Materskú dávku je možné pri jednom dieťati poberať maximálne 34 týždňov

Mám prácu
Bratislava 30. apríla (TASR) - Materská dávka sa na Slovensku vypláca po dobu 34 týždňov od vzniku nároku. Ak sa však poistenke narodia dve a viac detí, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa odo dňa jeho vzniku. "Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa pred plánovaným termínom pôrodu, ktorý určí lekár, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom," informovala Zuzana Chmeľová z poradenskej spoločnosti v oblasti účtovníctva Accace.

Na to, aby Sociálna poisťovňa (SP) priznala a vyplácala materské, musí byť splnených niekoľko základných podmienok. V prvom rade dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ktorým je tehotenstvo, respektíve starostlivosť o narodené dieťa. Žena musí byť takisto nemocensky poistená, prípadne nárok na poskytnutie materského musí vzniknúť v takzvanej ochrannej lehote. Pritom nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní za posledné dva roky.

Okrem toho, ak je žiadateľkou zamestnankyňa, počas poskytovania materského nemôže poberať príjem, ktorý by sa považoval za vymeriavací základ. Ak by zamestnávateľ napríklad svojej zamestnankyni, ktorá je na materskej dovolenke, vyplatil jednorazovú odmenu za doteraz vykonanú prácu, tak za mesiac, v ktorom by zamestnankyni bola vyplatená táto odmena, by stratila nárok na materské.

V prípade zamestnankyne SP nesleduje, či zamestnávateľ platil za zamestnankyňu nemocenské poistenie. "Prípadné nedoplatky na nemocenskom poistení Sociálna poisťovňa sleduje u povinne nemocensky poistenej SZČO a u dobrovoľne nemocensky poistenej osoby," skonštatovala Chmeľová. Ako ďalej upozornila, prípadný nedoplatok nesmie prevýšiť sumu 5 eur.

Materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu za rozhodujúce obdobie. Toto obdobie závisí od toho, kedy vzniklo nemocenské poistenie, kedy vznikol dôvod na poskytnutie materského a rovnako aj od dĺžky trvania nemocenského poistenia. Materské sa vypočíta ako 65 % z denného vymeriavacieho základu.

Výška materského je však limitovaná. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku. Pre rok 2013 je tento maximálny denný vymeriavací základ vo výške 38,7617 eura, čo znamená, že maximálne materské za deň je 25,2 eura.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie