Košické gymnázium Šrobárova ponúka voľbu predmetov podľa záujmu

Školy a vzdelávanie
Košice 16. septembra (TASR) – Košické Gymnázium Šrobárova popri vysokom štandarde kvality výučby vyniká najmä tým, že ponúka svojim študentom, aby si sami zvolili profiláciu predmetov podľa záujmu a profesijnej orientácie.

"U nás sa každý študent profiluje od tretieho ročníka sám. V rámci študijného programu si do tretieho ročníka môže zvoliť tri dvojhodinovky a do štvrtého ročníka dve šesťhodinovky týždenne, čo sa týka všetkých predmetov. Toto si myslím, že ponúka máloktorá zo škôl. Vieme tak dobre pripraviť študentov na medicínu, právo, techniku, čo sa týka jazykovej výbavy, prakticky z čohokoľvek, čo aj je úlohou špičkového gymnázia," hovorí riaditeľ školy Slavomír Harabin.

Ak gymnazista chce ísť napríklad na technickú univerzitu, zvolí si do rozšírenej výučby matematiku, fyziku alebo informatiku, ak na právo, tak dejepis a spoločenskovedný seminár. V ponuke takto voliteľných predmetov je aj ekonomika, ktorá na stredných školách nebýva obvyklá.

V každom ročníku má gymnázium triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, ich učiteľmi sú aj zahraniční lektori. Žiaci majú pritom na škole príležitosť získať nemecký jazykový Diplom KMK II. stupňa.

Ako novinku gymnázium podľa riaditeľa ponúkne do budúceho školského roku triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky. "V Košiciach sa črtajú úžasné možnosti uplatnenia v tejto oblasti. Máme tu IT Valley a množstvo firiem v IT, ktoré vyložene potrebujú takýchto ľudí. Zisťujeme, že aj žiaci - deviataci majú o toto záujem, preto by sme veľmi radi ponúkli triedu, ktorá by v tomto smere naplnila očakávania," priblížil zámer Harabin.

Za cieľ si gymnázium kladie rozvíjať osobnosť a nadanie žiakov, ich vedomosti, ale aj schopnosť orientácie a komunikácie. Dôkazom úspechu sú ocenenia na predmetových olympiádach, ale najmä vysoký podiel prijatých absolventov na popredné univerzity na Slovensku, ako aj v Česku, Rakúsku, Nemecku či Británii.

"Šrobárka" žije tiež rôznymi záujmovými aktivitami, vychádza na nej oceňovaný školský časopis Študentské slovo, aktívny je debatný klub, ktorého členovia nedávno postúpili do medzinárodných súťaží. Už od roku 1974 sa na škole konajú jedinečné akcie študentskej recesie a kreativity - tzv. kalamajky.

Tu bude player

AUDIO: Harabin o súčasnosti školy

Predchodkyňou gymnázia Šrobárova bola vyššia dievčenská škola

Košice 16. septembra (TASR) - Budovu košického Gymnázia na Šrobárovej ulici postavili v rokoch 1892-1894 ako sídlo Vyššej dievčenskej školy s internátom. Išlo o jednu z prvých stavieb so secesnými prvkami v meste. Jej architektom bol Gyula Pártos, ktorý navrhol aj známu budovu Hlavnej pošty v Bratislave.

K "Šrobárke" tak neodmysliteľne patrí štýlová budova prezývaná ako "tehličková" krásavica, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. "Myslím si, že máme veľmi peknú budovu, to oceňujú aj žiaci, keď prídu na Deň otvorených dverí alebo z iných škôl. Žiaci sa tu naozaj cítia ako na mieste, ktoré je dôstojné nazývať špičkovým gymnáziom," uviedol riaditeľ gymnázia Slavomír Harabin.

Rozsiahla budova stála v čase dokončenia na periférii Košíc, dnes sa nachádza v širšom centre mesta. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v nej vzniklo Československé štátne reformné reálne gymnázium. Po druhej svetovej vojne sa často menili vyučovacie osnovy i názov školy - od gymnázia cez Jedenásťročnú strednú školu a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Prvé štvorročné gymnaziálne triedy vznikli v školskom roku 1969/1970, koncom 70. rokov sa v škole učilo okolo 1000 študentov.

Roky po páde komunistického režimu priniesli zmeny v osnovách a orientácii školy. V školskom roku 1990/91 došlo k otvoreniu triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a v roku 1998/99 triedy so zameraním na nemecký jazyk. V tom istom školskom roku otvorili prvé triedy s alternatívnym vyučovaním, kde si študenti v poslednom ročníku mohli voliť predmety podľa svojho záujmu a profesijnej orientácie.

"Šrobárka" bola v minulosti prestížnou strednou školou a tento status si udržala do súčasnosti. "Je to výberové gymnázium, ktoré chcelo a chce byť špičkové, myslím, že aj dnes sa nám darí udržiavať túto tradíciu," hovorí Slavomír Harabin.

Aktuálne má gymnázium 510 žiakov. V prvých dvoch ročníkoch sú po štyri triedy, v treťom a štvrtom ročníku po päť tried. Pedagogický zbor tvorí zhruba 40 učiteľov.

AUDIO: Harabin o histórii školy

Na košickej Šrobárke maturoval Jozef Urban i Zora Kolínska

Košice 16. septembra (TASR) - Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach vychovalo za desiatky rokov množstvo úspešných absolventov, ktorí sa presadili v rôznych oblastiach, a to aj vo svete. K najznámejším osobnostiam, ktoré v tejto strednej škole študovali, patria maliarka Mária Medvedcká, herečka Zora Kolínska, básnik Jozef Urban, spisovateľ Tomáš Janovic, dirigent Ondrej Lenárd či horolezec Jozef Psotka.

Známy básnik a textár Jozef Urban maturoval v roku 1983 a jeho dielo pripomína na gymnáziu veľká nástenka na chodbe. "Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo urobiť mu pamätník vo forme sochy. Už máme na to vybrané miesto pred školou, samozrejme, treba na to značné finančné prostriedky a to v dnešnej dobe nie je jednoduché. Určite by sme mu radi vzdali poctu, lebo je to náš absolvent, na ktorého sme hrdý," uviedol pre TASR riaditeľ gymnázia Slavomír Harabin.

Medzi absolventmi "Šrobárky" nájdeme mnoho popredných vedcov, lekárov, umelcov či športovcov. Spomenúť možno spisovateľa a režiséra Jána Uličianskeho, speváka Dušana Grúňa, majstra sveta vo windsurfingu Patrika Pollaka, basketbalistu Juraja Žuffu, exministra školstva Martina Fronca alebo exministra zdravotníctva a súčasného primátora Košíc Richarda Rašiho.

Na gymnáziu maturoval Richard Raši v roku 1989, na stredoškolské obdobie má dodnes pekné spomienky. "Šrobárka sa vyznačovala vysokou úrovňou vzdelávania a zároveň sme zažili kopec zábavy. Pre mňa to boli asi tie najkrajšie študentské roky," uviedol pre TASR primátor a poslanec NR SR. Učitelia boli podľa neho prísni, ale zároveň priateľskí, čo považuje za dobrú kombináciu. A čím bolo preňho gymnázium príťažlivé, že sa rozhodol ísť sem študovať? "Okrem dobrého mena a vysokej úspešnosti dostať sa ďalej na vysokú školu to bol napríklad aj taký detail, že sa na Šrobárke mohli nosiť rifle, čo nebolo v tej dobe všade povolené," zhodnotil Raši s úsmevom.

Podľa vyjadrení mnohých bývalých študentov povedomie byť "šrobárčanom" v nich ostáva na celý život a prejavuje sa v spolupatričnosti aj po strednej škole. "Napríklad sa stretnú v Prahe, vôbec sa predtým nepoznali a len preto, že sú z tejto školy, tak si vedia pomôcť. Už sa mnohokrát stalo, že šrobárčan pomohol šrobárčanovi naštartovať aj kariéru, pretože ten duch školy v nich žije naďalej," konštatoval riaditeľ Harabin.

AUDIO: Harabin o absolventoch

Dobová fotografia budovy Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach


Dvor budovy Gymnázia na Šrobárovej ulici, kde žiaci môžu tráviť prestávky


Interiér Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach


Riaditeľ Gymnázia na Šrobárovej ulici Slavomír Harabin


Učebňa s interaktívnou tabuľou


Počítačová učebňa
Zdroj, foto, audio, video: TASR

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie