Vstup zdravotníkov z cudziny sa uľahčí, zdravotníckych asistentov premenujú

Spravodajstvo
Bratislava 17. februára (TASR) - Zdravotnícki pracovníci z cudziny sa budú môcť ľahšie a rýchlejšie uplatniť v slovenskom zdravotníctve. Zdravotnícki asistenti sa premenujú na praktickú sestru – asistent. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
      
Novelizáciou sa upravia podmienky overovania ovládania štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania. Umožní sa aj skrátiť lehoty uznávania dokladov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie alebo tretích štátov.
      
Zároveň sa zjednoduší uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov a zníži sa administratívna záťaž žiadateľov. "Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednodušenie prístupu k výkonu niektorých zdravotníckych povolaní, a to zrušením podmienky preukazovať odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností u zdravotníckych povolaní psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik, získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve," uviedol rezort zdravotníctva.
      
Spresnia sa tiež podmienky akreditácie študijných programov a povinností vzdelávacích inštitúcií, ktoré získali akreditáciu na uskutočňovanie študijných programov ďalšieho vzdelávania. Upravia sa i niektoré ustanovenia týkajúce sa rezidentského štúdia. Predĺži sa možnosť výkonu dočasnej odbornej stáže, a to aj na obdobie po ukončení krízovej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.
      
Poslanci odobrili aj možnosť, aby sa študenti všeobecného lekárstva mohli zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti už po absolvovaní šiestich semestrov. Medici vypomáhajú v nemocniciach aj počas súčasnej vlny omikronu, ide o študentov štvrtého a piateho ročníka.
      
Od marca sa zároveň premenujú zdravotnícki asistenti na praktickú sestru – asistent. Odbor sa študuje na strednej zdravotníckej škole. Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent má byť podľa rezortu súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi má participovať na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom a tiež na zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.
      
Ministerstvo zdravotníctva v súčinnosti s ministerstvom školstva deklarovalo, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.
      
Plénum prijalo aj pozmeňujúci návrh Zuzany Šebovej (Sme rodina), ktorý bol podaný až v treťom čítaní. Pediatri budú mať povinnosť oznamovať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) údaje o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi na účely poskytovania týchto údajov pre posudzovanie na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa. Výška sankcie za nedodržanie povinnosti bude do 663 eur, ukladať ich bude oprávnený samosprávny kraj.
      
Rozšíri sa povinnosť zdravotnej poisťovne poskytovať elektronicky NCZI a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) informáciu o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osobe so všeobecným lekárom, ale aj s lekárom so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo. A to aj vzhľadom na povinnosť NCZI poskytovať elektronicky na vyžiadanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje s cieľom posúdenia splnenia podmienok pre vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie