Na Slovensku je nedostatok remeselníkov: Ak chcete začať podnikať, tieto profesie vás uživia

Mzdy a analýzy
Hľadáte profesnú zmenu alebo jednoducho hľadáte prácu a neviete sa uplatniť v tom, čo ste študovali? Skúste to v profesiách, po ktorých je na Slovensku najväčší dopyt.

Dobre vieme, aké je dnes náročné nájsť si odborníka či odborníčku na prerábku bytu, výmenu strechy či realizáciu elektroinštalácie a vodoinštalácie. Ponuka profesií, ktorých je nedostatok, je široká. Môžete si vybrať podľa fyzickej náročnosti či podľa svojich záujmov a predpokladov.

V článku získate základné odpovede na otázky:
Ktoré manuálne profesie na Slovensku chýbajú?
Aké vzdelanie potrebujete, aby ste sa im mohli oficiálne venovať?
Ako získať prvých zákazníkov a otestovať svoj nápad?
Ako si zvoliť právnu formu podnikania?
Na čo si dať pozor pri účtovníctve?
Ako si jednoducho vytvoriť podnikateľský plán, čo je to cash flow a čo brať do úvahy pri finančnej analýze?
Kde hľadať ľudí či zamestnancov, ktorí vám pomôžu s vaším podnikaním
Ako možno financovať rozbeh takéhoto podnikania?

Ktoré manuálne profesie by vás uživili

Úrady práce (ÚPSVaR) každý rok zverejňujú informácie o tom, ktoré profesie nie sú v jednotlivých regiónoch dostatočne pokryté. Keď osvojíte niektoré z týchto remesiel, môžete mať istotu, že o vašu prácu bude záujem.


Na určité profesie potrebujete vzdelanie

Na Slovensku sa málokedy zákazník pýta, či máte požadované vzdelanie a činnosť zapísanú v živnostenskom alebo obchodnom registri. A je veľa takých hodinových manželov, ktorí všetko, čo vedia, odkukali od deda alebo z internetu. Každému zákazníkovi skôr záleží na tom, či viete komunikovať a robiť svoju prácu odborne, kvalitne a za rozumnú cenu.

Ak si chcete otvoriť živnosť alebo sa zamestnať, najmä v remeselných profesiách je potrebné nadobudnúť vzdelanie a získať požadovanú prax. V niektorých profesiách postačí absolvovať kurz, ktorý trvá niekoľko dní až mesiacov a zvyčajne je spoplatnený, kým niektoré činnosti zase môžete vykonávať bez špeciálneho vzdelania či kurzu.

Na Slovensku existujú stredné školy, ktoré ponúkajú vzdelávanie v uvedených profesiách aj pre dospelých, buď ako doplnenie existujúceho vzdelania, alebo ako rekvalifikáciu. Výhodou je, že štúdium na stredných školách je, na rozdiel od kurzov, bezplatné. Nevýhodou, že štúdiu potrebujete venovať dlhší čas, napríklad popri zamestnaní a/alebo rodine. Dobrou správou je, že niektoré odbory môžete študovať externe, po večeroch alebo niektoré školy vám vyjdú v ústrety s individuálnym študijným plánom.

Ako získať prvých zákazníkov a otestovať svoj nápad

Máte pochybnosti o tom, že vo svojom podnikaní uspejete, budete mať dosť zákaziek a či dokážete denno-denne komunikovať s klientmi? Bude vás takáto práca baviť? Najlepšie si to overíte priamo v praxi.

V remeselných profesiách je najlepším testom prax u existujúcich majstrov. Skúste sa pridať k niekomu, kto už firmu má, a overte si svoje schopnosti, nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Zároveň si však všímajte, o aké činnosti a aký typ práce je najväčší záujem, koľko materiálu sa minie a koľko si za to majstri pýtajú.

Alebo ponúknite službu priateľom a zistite, či vám to ide a či to chcete robiť. Keď prídete na to, že vás práca baví, našli ste sa v nej a myslíte si, že vás uživí, až vtedy pouvažujte o začatí vlastného podnikania.

Na prilákanie prvých klientov si založte vlastnú webstránku alebo si vytvorte účet na sociálnych sieťach Instagram alebo Facebook. Natočte pútavé video a ponúknite ľuďom ukážky vašej práce a referencie vašich spokojných zákazníkov. Ponúknite im vašu službu na skúšku za uvádzaciu cenu.

Niektoré špecializované webstránky združujú profesionálov a aj tam je dobré mať vlastný profil. Domácim majstrom odporúčame napríklad portál wilio.sk, kde sa registrujú overení a kvalifikovaní profesionáli. Ďalšou možnosťou je aj supersused.sk, kde ľudia hľadajú niekoho, kto im pomôže s prácami v dome alebo v záhrade.

Sledujte tematické skupiny na Facebooku, kde ľudia vyhľadávajú rôzne profesie a skúste sa zviditeľniť svojou prácou aj tam. Ponuky práce a možnosti prezentovania sa nájdete napríklad na stránkach Stavby a rekonštrukcie - ponuka dopyt, Hľadám majstrov na stavbu - murár, obkladač, maliar, elektrikár alebo Hľadám majstra Obkladač,Murár, Elektrikár, Vodár atd.

Ako si zvoliť právnu formu podnikania

Ak chcete začať podnikať, na Slovensku si môžete zvoliť z približne desať právnych foriem ako živnosť, s. r. o., verejná obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť a podobne. Ich prehľad nájdete v Obchodnom zákonníku.

Väčšina podnikateľov sa rozhoduje, či ísť do založenia s.r.o. alebo živnosti. Niektorí začínajúci podnikatelia si myslia, že s.r.o. pôsobí prestížnejšie alebo dokonca dôveryhodnejšie, nemusí to však byť pravda. Každá z týchto foriem má svoje výhody a nevýhody, výber záleží od vašich preferencií.

Živnosť je najčastejšie využívaná forma podnikania a môžete si zvoliť z troch druhov. Pre založenie voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky: vek nad 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pre založenie viazanej a remeselnej živnosti je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, napríklad preukázať prax alebo dostatočné vzdelanie (vyučenie v odbore).

Viazané živnosti (napr. reštaurovanie, prevádzkovanie pohrebiska, cestovnej kancelárie či agentúry, zasielateľstvo), sú uvedené v živnostenskom zákone.

Väčšina povolaní, ktorým sa v článku venujeme, spadá pod remeselné živnosti (ako zámočník, murár, tesár, izolatér, inštalatér, montážnik, podlahár, opravár). Ostatné sú voľné živnosti. Ak by ste venovali reštaurovaniu, išlo by o viazanú živnosť.

Živnosť je potrebné ohlásiť ešte predtým, ako začnete vykonávať podnikateľskú aktivitu. Podnikať môžete začať hneď od momentu ohlásenia živnosti. Ale ak pôjde o remeselné alebo viazané živnosti, vtedy vám to musí schváliť živnostenský úrad po posúdení splnenia ďalších podmienok.

Živnosť môžete založiť návštevou jednotného kontaktného miesta (JKM), kde vás zaregistrujú aj k dani z príjmu a získate daňové identifikačné číslo - DIČ, prihlásia do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Môžete využiť aj stránku slovensko.sk. Pre online založenie je potrebujete mať počítač, notebook alebo mobil, aktivovaný občiansky preukaz, čítačku s kvalifikovaným elektronickým podpisom.Bez ohľadu na to, ktorú právnu formu zvolíte, bude záležať na kvalite vašej práce.

Účtovníctvo, prijímanie platieb a platenie dane z príjmu

S účtovníkom alebo ekonómom sa poraďte, akým spôsobom si budete uplatňovať výdavky spojené s vaším podnikaním. S. r. o. si bude platiť dane z vykázaného hospodárskeho výsledku, ktorý predstavuje rozdiel dosiahnutých tržieb a oprávnených nákladov bez ohľadu na to, kedy boli zaplatené. Živnostník má na výber 4 druhy vedenia účtovníctva od paušálnych výdavkov, cez daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo až po podvojne účtovníctvo.

Paušálne výdavky môžu byť v sume najviac 60 % z príjmov z podnikania, maximálne však 20 000 eur. To však znamená, že jeho zisk je 40 % a z toho potom po odrátaní odvodov platí dane. Niekedy výdavky môžu presahovať 60% príjmov a je výhodnejšie preukazovať reálne výdavky.

Faktúry vašim zákazníkom môžete vystavovať online, napr. bezplatne cez idoklad.sk alebo www.superfaktura.sk. Ak budete prijímať peniaze v hotovosti, je potrebné mať registračnú pokladňu. Vtedy môžete zadarmo využiť virtuálnu registračnú pokladňu (VRP) priamo od Finančnej správy SR. VRP si nainštalujete do mobilu a vystavíte si pomocou nej doklad, ktorý potom môžete vytlačiť na jednoduchej mini tlačiarni. Na prijímanie platieb kartou je skvelé využiť e-kasu, platobný terminál alebo terminál v mobile. Slovenská sporiteľňa ponúka platobné služby na rok zadarmo.

Či sa darí vašej firme, budete vedieť podľa vývoja príjmov a výdavkov. Daňové priznanie podané v nasledujúcom roku bude hlavným podkladov na posúdenie, či môžete požiadať o spotrebný úver alebo hypotéku v banke. Pokiaľ však vám chýbajú peniaze na rozbeh vašej firmy (nie na súkromný účel) a podľa daňového priznania vám biznis úver nevychádza, môžete požiadať o firemný úver v banke na základe podnikateľského plánu.


Podnikateľský plán a cash flow – vaše financie a plánovanie

Na začiatku podnikania si urobte plán, kde si všetko podrobne rozpíšete. Je vhodné si ho pripraviť napríklad pre úrad práce pri žiadosti o dotáciu, môže ho požadovať aj banka, ak by ste sa rozhodli žiadať o úver.

Plánovať si financie je pri podnikaní v akejkoľvek oblasti veľmi užitočné. Pre človeka, ktorý s podnikaním len začína, je to neoceniteľná pomôcka. Dobrým spôsobom je jednoduchá excelovská tabuľka. Mala by obsahovať výdavky a príjmy, ktoré dokážete odhadnúť.

Plánovať si financie je pri podnikaní v akejkoľvek oblasti veľmi užitočné. Pre človeka, ktorý s podnikaním len začína, je to neoceniteľná pomôcka. Dobrým spôsobom je jednoduchá excelovská tabuľka. Mala by obsahovať výdavky a príjmy, ktoré dokážete odhadnúť.

Mali by ste rátať aj s odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak napríklad nezaplatíte platbu do Sociálnej poisťovne, nemôžete rátať s dávkou v nezamestnanosti alebo počas práceneschopnosti a nedajú vám ani rodičovský príspevok.

Zdravotné poistenie je povinné. Ak neplatíte zdravotnú poistku, môže sa vám stať, že vás lekár neošetrí, keď to budete potrebovať, a zároveň vám bude hroziť exekúcia.

Pri plánovaní finančných tokov treba rátať aj s nákupom materiálu alebo tovaru, vybavenia, náradia alebo strojov (to si však môžete napríklad požičať alebo zaobstarať už používané) a s prípadným prenájmom priestorov. Ak budete jazdiť za klientmi, mali by ste počítať s používaním auta (možno si auto budete musieť kúpiť) a zarátať aj benzín. Nejaké peniaze budete musieť venovať aj na marketing – napríklad na tlačenie plagátov alebo na reklamu na sociálnych sieťach či na tvorbu webstránky.

Nezabúdajte, že do tohto plánovania musíte zarátať aj svoje životné výdavky, čiže nájomné, poplatky za elektrinu, stravu, benzín do auta, hypotéku, školné pre deti, lieky, prípadne splácanie dlhov či iných záväzkov.

Keď do tabuľky vpíšete všetky spomínané výdavky, dostanete jednu časť cash flow. Tú druhú tvoria príjmy, pričom živnostník musí mať dostatok príjmov na splácanie pôžičiek, zaplatenie dane, surovín, energií, faktúr atď. Je dobré zvážiť, čo sa napríklad stane, ak vám niekto uhradí faktúru až dva mesiace po splatnosti. Budete stále mať z čoho žiť?


Kde hľadať ľudí či zamestnancov, ktorí vám pomôžu s vaším podnikaním

Ako podnikateľ možno prídete do kontaktu s činnosťami, ktoré vás nebudú baviť, budú vás vyčerpávať alebo sa v nich skrátka nebudete vyznať, napríklad administratívna činnosť, príprava a zaslanie cenovej ponuky, behanie po úradoch, fotografovanie alebo správa webu či sociálnych sietí. Či už potrebujete dočasnú výpomoc, alebo ľudí na plný úväzok, môžu sa vám zísť niektoré portály.

Na portáli jaspravim.sk nájdete množstvo odborníkov z rôznych oblastí, ktorí vám pomôžu za rozumné peniaze nastaviť napríklad webstránku, navrhnúť vizitky, nastaviť alebo spracovať účtovníctvo, poradiť v marketingu či vyhotoviť produktové fotky pre vaše začínajúce podnikanie, a to všetko na jednom mieste na bezpečnej platforme, čím ušetríte čas a môžete ho venovať presne oblastiam, v ktorých sa vyznáte.

Pomoc pri hľadaní nových ľudí vám poskytne napríklad portál Profesia.sk alebo pracovno-poradenský portál Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk). Po registrácii do ISTP ako zamestnávateľ môžete bezplatne:

  • inzerovať voľné pracovné miesta,

  • pozrieť si online profily uchádzačov o prácu.

  • získať prehľad pracovných a mzdových podmienok na Slovensku,

  • zverejniť videovizitku zamestnávateľa v ISTP TV.

Ako na financovanie podnikania?

Opäť platí, že si treba všetko dôkladne spočítať. Chcete mať vlastnú dielňu alebo vám stačí kufrík s náradím? Potrebujete nejaké špeciálne stroje alebo technológie? Aké auto budete používať? Koľko chcete investovať do reklamy, aby ste vôbec získali prvé zákazky? Koľko budete potrebovať na rozbeh podnikania?

Ak si začiatok podnikania nevyžaduje veľký kapitál, môžete siahnuť po vlastných zdrojoch alebo sa obrátiť na rodinu či priateľov. Ak potrebujete viac financií, ako dokážete svojpomocne zohnať, môžete využiť tieto možnosti:

Zdroj: Slovenská sporiteľňa   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie