Dnes je 17. 1. 2017 Deň detských vynálezcov
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Čo je dobré vedieť o životopise

Životopis je stručný prehľad Vášho doterajšieho zamestnania, vzdelania, zručností alebo schopností. Rozsah životopisu by nemal presahovať 1 stranu A4. Používa sa 12 bodové písmo typu Times New Roman.
Pri osobných informáciách:

 • nezabudnite uviesť meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mailovú adresu, aby sa s Vami vedel zamestnávateľ kontaktovať. Ak máte prechodné bydlisko, môžete ho uviesť v časti bydlisko.

 • vek, stav, dátum narodenia – sú to nepovinné údaje – môžete ich uviesť, ale nemusíte.

Pri vzdelaní:

 • ako prvé uvádzate najvyššie dosiahnuté vzdelanie: rok ukončenia školy, študijný odbor, špecializácia, forma ukončenia štúdia (učňovská skúška, maturita, VŠ diplom).

 • ak máte základné vzdelanie, uvádzate základnú školu.

 • ak máte stredoškolské vzdelanie, uvádzate strednú školu, základnú školu už neuvádzate.

 • ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, uvádzate vysokú školu a strednú školu.

Prax:

 • píšete od posledného zamestnania po prvé.

 • pri zamestnaní sa zvyčajne uvádza rok (od – do), zamestnávateľ, mesto a názov pracovnej pozície.

 • pracovnú náplň píšte heslovite, pričom dbajte na zdôraznenie tých činností, ktoré sú vyžadované na mieste, o ktoré sa uchádzate.

 • ak ste momentálne nezamestnaný, začnite písať prax svojím posledným zamestnaním.

 • ak ste boli medzi zamestnaniami dlhodobejšie nezamestnaný, uveďte toto obdobie, napr. ako „aktívne hľadanie zamestnania“.

 • pri ďalších znalostiach a zručnostiach je dobré uvádzať aj to, ako dobre danú oblasť ovládate.

Ak napríklad ovládate cudzí jazyk, napíšte stupne – napríklad základy, mierne pokročilý, slovom a písmom, expert.

V prípade, že životopis zašlete agentúram sprostredkovania zamestnania za úhradu, (resp. personálnym agentúram) prostredníctvom internetu, pripojte k nemu aj Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

„Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a zároveň súhlasím (v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom Vašou spoločnosťou XY, za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom“.

Európsky životopis si môžete vytvoriť
tu.

Nezabudnite, že prílohou k žiadosti o zamestnanie je kvalitne napísaný životopis. Životopis, žiadosť a motivačný list sú prvé informácie pre zamestnávateľa. Dajte si na svojej „vizitke“ záležať!Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 1
Hľadám prácu
11. 1. 2017
Vinohradník, traktorista či manažér živočíšnej výroby. Tieto aj ďalšie ponuky z pracovnej oblasti poľnohospodárstvo, vám prináša portál ISTP.sk.
5. 1. 2017
Zaujímate sa o prácu obchodného zástupcu, asistenta predaja alebo marketingového pracovníka?
29. 12. 2016
Hľadáte si prácu, v ktorej zarobíte minimálne tisícku v hrubom mesačne? Pozrite si aktuálnu ponuku z rôznych pracovných oblastí.
21. 12. 2016
Hľadáte si prácu za hranicami Slovenska a ste manuálne zruční? Portál ISTP.sk pre vás pripravil aktuálnu ponuku práce.
14. 12. 2016
Ak si zháňate zamestnanie, ktoré je vhodné aj pre absolventa, portál ISTP.sk vám prináša ponuku práce presne pre vás.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk