Projekt Krok za krokom v Košickom kraji pomôže zlepšiť prístup na trh práce pre neaktívne osoby

Spravodajstvo

Počnúc aprílom 2022 do septembra 2023 by mala byť v rámci projektu poskytnutá podpora minimálne 40 ľuďom z cieľovej skupiny – neaktívne osoby.

Nezisková organizácia Vzdelávacie a poradenské centrum získala nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO -03-Krok za krokom, vďaka ktorej mohla začať v apríli 2022 prácu na projekte „Som potrebný“.

Cieľom projektu je priblížiť cieľovú skupinu - neaktívne osoby k trhu práce prostredníctvom individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne, konkrétne vo vybraných obciach Košického kraja. Súčasťou projektu je individualizovaná práca s cieľovou skupinou, vyhľadávanie zamestnania a spolupráca s relevantnými inštitúciami, ako sú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládne podniky, sociálne podniky, potenciálni zamestnávatelia, ako aj komunitné centrá vo vybraných obciach Košického kraja.

Projekt je realizovaný od apríla 2022 do septembra 2023. Za uplynulý rok sa podarilo uzavrieť Zmluvu o poskytovaní bezodplatnej služby a následne pracovať so 43 klientmi s cieľovej skupiny, konkrétne v obciach Drienovec, Moldava nad Bodvou a Kecerovce. Práca s cieľovou skupinou je veľmi náročná a zložitá, avšak tím našej organizácie je odhodlaný urobiť maximum pre naplnenie stanovených cieľov. Čaká nás ešte druhá polovica realizačného obdobia, na konci ktorého veríme, že sa nám podarí u mnohých našich klientov dosiahnuť zmenu ich statusu z neaktívnej osoby na osobu aktívnu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: Vzdelávacie a poradenské centrum  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie