EVTA vytvára medzinárodné siete

Spravodajstvo

TREXIMA Bratislava sa pohybuje v medzinárodnom prostredí. Je aktívnym a rovnocenným partnerom všetkých členov združených v Európskej asociácii odborného vzdelávania a prípravy EVTA. Podieľa sa na zvyšovaní informovanosti o európskych politických programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, jeho atraktivity, inkluzívnosti a excelentnosti a samozrejme na predstavovaní potrieb a očakávaní profesionálov a študentov. Veľký dôraz sa v súčasnosti dáva na excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy. Tá sa vzťahuje na vysokú kvalitu odbornej prípravy a vzdelávania, ale aj na relevantnosť pre svet práce a atraktívnosť ponuky vzdelávania pre študentov a zamestnávateľov.

Medzinárodná spolupráca TREXIMY s EVTA prináša nielen príležitosti diskutovať o témach reprezentatívnosti a zdieľať rôzne názory s odborníkmi z iných krajín. Poskytuje aj dobré príležitosti na vytváranie sietí, na podporu členov v rozvoji zručností, odborných znalostí, príležitostí a postupov, ako formovať odbornú prípravu pre budúcnosť.

Zo získaných skúseností a príkladov dobrej praxe z medzinárodného prostredia je možné pozitívne ovplyvňovať kvalitatívnu úroveň prípravy pracovnej sily pre budúci trh práce v rámci systému celoživotného vzdelávania na Slovensku. TREXIMA Bratislava zúročuje medzinárodné skúsenosti pri monitorovaní a prognózovaní potrieb trhu práce, ktoré patria do jej portfólia. Aj naďalej sa bude snažiť udržiavať vytvorené partnerstvá a sledovať vývoj v medzinárodnom prostredí. Dôležitou bude implementácia tých opatrení, ktoré v medzinárodnom prostredí zaznamenali úspech, prosperitu a dlhodobú návratnosť do ľudského kapitálu.

Viac informácií: Ing. Dana Mažgútová, PhD.   Mobil: 0918 687 196   Email: mazgutova@trexima.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie