Pracovné stretnutie

Mám prácu
Počas výkonu pracovnej činnosti sa môže stať, že s klientmi prichádzame do osobnej komunikácie. Najčastejšou formou takejto komunikácie je pracovné stretnutie, resp. rokovanie. Podmienky pracovného stretnutia nie sú náročné, s klientom sa môžeme stretnúť v kancelárii alebo v kaviarni, no častokrát od priebehu pracovného stretnutia závisí naša budúcnosť, náš úspech, a preto sa aj bežnému stretnutiu oplatí venovať pozornosť.

Výber prostredia

Našim hlavným cieľom pri pracovnom rokovaní je náš úspech, čo znamená, že chceme získať lepšiu vyjednávaciu pozíciu a zaviazať si tak druhú stranu, ktorá sa nám bude chcieť revanšovať. Dôležitý je výber prostredia, kde sa bude rokovanie odohrávať. Hostiteľ je totiž vždy vo výhode vďaka domácemu prostrediu a určuje, ako dlho nás nechá čakať, či nám ponúkne občerstvenie a spravidla aj ukončuje stretnutie. Preto je výhodnejšie, ak si klientov pozveme do kancelárie my. Na druhej strane sa môže stať, že sme hostiteľom, ale stretnutie sa odohráva na neutrálnej pôde, napr. v kaviarni. Výhoda domáceho prostredia sa síce stráca, ale stále sa správame ako formálny hostiteľ. Svoju rolu potvrdzujeme tým, že na miesto stretnutia prídeme o 10 minút skôr, objednávame a platíme útraty, čím si opäť svojho hosťa zaväzujeme a vyžadujeme oplatenie našej pohostinnosti. Jednou z výhod neutrálneho prostredia je, že si v ňom nikto nedovolí zvýšiť hlas, búchať po stole a pod., keďže takéto prostredie si vyžaduje určitú formu správania.

Príprava na pracovné stretnutie

Nevyhnutnú vec, ktorú pred pracovným stretnutím musíme vykonať, je príprava naň. Príprava zahŕňa získanie informácií o človeku, s ktorým budeme rokovať. Platí tu podobné pravidlo ako pri pracovnom pohovore, o svojom obchodnom partnerovi by sme mali vedieť čo najviac. Overíme si informácie o spoločnosti na internete, porozprávame sa s kolegami, necháme si urobiť monitoring všetkého, čo bolo publikované. Je vhodné poznať napríklad aj veci, na ktoré je hrdý alebo jeho koníčky a pod. Ďalšiu výhodu môžeme získať tak, ak v úvode konverzácie povieme niečo, čo nášho partnera poteší. Pre ženu je napr. vhodné si pripraviť malý darček, používať konvenčné vety a pochvaly, čím vieme získať vyjednávaciu výhodu.

Ako sa obliecť?

Oblečenie prispôsobujeme takisto vopred získaným informáciám. Ak vieme, že si dotyčný potrpí na profesionálne vyzerajúci manažérsky štýl, čistý, solídny oblek, upravenú kravatu, tak neprídeme na pracovné rokovanie v ošúchanom tričku a rifliach. Podobne nepodceňujeme ani topánky, ktoré by sa mali blyšťať čistotou. Vkusným kostýmom žena nič nepokazí. Vystríhajme sa však všetkého, čo by mohlo pôsobiť príliš vyzývavo. Na pracovné stretnutie by žena nemala ísť oblečená v ničom nápadnom, výstrih a dĺžka sukne by mali byť striedme aj v najväčších horúčavách.

Šetríme čas

Nepredpokladáme, že našu spoločnosť musí dotyčný poznať, a preto sa hneď v úvode pracovného stretnutia predstavíme, odovzdáme svoju vizitku a povieme zopár viet o sebe a svojej spoločnosti. Prijatú vizitku si dôsledne prečítame a necháme ležať na stole. Pri odchode ju nesmieme zabudnúť a odložíme si ju do náprsného vrecka. Základom predstavenia je vzorec žena - starší - nadriadený. Muž sa predstavuje žene, mladší staršiemu a podriadený nadriadenému (zamestnanec klientovi a pod.). Dôvod je logický. Spoločensky významnejšia osoba sa takto ako prvá dozvie, s kým sa zhovára. Spoločensky menej dôležitý človek musí zniesť skutočnosť, že odhaľuje svoju identitu bez toho, aby poznal identitu druhej strany.

Počas rokovania sa partnera snažíme stále čítať. Maličkosti, ktoré si na ňom všimneme, ho radia do určitého sociálneho kontextu, naznačujú jeho sociálne skúsenosti, ktoré musíme rešpektovať. Podobne sledujeme aj časový rozvrh, ktorý je pre manažéra veľmi dôležitý a stratu času si nemôžeme dovoliť. Rozprávame jasne, zrozumiteľne, zaujímavo a snažíme sa hovoriť o tom, čo prinesie naše rokovanie pre partnera a nie pre nás. Zdôrazňujeme jeho prospech.

Cieľom osobných rokovaní je získať možnosť presvedčiť a uplatniť osobné čaro. O výsledku rokovaní nie vždy rozhodujú strohé fakty, ale sympatie k osobám, ktoré reprezentujú danú spoločnosť. Z tohto dôvodu by sme nemali chápať pracovné stretnutie iba ako čas na výklad o pracovných záležitostiach, ale aj ako stretnutie dvoch ľudí, ktorí k sebe môžu nájsť cestu.

Zdroje:

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie