X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Čo je dobré vedieť o životopise

Životopis je stručný prehľad Vášho doterajšieho zamestnania, vzdelania, zručností alebo schopností. Rozsah životopisu by nemal presahovať 1 stranu A4. Používa sa 12 bodové písmo typu Times New Roman.
Pri osobných informáciách:

 • nezabudnite uviesť meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mailovú adresu, aby sa s Vami vedel zamestnávateľ kontaktovať. Ak máte prechodné bydlisko, môžete ho uviesť v časti bydlisko.

 • vek, stav, dátum narodenia – sú to nepovinné údaje – môžete ich uviesť, ale nemusíte.

Pri vzdelaní:

 • ako prvé uvádzate najvyššie dosiahnuté vzdelanie: rok ukončenia školy, študijný odbor, špecializácia, forma ukončenia štúdia (učňovská skúška, maturita, VŠ diplom).

 • ak máte základné vzdelanie, uvádzate základnú školu.

 • ak máte stredoškolské vzdelanie, uvádzate strednú školu, základnú školu už neuvádzate.

 • ak máte ukončené vysokoškolské vzdelanie, uvádzate vysokú školu a strednú školu.

Prax:

 • píšete od posledného zamestnania po prvé.

 • pri zamestnaní sa zvyčajne uvádza rok (od – do), zamestnávateľ, mesto a názov pracovnej pozície.

 • pracovnú náplň píšte heslovite, pričom dbajte na zdôraznenie tých činností, ktoré sú vyžadované na mieste, o ktoré sa uchádzate.

 • ak ste momentálne nezamestnaný, začnite písať prax svojím posledným zamestnaním.

 • ak ste boli medzi zamestnaniami dlhodobejšie nezamestnaný, uveďte toto obdobie, napr. ako „aktívne hľadanie zamestnania“.

 • pri ďalších znalostiach a zručnostiach je dobré uvádzať aj to, ako dobre danú oblasť ovládate.

Ak napríklad ovládate cudzí jazyk, napíšte stupne – napríklad základy, mierne pokročilý, slovom a písmom, expert.

V prípade, že životopis zašlete agentúram sprostredkovania zamestnania za úhradu, (resp. personálnym agentúram) prostredníctvom internetu, pripojte k nemu aj Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

„Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a zároveň súhlasím (v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov), aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom Vašou spoločnosťou XY, za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom“.

Európsky životopis si môžete vytvoriť
tu.

Nezabudnite, že prílohou k žiadosti o zamestnanie je kvalitne napísaný životopis. Životopis, žiadosť a motivačný list sú prvé informácie pre zamestnávateľa. Dajte si na svojej „vizitke“ záležať!Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 2
Hľadám prácu
29. 3. 2017
Hľadáte uplatnenie v obchode? Pozrite si ponuku práce pre predavačov, obchodných zástupcov a expedientov.
23. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša zoznam voľných pracovných miest s hrubou mzdou minimálne 1000 eur za mesiac.
15. 3. 2017
Hľadáte si prácu vo finančnom sektore?
8. 3. 2017
Portál ISTP.sk vám prináša ponuku voľných pracovných miest z viacerých európskych krajín.
1. 3. 2017
Pozrite sa na aktuálne pracovné ponuky pre absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk