od roku 2004 je masérom A-družstva. Do reprezentácie ho povolali v máji tohto roku.

Študentkou zdravotníckej školy v Trnave bola aj Iveta Jankulárová, ktorá sa stala v roku 1995 Miss Slovensko a reprezentovala aj na Miss Universe, odkiaľ má ako jediná zo Sloveniek spoločnú fotografiu so spevákom Michaelom Jacksonom. "A teraz, najnovšie, sa mediálne zviditeľnil náš bývalý farmaceutický laborant Mário Drobný, ktorý vyhral televíznu Farmu," doplnila zoznam riaditeľka školy Valburga Lobotková.

Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Trnave


Nástenka zo života školy na chodbe


Vysvietené učebné pomôcky na chodbe


Študentky predvádzajú masáž pod pedagogickým dohľadom v odbornej učebni masáží


Učebňa informatiky


Študenti počas hodiny anatómie


Zdroj, foto: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie