Záujem o učebné remeselnícke odbory klesá, pomôcť by mohla zmena zákona

Školy a vzdelávanie
Kežmarok 14. októbra (TASR) – Podtatranský región je známy vďaka remeselníkom, ktorí tu kedysi pôsobili a niektorí sa touto profesiou živia dodnes. Záujem o štúdium remeselníckych odborov tu však nie je dostatočný, a tak postupne vymizol aj zo Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Kežmarku. „Škola bola založená na základe remeselnej tradície nášho podtatranského regiónu. Niekoľko rokov dozadu však už nie je záujem o tieto učebné remeselnícke odbory. Vidím to, ako veľký problém aj zo strany rodičov, pretože žiaci, ktorí sú manuálne zruční, by sa viac uplatnili v učebných odboroch. Rodičia však chcú mať hneď študovaných žiakov a niektoré deti sa len zbytočne trápia na študijných odboroch,“ uviedla pre TASR riaditeľka SUŠ v Kežmarku Marta Perignáthová.

Verí však, že po zmene legislatívy súvisiacej s priemernými známkami študentov, od budúceho školského roka ich znovu v Kežmarku otvoria. Ide konkrétne o učebné odbory umelecký stolár, umelecký rezbár, umelecká krajčírka a umelecký štukatér. Ide o trojročné odbory, ktoré sú určené predovšetkým pre žiakov, ktorí sú viac manuálne zruční a naopak menej sa zaujímajú o intelektuálne vzdelávanie. „Škola počas svojej existencie vychovala množstvo remeselníkov, umelcov, ktorí aj po jej skončení šíria jej dobré meno a darí sa im byť úspešní v tom, čo robia. Treba však povedať, že remeslá nám pomaly vymierajú a je to škoda, pretože tento región je na tento druh práce ako stvorený a myslím si, že žiaci by si našli uplatnenie široko ďaleko,“ zdôraznila riaditeľka.

SUŠ vznikla v roku 1997 ako Združená stredná umelecká škola spojením strediska praktického vyučovania a tried Stredného odborného učilištia poľnohospodárskeho, kde sa učili umelci. Škola je výsledkom nadšenia a pracovného zápalu vtedajšej riaditeľky Anny Tomayovej. Momentálne ju navštevuje asi 160 žiakov, ktorí majú možnosť študovať vo viacerých študijných odboroch. „Je to propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb, scénická kostýmová tvorba, grafik tlačových médií a v sieti máme aj odbory ručné výtvarné spracúvanie textílií, či grafická úprava tlačív a umeleckoremeselné spracúvanie dreva,“ vymenúva riaditeľka.

Jednou z výnimočných vecí na tejto škole je, že žiaci sa často neučia v klasických triedach, ale v ateliéroch. Tie zároveň slúžia na vystavenie prác študentov, takže sú akýmisi malými galériami. V súčasnosti je na SUŠ desať ateliérov. „Odborné predmety sa vyučujú v malých skupinách, päť až deväť žiakov, takže sa im môžeme venovať individuálne, dá sa povedať, že tu žijeme, ako jedna veľká rodina,“ konštatovala Perignáthová. Talentovaní žiaci úspešne školu reprezentujú, napr. aj prostredníctvom výstav či prehliadok v Tatranskej galérii v Poprade a ďalších kultúrnych inštitúciách v regióne. Už tradične sú žiaci SUŠ súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo, kde pre návštevníkov robia remeselné a tvorivé umelecké dielne.

AUDIO: Perignáthová o záujme o remeselnícke odbory na SUŠ v Kežmarku

Stredná umelecká škola v Kežmarku sa môže pochváliť viacerými úspešnými absolventmi

Kežmarok 14. októbra (TASR) – Stredná umelecká škola (SUŠ) v Kežmarku funguje už viac ako 15 rokov a za toto obdobie prešlo jej bránami niekoľko tisíc študentov. V aktuálnom ročníku ich je cez 160, a hoci uplatniť sa na trhu práce dnes študenti nemajú ľahké, SUŠ sa môže pochváliť niekoľkými úspešnými absolventmi.

Napríklad Dalibor Krupka, náš bývalý žiak, je teraz veľmi úspešným a uznávaným fotografom. Ďalej Jozef Jerdonek má tu v regióne úspešnú stolársku firmu a Stanislav Rusnák je podľa mojich informácií jediný výrobca píšťal na organy na Slovensku,“ vymenúva riaditeľka SUŠ Marta Perignáthová s tým, že z viacerých bývalých absolventov sú dnes učitelia a svoje skúsenosti a vedomosti odovzdávajú ďalej, napr. aj tu v Kežmarku.

Jedným z nich je aj Marek Majerčák. „Ja som sa sem pôvodne nehlásil, ale potom bola tá možnosť ísť sem, tak som ju využil. Keď som prišiel na túto školu, tak ma prekvapila tým, že bola osobná. Ak je výchova a vzdelávanie vecou srdca, tak je to cítiť, a práve tu som to zažil. No a teraz sa usilujem presne to odovzdávať svojim študentom a žiakom,“ zdôraznil. V Kežmarku vyštudoval konzervátorské a reštaurátorské práce a dnes tu učí odborné kreslenie a modelovanie. Počas odbornej praxe s nimi pracuje na návrhoch, ktoré následne tvoria do dreva s iným majstrom. „Cieľom je, aby si osvojili vnímanie, ale aj priestorovosť, plastickosť, a to nie len vnímať, ale to aj nakresliť,“ vysvetľuje Majerčák, ktorý okrem Kežmarku pôsobí aj na Základnej umeleckej škole v Lendaku, odkiaľ aj pochádza.

Ďalšou absolventkou, ktorej sa darí uplatniť aj po skončení školy je Michaela Bednárová, ktorej mama je akademická maliarka a neskôr bola aj jej hlavná pedagogička. „Umenie bolo vždy tým, čo som chcela robiť a odjakživa som vedela, že chcem študovať na Vysokej škole výtvarných umení. Stredná umelecká škola bola pre mňa ideálnou školou, na ktorej som sa začala profilovať ako textilná dizajnérka. Počas štúdia som mala šťastie na zopár výborných učiteľov,“ zhodnotila svoje štúdium Bednárová s tým, že počas neho sa jej podarilo naučiť veľa technológií, základné výtvarné pravidlá a vycibrila si vlastný výtvarný prejav. Na škole sa jej páčila priateľská a rodinná atmosféra, ktorá sa s gymnáziom, kde predtým rok chodila, nedala porovnať. „Bola som pod oveľa menším tlakom, možno aj preto, že som robila to, čo ma baví. Myslím, že táto atmosféra tam stále je. Nikdy som sa tam nestretla s demotiváciou, mala som pocit veľkej podpory a nekonečných možností vo vlastných experimentoch,“ konštatovala bývalá absolventka SUŠ.

Od roku 2008 má svoju vlastnú značku Puojd, ktorá je zameraná na odevy a doplnky. Je predovšetkým textilnou dizajnérkou a odlišuje sa vo svojej tvorbe autorskými potlačami a vzormi. „Moju značku preslávilo ale najmä spracovanie slovenského štátneho znaku. Byť na voľnej nohe je v súčasnosti veľmi ťažká záležitosť, a preto je mi ťažko zhodnotiť, či sa mi darí. Jediné čo viem je, že sa mi darí uživiť sa svojou prácou a cítim aj progres nielen v mojej tvorbe ale aj v budovaní úspešnej značky,“ dodala Bednárová. Momentálne je len veľmi málo v kontakte s vedením SUŠ, chce to však zmeniť a spolupracovať so školou v podobe motivačných prednášok pre študentov.

Škole sa pri uplatnení svojich absolventov darí spolupracovať aj s jednou nemeckou spoločnosťou na reštaurovanie lodí. Vedenie SUŠ vyberá každý rok jedného alebo dvoch svojich študentov, s ktorými táto spoločnosť následne podpíše pracovnú zmluvu. „Firma nás oslovila na základe dobrých skúseností s našimi študentmi, takže máme radosť, že stále je záujem o našich absolventov,“ uzavrela Perignáthová.

AUDIO: Perignáthová o spolupráci školy s nemeckou spoločnosť

Tu bude player


Stredná umelecká škola v Kežmarku je úspešná vo viacerých projektoch

Kežmarok 14. októbra (TASR) – Stredná umelecká škola (SUŠ) v Kežmarku je aktívna vo viacerých projektoch, okrem iného sa zameriava aj na vzdelávanie integrovaných žiakov. „Umenie vplýva na rozvoj človeka a je to určitá terapia pre žiakov, ktorí majú určité špecifické vývinové poruchy, dyslexiu, dysgrafiu, poruchy učenia a naša škola im veľmi pomáha dostať sa z týchto problémov,“ vysvetľuje riaditeľka SUŠ v Kežmarku Marta Perignáthová.

Vlani škola ukončila projekt v rámci operačného programu vzdelávanie, kde získala viac ako 500.000 eur, pričom za tieto prostriedky sa učebne vybavili výpočtovou a didaktickou technikou, učebnými textami, žiaci boli na exkurziách a štyroch plenéroch. Okrem toho sa podarilo zriadiť aj novú knižnicu a študovňu. „V tomto školskom roku máme rozbehnuté aj ďalšie projekty, momentálne vyberáme 15 žiakov, ktorí na jar nastúpia v rámci projektu Leonardo na odbornú stáž do Španielska. Budú to žiaci druhých a tretích ročníkov odborov propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a konzervátorské a reštaurátorské práce. Budú pracovať priamo v španielskych firmách, zdokonalia sa v jazyku, získajú nové poznatky,“ objasnila Perignáthová.

V minulosti sa už žiaci SUŠ takejto stáže zúčastnili a vedenie školy chce v ich organizovaní pokračovať aj v budúcnosti. „Zapojili sme sa aj do projektu Zelená škola, aby naši žiaci získali vzťah k ekológii a životnému prostrediu. Okrem toho sme súčasťou projektu Aktívne starnutie z Mestského úradu v Kežmarku, v rámci ktorého sa naša škola venuje seniorom nad 50 rokov. Máme vytipované niektoré aktivity z oblasti textilnej, drevárskej alebo maliarskej techniky,“ doplnila Perignáthová.

Škola je okrem toho hrdá, že ju v súvislosti s objavenou kniežacou hrobkou pri Poprade oslovila Slovenská akadémia vied. Žiaci SUŠ vyrábajú artefakty z tejto hrobky, konkrétne kópie častí nábytku a dosiek. Do roku 2016 budú postupne vyrábať spomínané artefakty, neskôr by však mali na základe týchto častí vytvoriť celý kus nábytku, ktorý bol v objavenej hrobke. Tie boli vyrobené z tiku, dreva, ktoré je natoľko odolné, že v zemi nezhnilo. „Spojazdnili sme aj starý sústruh, ktorý sa v tom období staroveku používal. Momentálne je nainštalovaný v Podtatranskom múzeu,“ upozornila riaditeľka.

Škole sa darí spolupracovať aj s Poľskými kolegami, keďže v Nowom Targu vzniklo centrum stretnutí poľsko-slovenskej mládeže. V súčasnosti žiaci vyrábajú kostýmy z recyklovaných materiálov, ktoré budú v závere októbra súčasťou módnej prehliadky. „V máji budú zase vystavené výtvarné a textilné práce našich žiakov, tiež kostýmy, ktoré sme ušili pre niektoré regionálne folklórne súbory,“ zdôraznila Perignáthová.

SUŠ sa okrem toho uchádza o ďalšie finančné prostriedky v rámci operačného programu vzdelávanie a to na zriadenie keramickej dielne, aby tu mohol vzniknúť dvojročný vzdelávací program zameraný na výrobu z hliny a tiež na exkurzie žiakov do zahraničia. „Chceme zlepšiť aj materiálové vybavenie odborných učební textilných a fotografického dizajnu,“ uzavrela riaditeľka.

AUDIO: Perignáthová o aktuálnych projektoch SUŠ v Kežmarku

Tu bude player


Pohľad na budovu Strednej umeleckej školy v Kežmarku


Maľbami vyzdobená chodba Strednej umeleckej školy v Kežmarku


Študent odboru fotografický dizajn pracuje v grafickom editore na počítači


Študent odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb Tomáš Peky ošetruje starožitnú komodu


Študenti odboru scénická a kostýmová tvorba ukazujú vyrobené odevy


Študentka v odbore fotografický dizajn fotí v ateliéri svojich spolužiakov


Študentky odboru propagačné výtvarníctvo vyrábajú papierové bábky


Učiteľ Marek Majerčák (vpravo) radí študentovi počas hodiny figurálneho kreslenia
Zdroj, foto, audio, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie