Pracovníci v sociálnych službách môžu dostať stabilizačný príspevok

Spravodajstvo
Bratislava 29. decembra (TASR) - Zdravotnícki pracovníci a ďalší zamestnanci v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborní zamestnanci a opatrovatelia vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj terénni opatrovatelia môžu dostať stabilizačný príspevok. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý vo štvrtok schválil vládny kabinet.
      
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR tak chce podporiť nedostatkové profesie a motivovať tým sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Zamestnávateľ a zamestnanec musia uzatvoriť písomnú dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku do 20. januára 2023. Žiadosť o dotáciu podáva zamestnávateľ, ktorú doručí na ministerstvo práce do 31. januára 2023. Na tento účel pôjde viac ako 60 miliónov eur.
     
Stabilizačný príspevok je podľa MPSVR určený pre zamestnanca, ktorý sa zaviaže odpracovať tri roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú dohodu. Nárok naň má spolu 26.161 zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby.
      
"Stabilizačný príspevok vo výške od 2000 do 4000 eur bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov. Vďaka tomu zamestnancom v sociálnych službách ostane viac peňazí, pretože nebudú musieť z neho platiť spomínané odvody. Okrem toho sa mi podarilo s kolegami presadiť, aby tento príspevok dostali nielen sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia a nižší zdravotnícky personál, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci. Netreba zabúdať tiež na to, že všetkým zamestnancom v sociálnych službách v budúcom roku zvýšime platy o 17 %. Verím, že zo všetkých týchto hmatateľných opatrení je jasné, akí veľmi dôležití sú pre mňa ľudia, starajúci sa o tých, ktorí sú na ich pomoc odkázaní," zdôraznil dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).
      
Nárok na stabilizačný príspevok má podľa MPSVR aj zamestnanec, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas ako týždenný. Nárok na dotáciu je v tomto prípade v pomernej výške, teda z výšky dotácie navrhnutej pre príslušnú pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá dohodnutému pracovnému času.
      
V prípade, ak zamestnanec svoj zmluvný záväzok nedodrží a nebude u zamestnávateľa v dohodnutom pracovnom pomere, musí zamestnávateľovi vrátiť pomernú časť takto poskytnutého stabilizačného príspevku. Výška vrátenej sumy bude zodpovedať dobe, ktorá zamestnancovi chýba na splnenie zmluvného záväzku.
      
Usmernenie k podmienkam poskytnutia dotácie na stabilizačný príplatok, rovnako tak vzory pre uzatvorenie písomnej dohody a žiadosti o poskytnutie dotácie ministerstvo práce zverejní na svojom webe najneskôr do 7 dní od účinnosti nariadenia vlády SR.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie