Prezidentka podpísala novelu zákona o regionálnej investičnej pomoci

Spravodajstvo
Bratislava 7. marca (TASR) – Prijímateľom investičnej pomoci sa uľahčí plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Investičnú pomoc zároveň bude možné poskytnúť aj subjektu, ktorý sa stal podnikom v ťažkostiach v období pandémie. Vyplýva to z novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.
      
Predkladatelia novelou reagovali na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Pri prijímateľoch investičnej pomoci pandémia podľa nich priamo ovplyvnila schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, respektíve rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Predkladatelia poukázali na to, že porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, respektíve schválení investičnej pomoci.
      
Keďže pandémia má vo všeobecnosti priamy aj nepriamy vplyv na schopnosť podnikateľských subjektov udržať pracovné miesta, cieľom návrhu zákona je uľahčiť prijímateľom investičnej pomoci plnenie povinnosti udržať nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Ak k zániku vytvoreného nového pracovného miesta došlo v období vymedzenom osobitným predpisom, nariadením komisie, pracovné miesto sa má považovať za udržané.
      
Návrhom zákona sa zároveň zaviedla dočasná výnimka, v zmysle ktorej možno poskytnúť investičnú pomoc aj takému subjektu, ktorý je podnikom v ťažkostiach.
      
Plénum schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Kazdu (SaS), ktorý reflektuje na "situáciu spôsobenú vyššou mocou". Pre prijímateľov investičnej pomoci, ktorí mali v čase pretrvávajúcej pandémie plniť vybrané relevantné podmienky a povinnosti súvisiace s investičnou pomocou, tieto zmierňuje. Pozmeňujúci návrh preberá znenie dočasných opatrení súvisiacich so šírením pandémie účinných v roku 2021 a ich platnosť tak predlžuje aj na rok 2022. Návrh zákona dočasne zmierňuje niektoré podmienky aj pre nové investície, ktoré sa budú môcť potenciálne uchádzať o investičnú pomoc.
      
Pozmeňujúci návrh zároveň zahŕňa pokračovanie opatrenia, ktoré by malo pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou. A to zmiernením podmienok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti aj v zdaňovacom období 2021. Opatrenie je zamerané na daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom pre protipandemické opatrenia nemohli vykonávať svoju prácu.
     
Ambíciou návrhu zákona podľa dôvodovej správy nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády prijatých v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Návrh sa zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska.
Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie