Ako sa zamestnať na Slovensku - rady pre Ukrajincov / Як влаштуватися на роботу в Словаччині - поради для українців

Spravodajstvo
Українську версію ви можете знайти у статті нижче.

НАТИСНІТЬ ТУТ, ЩОБ ЗАВАНТАЖУВАТИ PDF-ВЕРСІЮ ЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БРОШУРИ.

TO DOWNLOAD THE PDF VERSION OF THIS INFORMATION BROCHURE, PLEASE CLICK HERE.

PRE STIAHNUTIE PDF VERZIE TEJTO INFORMAČNEJ BROŽÚRY KLIKNITE SEM.


Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

A) Počas pobytu v rámci bezvízového styku (90 dní) nemôžem pracovať, podnikať a ani nemám zdravotné poistenie.

B) Ak mám poskytnuté dočasné útočisko (odídenec):

 • môžem pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemôžem však podnikať

 • nepotrebujem žiadne špeciálne pracovné povolenie

 • ako zamestnanec som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni, ak zarábam aspoň minimálnu mzdu, inak mám nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

 • môžem pracovať len na území SR

C) Ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu (utečenec):

 • môžem pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a môžem podnikať

 • nepotrebujem žiadne špeciálne pracovné povolenie

 • som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni

 • môžem pracovať a podnikať len na území SR

D) Ak som podal/a žiadosť o azyl:

 • počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine môžem ja a môj manžel/moja manželka pracovať na plný alebo skrátený úväzok, alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemôžem však podnikať (platí to, aj ak nie som ukrajinský občan, ale som rodičom maloletého občana Ukrajiny)

 • ako zamestnanec som poistený vo verejnej zdravotnej poisťovni, ak zarábam aspoň minimálnu mzdu, inak mám nárok len na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

 • môžem pracovať len na území SR

Hľadanie zamestnania

Pracovné ponuky si môžem hľadať cez overené portály ponúkajúce prácu, ktoré poskytujú aj špeciálnu sekciu pre ľudí z Ukrajiny:

Ak potrebujem poradenstvo a podporu pri orientácii na trhu práce, jazykovom vzdelávaní alebo rekvalifikácii, viac informácií nájdem na stránke Migračného informačného centra IOM.

Minimálna mzda je 646 EUR v hrubom mesačne. Priemerná mzda je 1 211 EUR v hrubom mesačne. Priemernú mzdu na pozícii, v ktorej sa chcem zamestnať, nájdem na portáli platy.sk alebo cenaprace.sk.

Potrebné doklady

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť, že zamestnáva cudzinca, preto mu poskytujem tieto doklady:

A) ak mám poskytnuté dočasné útočisko - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného pasu (ak nemám pas, tak akéhokoľvek identifikačného dokladu) a potvrdenia o poskytnutí dočasného útočiska (potvrdenie o tolerovanom pobyte);

B) ak mám udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu – zamestnávateľ si urobí kópiu môjho cestovného dokladu, cestovného dokladu cudzinca alebo cudzineckého pasu a pobytového preukazu;

C) ak som podal/a žiadosť o azyl - zamestnávateľ si urobí kópiu môjho preukazu žiadateľa o azyl.

Žiadne ďalšie doklady nie sú k zamestnaniu na Slovenku vo väčšine prípadov potrebné. Výnimkou sú najmä povolania, na ktorých výkon je potrebné dosiahnuť určité vzdelanie, tzv. regulované povolania. Viac informácií o uznávaní dokladov o vzdelaní mi poskytne Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní. Výpis z registra trestov, potrebný na výkon prác vo verejnom záujme, alebo na výkon pedagogických činností, môžem nahradiť čestným vyhlásením.

Nebezpečné praktiky

Musím byť obozretný:

 • ak mi niekto ponúka prácu bez presných informácií o názve firmy, mieste výkonu práce, pracovnej činnosti, či mzde;

 • ak mi niekto ponúka prácu a žiada odo mňa odovzdať cestovný doklad;

 • ak mi zamestnávateľ nedá podpísať pracovnú zmluvu alebo je pracovná zmluva napísaná v jazyku, ktorému nerozumiem;

 • ak mi niekto ponúka prácu, za ktorú mi poskytne len ubytovanie a stravu;

 • ak mi ponúka prácu sprostredkovateľská agentúra a chce, aby som za poskytnutie zaplatil poplatok.

V prípade, že mám pochybnosti o pracovnej ponuke alebo sa potrebujem poradiť, kontaktujem:

 • Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818 (nonstop)

 • Medzinárodnú organizáciu pre migráciu – IOM: 0907 787 374

Ak sa chcem dozvedieť viac informácií ako si bezpečne hľadať prácu a nestať sa obeťou obchodovania s ľuďmi, je tu pre mňa stránka safe.iom.sk, aj v ukrajinskom jazyku.

Ďalšie užitočné informácie aj v informačnom letáku ministerstva práce.

Ak mi zamestnávateľ nevypláca mzdu, nedodržiava podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve alebo inak porušuje zákonník práce, môžem sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce alebo požiadať o bezplatnú právnu pomoc:

Práva zamestnanca

Na pracovnom trhu mám zaručené rovnaké práva ako občan EÚ/EHP, a preto mám nárok na:

 • minimálnu mzdu – 646 EUR v hrubom (cca. 525 EUR po zaplatení odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a dane);

 • dovolenku v dĺžke 20 dní v kalendárnom roku (25 dní, ak mám viac ako 33 rokov, resp. v danom roku dovŕšim 33 rokov);

 • príplatky za prácu v noci – 1,43 EUR/hod , v sobotu – 1,79 EUR/hod alebo v nedeľu 3,58 EUR/hod;

 • príspevok na stravu, ak pracujem viac ako 4 hodiny počas dňa (minimálna hodnota príspevku je 3,83 EUR, inak je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie v stravovacom zariadení);

 • odpočinok v trvaní 30 min, ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 6 hodín;

 • zdravotné poistenie, ktoré mi zabezpečí bezplatné lekárske ošetrenie v štátnych zariadeniach (za niektoré úkony sa dopláca) a lieky, ktoré mi predpíše lekár (časť hradí pacient);

 • sociálne poistenie, ktoré mi umožňuje v prípade práceneschopnosti (viac ako 10 dní) dostávať časť výplaty (55% z dennej mzdy).

Ukončenie zamestnania

Skúšobnú dobu možno dohodnúť maximálne na 3 mesiace. Počas tejto doby môžem ukončiť prácu ihneď a bez udania dôvodu. Rovnako aj môj zamestnávateľ. Ukončenie zamestnania nemá žiaden vplyv na oprávnenosť môjho pobytu na Slovensku.

Po uplynutí skúšobnej doby sa práca ukončuje: 

 • výpoveďou (ak pracujem menej ako 1 rok, výpovedná doba je 1 mesiac),

 • dohodou alebo

 • okamžitým skončením pracovného pomeru (napr. ak závažné poruším pracovnú disciplínu).

Práca cez agentúru

Ak mi ponúka prácu agentúra dočasného zamestnávania, neplatím za to žiaden poplatok. Agentúra ma pridelí na výkon práce k zamestnávateľovi.

Počas pridelenia mi mzdu vypláca agentúra.

Zoznam agentúr oprávnených prideľovať zamestnancov nájdem na stránke ústredia práce, kde si môžem overiť, či má potrebnú licenciu. Agentúra, ktoré nemá platnú licenciu, ma nesmie zamestnať.

Aj keď pracujem cez agentúru, moje minimálne práva (minimálna mzda, dĺžka dovolenky a pod.) sú zachované.

Práca v inej krajine EÚ/EHP

A) Ak mám na Slovensku udelené dočasné útočisko, môžem pracovať iba na Slovensku. Ak sa rozhodnem pracovať v inom štáte, najskôr si overím pravidlá pre vstup a zamestnanie u príslušných orgánov v tejto krajine.

B) Ak mám na Slovensku udelený azyl alebo poskytnutú doplnkovú ochranu, môžem pracovať v inom štáte EÚ/EHP, len ak tam získam pracovné povolenie.

C) Ak som podal/a žiadosť o azyl, o ktorej sa ešte nerozhodlo, musím zotrvať na Slovensku a nemôžem pracovať v inom členskom štáte EÚ/EHP.


Як громадянин/ка України, я маю право перебувати в Словаччині за безвізовим режимом 90 днів. Я не зобов’язаний/на негайно подати заяву за будь-якою формою міжнародного захисту чи тимчасового притулку, але я зобов’язаний/на повідомити адресу місця перебування до поліції у справах іноземців протягом 3 робочих днів після в’їзду.

A) Протягом мого безвізового перебування (90 днів), я не можу працювати, вести бізнес чи мати медичну страховку.

Б) Якщо мені надано тимчасовий притулок (odídenec):

 • я можу працювати повний або неповний робочий день, або за угодою про роботу, яка виконується поза трудовими відносинами, але не можу займатися підприємницькою діяльністю;

 • як працівник, я застрахований/на у державній медичній страховій компанії, якщо я отримую хоча б мінімальну заробітну плату, інакше маю право лише на надання невідкладної медичної допомоги;

 • я можу працювати лише на території Словацької Республіки.

B) Якщо мені надано притулок (міжнародний захист) або додатковий захист (біженець):

 • я можу працювати повний або неповний робочий день, або за угодою про роботу, що виконується поза трудовими відносинами, і можу займатися підприємницькою діяльністю;

 • мені не потрібен спеціальний дозвіл на роботу;

 • я застрахований/на у державній медичній страховій компанії;

 • я можу працювати і займатися підприємницькою діяльністю лише на території Словацької Республіки.

Г) Якщо я подав/ла заяву про надання притулку (міжнародного захисту):

 • під час надзвичайної ситуації в Україні я та мій чоловік/моя дружина можемо працювати повний або неповний робочий день, або за угодою про роботу, що виконується поза трудовими відносинами, але я не можу займатися підприємницькою діяльністю (це стосується навіть тих випадків, коли я не громадянин/ка України, але з батьком/матір’ю неповнолітнього громадянина України);

 • як працівник я застрахований/на у державній медичній страховій компанії, якщо я отримую хоча б мінімальну заробітну плату, інакше маю право лише на надання невідкладної медичної допомоги;

 • я можу працювати лише на території Словацької Республіки.

Пошук роботи

Шукати пропозиції по роботі я можу через перевірені портали праці, де також є спеціальний розділ для людей з України:

Якщо мені потрібна порада та підтримка щодо орієнтації на ринку праці, мовних курсів чи перепідготовки, знайти більше інформації я можу на веб-сайті Міграційного інформаційного центру МОМ.

Мінімальна заробітна плата становить 646 євро брутто на місяць.

Середня заробітна плата в Словаччині становить 1211 євро брутто на місяць. Знайти середню зарплату за посадою на якій хочу працювати, можу на порталі platy.sk або cenaprace.sk.

Необхідні документи

Роботодавець зобов’язаний повідомити, що працевлаштовує іноземця, тому я надаю йому такі документи:

А. якщо у мене є тимчасовий притулок, роботодавець зробить копію мого закордонного паспорта (якщо у мене немає паспорта, будь-якого документа, що посвідчує особу) та довідки про тимчасовий притулок (довідку про допустиме перебування);

Б. якщо мені надано притулок (міжнародний захист) або додатковий захист,  роботодавець зробить копію мого закордонного паспорту, закордонного документа іноземця або паспорта іноземця та дозволу на проживання;

В. якщо я подав/ла заяву про надання притулку (міжнародного захисту), роботодавець зробить копію моєї заяви на надання притулку (міжнародного захисту).

Для працевлаштування в Словаччині в більшості випадків додаткові документи не потрібні. Виняток становлять переважно професії, для яких необхідно здобути певну освіту, так звані регульовані професії. Додаткову інформацію щодо визнання дипломів мені наддасть «Центр визнання документів про освіту». Довідка про відсутність судимості, необхідна для виконання роботи в державних установах або для здійснення педагогічної діяльності, можу замінити офіційною заявою (čestným vyhlásením).

Небезпечні практики

Я повинен бути обережним:

 • якщо хтось пропонує мені роботу без точної інформації про назву компанії, місця роботи, виду діяльності чи заробітної платні;

 • якщо хтось пропонує мені роботу і просить віддати закордонний паспорт;

 • якщо роботодавець не дає мені підписати трудовий договір або трудовий договір складено мовою, яку я не розумію;

 • якщо хтось пропонує мені роботу, де надають лише житло та харчування;

 • якщо агентство з працевлаштування пропонує мені роботу і хоче, щоб я заплатив за їх послуги.

Якщо у мене виникли сумніви щодо пропозиції роботи або мені потрібна порада, я звертаюся:

 • Національна гаряча лінія з питань торгівлі людьми 0800 800 818 (безперервно)

 • Міжнародна організація з міграції МОМ 0907 787 374

Якщо я хочу дізнатися більше про те, як безпечно шукати роботу і не стати жертвою торгівлі людьми, сайт safe.iom.sk також доступний для мене українською мовою.

Інша корисна інформація також в інформаційній листівці Міністерства праці.

Якщо роботодавець не виплачує мені заробітну плату, не дотримується умов трудового договору чи іншим чином порушує трудовий кодекс, я можу звернутися до відповідної інспекції праці або звернутися за безкоштовною юридичною допомогою:

Права працівників

На ринку праці маю ті ж самі права, що й громадянин ЄС/ЄЕЗ, і тому я маю право:

 • на мінімальну заробітну плату - 646 євро брутто (прибл. 525 євро після сплати внесків на медичне та соціальне страхування та податків);

 • на відпустки тривалістю 20 днів у календарному році (25 днів, якщо мені більше 33 років або буде в поточному році);

 • на надбавки за роботу в нічний час – 1,43 євро/год., у суботу – 1,79 євро/год. або в неділю 3,58 євро/год.;

 • на надбавку на харчування, якщо я працюю більше 4 годин протягом дня (мінімальна сума надбавки становить 3,83 євро, в іншому випадку роботодавець зобов'язаний забезпечити харчування в закладі громадського харчування);

 • на відпочинок тривалістю 30 хвилин, якщо робоча зміна триває більше 6 годин;

 • на медичне страхування, яке забезпечить мені безкоштовне лікування в державних закладах (за деякі роботи додатково доплатити) та ліки за призначенням лікаря (частина оплачується пацієнтом);

 • на соціальне страхування, що дозволяє мені отримувати частину заробітної плати (55% денної заробітної плати) на випадок непрацездатності (більше 10 днів).

Припинення трудових відносин

Випробувальний термін може бути узгоджений максимум на 3 місяці. Протягом цього часу я можу негайно припинити роботу без пояснення причини. Так само і мій роботодавець. Припинення роботи не впливає на право мого перебування в Словаччині.

Після закінчення випробувального терміну, робота припиняється за заявою про звільнення за власним бажанням (якщо я працюю менше 1 року, строк попередження становить 1 місяць), за згодою або негайним розірванням трудових відносин (серйозне порушення трудової дисципліни).

Робота через агентство

Якщо агентство тимчасового працевлаштування пропонує мені роботу, я не плачу за ці послуги. Агентство працевлаштує мене до роботодавця.

Під час призначення зарплату виплачує агентство.

Я можу знайти список агентств, уповноважених призначати співробітників на веб-сайті головного офісу, де я можу перевірити, чи має вона необхідну ліцензію. Агентство, яке не має дійсної ліцензії, не може мене працевлаштувати.

Навіть якщо я працюю через агентство, мої мінімальні права (мінімальна заробітна плата, тривалість відпустки тощо) зберігаються.

Робота в іншій країні ЄС/ЄЕЗ

А. Якщо мені надано тимчасовий притулок у Словаччині, я можу працювати лише в Словаччині. Якщо я вирішу працювати в іншій країні, я спочатку перевірю правила в’їзду та працевлаштування у компетентних органах цієї країни.

Б. Якщо мені надано притулок (міжнародний захист) або додатковий захист у Словаччині, я можу працювати в іншій державі ЄС/ЄЕЗ лише за умови отримання там дозволу на роботу.

В. Якщо я подав заяву про надання притулку (міжнародного захисту), про який ще не прийнято рішення, я повинен залишатися в Словаччині і не можу працювати в іншій державі-члені ЄС/ЄЕЗ.

Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie