IVANKA PRI DUNAJI: Stredná škola ponúka atraktívne študijné odbory

Školy a vzdelávanie
Ivanka pri Dunaji 22. apríla (TASR) – Spojená stredná škola v Ivanke pri Dunaji poskytuje originálne možnosti štúdia v atraktívnych odboroch. „Už samotný vznik školy bol potrebou odborníkov pre stabilizáciu poľnohospodárskej výroby. Dnes ponúka dennú formu štúdia v štyroch základných líniách,“ uviedla riaditeľka školy Katarína Kubišová.

Sú to trojročné a štvorročné študijné odbory s biologickou a ekonomickou orientáciou končiace maturitou, dvojročné nadstavbové a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Škola poskytuje v rámci celoživotného vzdelávania pracovníkov vyučovanie v akreditovaných kurzoch v oblasti rybárstva, chovu koní, farmárstva, ekonomiky a cudzích jazykov. „Podmienky pre výchovu a vzdelávanie vo všetkých študijných a učebných odboroch sú dobré. Škola má dlhoročnú tradíciu vo výchove a príprave odborníkov v odboroch s celoslovenskou pôsobnosťou, má skúsený profesionálny tím učiteľov vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí zodpovedne a náročne napĺňajú výchovno-vzdelávacie ciele školy. Máme aj veľmi dobré materiálno-technické podmienky,“ dodala K. Kubišová.

Napriek niektorým ťažkostiam je zrejmé, že škola poskytuje nielen kvalitnú odbornú prípravu, ale aj široký priestor pre kultivovanie mladých ľudí. „Naši absolventi sa dokážu nielen dobre uplatniť na trhu práce, ale sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium. Po úspešnej maturite majú perspektívu pokračovať na vysokých školách a univerzitách, či už je to poľnohospodárska univerzita v Nitre, alebo veterinárske vysoké školy v Košiciach či Brne. O absolventov v odbore kynológie má záujem napríklad aj Policajná akadémia,“ priblížila K. Kubišová.

Štvorročné štúdium ukončené maturitou a možnosťou pokračovania v štúdiu na vysokej škole ponúkajú odbory rybárstvo, chov koní a jazdectvo a tiež kynológia. Absolventi rybárstva sú odborníkmi v chove rýb v rybníkoch, lososovitých rýb, ako aj v chove rýb v oteplených vodách, vrátane akvaristiky. Získajú skúsenosti v oblasti spracovania rýb, rybolovu, vodohospodárskej činnosti a ochrany prírody. Perspektívne sú spôsobilí vykonávať v tomto odbore podnikateľské aktivity a zabezpečovať služby v agroturistike. Praktické skúsenosti študenti získavajú aj na vlastnom školskom rybníku vo Veľkom Blahove.

„Pre mnohých študentov je zaujímavý chov koní a jazdectvo. Máme vlastný jazdecký areál v Zálesí hneď pri Ivanke. Naši absolventi poznajú metódy chovu koní, plemenitby, reprodukcie, výživy a kŕmenia koní. Vedia sa zorientovať v prevádzkovej i chovnej ekonomike, metódach manažovania a prevádzkovania jazdeckého zariadenia. Ovládajú zásady zoohygieny, sú schopní poskytovať služby v jazdeckej turistike a dokonca aj v hipoterapii,“ povedal pedagóg Zdeno Šťastný.

Študentov veľmi zaujíma aj odbor kynológie. Nielenže spoznajú plemená psov podľa rozdelenia na skupiny medzinárodnou kynologickou federáciou, spoznajú zásady správnej výživy, kŕmenia, metódy výchovy a výcviku psov, ale dokážu tiež vykonávať podnikateľské aktivity a funkciu vedúcich rozhodcovských kruhov na výstavách.

Pozoruhodné je, že študenti si môžu počas štúdia prípadne ustajniť aj vlastné koníky, alebo vychovávať vlastné psy v školských kotercoch. „Je to len malá časť možných študijných aktivít, ktoré naša škola ponúka. Tá paleta je oveľa pestrejšia. Keďže sme ojedinelou školou svojho zamerania na Slovensku, ponúkame našim študentom aj možnosť internátneho ubytovania, plnohodnotné stravovanie a v neposlednom rade aj širokú škálu športového a kultúrneho vyžitia,“ dodala riaditeľka školy K. Kubišová.

Tu bude player
Zdroj, Foto, Video: TASR

„Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona“.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie