Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, občanom preplatia kurzy podľa ich výberu

Spravodajstvo

Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, majú možnosť získať dodatočné vzdelanie bezplatne. Preplatia im ho úrady práce vďaka mimoriadnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Rezort práce spustil projekt začiatkom roka, od novembra sa však významne rozšírili oblasti vzdelávania, ktoré môžu úrady záujemcom preplácať.

Vzdelávanie v oblasti beauty služieb (manikúra, pedikúra, kozmetika), masérske služby, kurzy opatrovania, projektového riadenia, či účtovníctva – aj toto sú kurzy, ktoré po novom preplatia záujemcom o zamestnanie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Kým do októbra išlo len o kurzy zamerané na získanie zručností v oblasti nedostatkových profesií, alebo v oblasti digitalizácie a automatizácie či zeleného hospodárstva, rozšírením oblastí bezplatného vzdelávania chce rezort práce ešte zintenzívniť prevenciu pred nezamestnanosťou.

„Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa pôsobí preventívne, a je tak prvým svojho druhu. Kým podobné projekty boli v minulosti určené pre nezamestnaných, teda uchádzačov o zamestnanie, tento sa orientuje na pracujúcich ľudí, ľudí na materskej či rodičovskej dovolenke a iných, ktorí pociťujú potrebu či túžbu zmeniť svoje profesionálne smerovanie. Naším cieľom je v prvom rade dať občanom možnosť rozvíjať sa a vďaka vzdelávaniu sa dobre pripraviť na obdobie hľadania novej práce. Dostupné a dobre zvolené vzdelávanie je zrejme najúčinnejšou prevenciou proti nezamestnanosti. Aj preto sme sa rozhodli ešte viac rozšíriť možnosti vzdelávania,“ stručne vysvetľuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Stať sa záujemcom o zamestnanie je jednoduché

Aby úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie preplatili, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Najskôr sa záujemca jednoducho zaeviduje na ktoromkoľvek úrade práce ako záujemca o zamestnanie. Urobiť tak môže aj z pohodlia domova, pričom žiadosť o zaevidovanie pošle na úrad e-mailom. Žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse záujemca o zamestnanie sú dostupné na webovom sídle ústredia:
https://www.upsvr.gov.sk/obcan/chcem-byt-zaradeny-do-evidencie-zaujemcov-o-zamestnanie-ako-mam-postupovat.html?page_id=13137

Po zaevidovaní na úrade práce si môže záujemca podať žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, a to aspoň 30 dní pred začiatkom kurzu. Úrad práce každú žiadosť posúdi.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť. Jednou zo základných podmienok pre uhradenie 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné ukončenie vzdelávania. Preplatiť posledné kurzy je možné najneskôr do konca augusta 2023, vzdelávanie musí byť preto úspešne ukončené najneskôr 17. júla 2023.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny    Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie