Čo je dobré vedieť o životopise

Hľadám prácu
Životopis je stručný prehľad Vášho doterajšieho zamestnania, vzdelania, zručností alebo schopností. Rozsah životopisu by nemal presahovať 1 stranu A4. Používa sa 12 bodové písmo typu Times New Roman.
Pri osobných informáciách:

 • nezabudnite uviesť meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mailovú adresu, aby sa s Vami vedel zamestnávateľ kontaktovať. Ak máte prechodné bydlisko, môžete ho uviesť v časti bydlisko.

 • vek, stav, dátum narodenia – sú to nepovinné údaje – môžete ich uviesť, ale nemusíte.

Pri vzdelaní:

 • ako prvé uvádzate najvyššie dosiahnuté vzdelanie: rok ukončenia školy, študijný odbor, špecializácia, forma ukončenia štúdia (učňovská skúška, maturita, VŠ diplom).

 • ak máte základné vzdelanie, uvádzate základnú školu.

 • ak máte stredoškolské vzdelanie, uvádzate strednú školu, základnú školu už neuvádzate.

 • ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, uvádzate vysokú školu a strednú školu.

Prax:

 • píšete od posledného zamestnania po prvé.

 • pri zamestnaní sa zvyčajne uvádza rok (od – do), zamestnávateľ, mesto a názov pracovnej pozície.

 • pracovnú náplň píšte heslovite, pričom dbajte na zdôraznenie tých činností, ktoré sú vyžadované na mieste, o ktoré sa uchádzate.

 • ak ste momentálne nezamestnaný, začnite písať prax svojím posledným zamestnaním.

 • ak ste boli medzi zamestnaniami dlhodobejšie nezamestnaný, uveďte toto obdobie, napr. ako „aktívne hľadanie zamestnania“.

 • pri ďalších znalostiach a zručnostiach je dobré uvádzať aj to, ako dobre danú oblasť ovládate.

Ak napríklad ovládate cudzí jazyk, napíšte stupne – napríklad základy, mierne pokročilý, slovom a písmom, expert.

V prípade, že životopis zašlete agentúram sprostredkovania zamestnania za úhradu, (resp. personálnym agentúram) prostredníctvom internetu, pripojte k nemu aj Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

„Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a zároveň súhlasím (v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom Vašou spoločnosťou XY, za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom“.

Európsky životopis si môžete vytvoriť
tu.

Nezabudnite, že prílohou k žiadosti o zamestnanie je kvalitne napísaný životopis. Životopis, žiadosť a motivačný list sú prvé informácie pre zamestnávateľa. Dajte si na svojej „vizitke“ záležať!

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie