Čo je dobré vedieť o motivačnom liste

Hľadám prácu
Motivačný list možno chápať ako sprievodný list k životopisu a mnoho personalistov ho vyžaduje namiesto žiadosti o zamestnanie. Je prvým kontaktom s vaším potenciálnym zamestnávateľom, preto si dajte na ňom záležať a prispôsobte ho vždy pre konkrétneho zamestnávateľa a na konkrétnu pozíciu.

V motivačnom liste obšírnejšie uvádzate dôvody záujmu o danú pracovnú pozíciu. Jeho úlohou je priblížiť vás zamestnávateľovi po osobnostnej stránke. Mali by ste sa v ňom zamerať na fakty a vyzdvihnúť to, prečo práve vy ste ideálnym kandidátom na voľné pracovné miesto.

Pozrime sa na to, čo by mal motivačný list obsahovať a akým chybám je dobré sa vyhnúť.


Samotný text motivačného listu je delený na:

1. časť – kde ste sa dozvedeli o ponuke (inzerát v novinách, na internete...) a názov ponuky.

2. časť – prečo Vás ponuka zaujala a prečo reagujete práve na túto pracovnú ponuku, Vaše doterajšie pracovné skúsenosti s popisom činností, ktoré ste vykonávali, Vaše vedomosti a zručnosti.

3. časť – výhody, ktoré môžete zamestnávateľovi ponúknuť: ak firmu alebo inštitúciu poznáte, môžete napísať, čo Vás z uvedených výhod zaujalo.

4. časť – zdvorilostná fráza na konci listu a vyjadrenie záujmu o osobný pohovor.


Čo by mal motivačný list obsahovať:

1. predmet e-mailu, v ktorom je motivačný list so životopisom zaslaný
2. oslovenie
3. uvedenie zamestnania, o ktoré sa uchádzate a zdroj
3. zdôvodnenie záujmu o konkrétne pracovné miesto
4. silné stránky uchádzača
5. prínos pre spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o prácu
6. podporenie chuti na osobné stretnutie
7. pozdrav a podpis uchádzača


Časté chyby v motivačnom liste:

1. text motivačného listu presahuje jednu stranu A4
2. chýba sprievodný list
3. chýba motivácia žiadateľa
4. často sa opakujúce údaje zo životopisu
5. ohováranie predchádzajúceho zamestnávateľa
6. gramatické chyby v liste
Vypracovala: Monika Jantová - Trexima Bratislava, spol. s r. o.
Zdroj:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie