Máte záujem o prácu, v ktorej zarobíte viac ako 1500 eur? Pozrite si výber z našich ponúk

Hľadám prácu
Radi by ste na výplatnej páske videli viac ako 1500 eur mesačne? Portál ISTP.sk Vám prináša zoznam aktuálnych pracovných ponúk, kde zarobíte minimálne 1500 eur v hrubom za mesiac.

Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti

Miesto: Pezinok
Spoločnosť: Mesto Pezinok
Informácie: "Manažment všetkých pracovných činností zamestnancov oddelenia. Riadenie a koordinácia činnosti oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti. Metodické riadenie zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Mesto Pezinok, alebo ktoré Mesto Pezinok poskytuje."
Základná zložka mzdy: 1700 € za mesiac
Kontakt: Referent ľudských zdrojov, kariera@msupezinok.sk
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1776914/veduci-oddelenia-skolstva-a-socialnej-starostlivosti


Špecialista bezpečnosti IT

Miesto: Bratislava-Ružinov
Spoločnosť: Protimonopolný úrad SR
Informácie: "Navrhuje stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti. Predkladá návrhy a oznamuje informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu úradu. Zabezpečuje aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti."
Základná zložka mzdy: 1700 € za mesiac
Kontakt: Osobný úrad, osu@antimon.gov.sk, tel.: +421243336400
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1774715/specialista-bezpecnosti-it


Vedúca prevádzky čerpacej stanice

Miesto: Detva
Spoločnosť: Autotank s.r.o.
Informácie: Riadenie a zabezpečovanie plynulého chodu čerpacej stanice ČS.Logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob objednávky celého sortimentu predávaných tovarov. Vedenie pracovného kolektívu, rozvrhovanie pracovného času zmenových pracovníkov motivovanie, a hodnotenie zverených pracovníkov.
Základná zložka mzdy: 1500 € za mesiac
Kontakt: Norbert Kováč, kovacnoro@gmail.com, tel.: +421905428659
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1775965/veduca-prevadzky-cerpacej-stanice


Poistný matematik / Aktuár

Miesto: Košice
Spoločnosť: ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
Informácie: Zodpovednosť za projekty v oblasti životného poistenia, ich tematické a odborné riadenie, manažment tímov.
Základná zložka mzdy: 1900 € za mesiac
Kontakt: Dominika Hrklová, Consultant Permanent Placement (Finance, Banking & SSC), dominika.hrklova@manpower.sk
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1777690/poistny-matematik-aktuar


Vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Miesto: Nitra
Spoločnosť: Mesto Nitra
Informácie: "Zodpovedá a zabezpečuje výkon vlastnej investičnej činnosti mesta v záujme zabezpečovania jeho potrieb, potrieb obyvateľov a v rámci rozvoja mesta zabezpečuje výkon výstavby technickej infraštruktúry mesta. Vykonáva činnosti smerujúce k zabezpečeniu projektovej a legislatívnej pripravenosti stavieb, pripravuje podklady ku konkurzným a výberovým konaniam, agendu hromadnej bytovej výstavby, práce spojené s investorským dozorom."
Základná zložka mzdy: 1638 € za mesiac
Kontakt: Katarína Koprdová, referent pre ľudské zdroje, katarina.koprdova@msunitra.sk, tel.: +421376502244
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1765935/veduci-odboru-investicnej-vystavby-a-rozvoja


Software Developer Junior

Miesto: Poprad
Spoločnosť: 1.PRODUKČNÁ SK, a.s.
Informácie: Znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka je výhodou.
Základná zložka mzdy: 1600 € za mesiac
Kontakt: Prvá Produkčná, itponuka@gmail.com
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1766621/software-developer-junior


Vedúci produkčnej oblasti

Miesto: Dolné Vestenice - okres Prievidza
Spoločnosť: ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
Informácie: Komplexné riadenie a organizovanie práce v produkčnej oblasti - zodpovednosť za prijatie a spracovanie objednávky, zadanie zákazky do výroby, kontrola kvality výroby - zabezpečenie materiálu potrebného pre výrobu, zabezpečenie potrebných technologických podkladov a príprava výrobného materiálu pre expedičný sklad, sledovanie a regulovanie finančných nákladov.
Základná zložka mzdy: 1700 € za mesiac
Kontakt: Viera Fodorová, Personalista, uchadzaci.dv@vc.contitech.sk, tel.: +421465177212
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1775177/veduci-produkcnej-oblasti


Vedúci pekárskej výroby

Miesto: Holíč
Spoločnosť: ERI BAKERY, a.s.
Informácie: Vedenie tímu cca 70 ľudí v 3-zmennej prevádzke (výrobní zamestnanci), zodpovednosť za denné plnenie výrobného plánu v požadovanom množstve, čase a kvalite, zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov a receptúr.
Základná zložka mzdy: 1500 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Denisa Ričovská, personalistka, personalne@eribakery.eu, tel.: +421911963237
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1763854/veduci-pekarskej-vyroby


Manuálny/automatizovaný tester CRM systémov

Miesto: Dunajská Streda
Spoločnosť: Tiara Trade s.r.o.
Informácie: Testovanie (quality assurance) veľkých informačných systémov a minimalizácia chybovosti produkčných systémov na základe vopred definovaných funkčných a technických požiadaviek vo vopred daných časových úsekoch. Aktívne angažovanie sa do kolektívnych aktivít s ostatnými členmi projektových teamov a zabezpečenie bezproblémového chodu procesov.
Základná zložka mzdy: 2500 € za mesiac
Kontakt: Ing. KRISTIÁN NOVÁK, Konateľ, novak.kristian@gmail.com, tel.: +421915972017
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1773833/manualny-automatizovany-tester-crm-systemov


Právnik

Miesto: Žilina
Spoločnosť: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Informácie: Príprava, právne rozbory, vypracovanie, pripomienkovanie a uzatváranie právnych dokumentov - návrhov zmlúv, dodatkov k zmluvám, ponúk, právnych podaní, žalôb a iných písomností na príslušné orgány štátnej a verejnej správy vrátane zabezpečovania písomného styku s nimi podľa potrieb oddelenia, právna agenda verejného obstarávania, nakladania s majetkom štátu.
Základná zložka mzdy: 1700 € za mesiac
Kontakt: Mgr. Andrea Macková, špecialista - ľudské zdroje, zamestnanie@fnspza.sk, tel.: +421415110682
Link: www.istp.sk/pracovna-ponuka/1768936/pravnik


Zobraziť celkovú ponuku inzerátov so základnou zložkou mzdy nad 1500 eur

Zdroj: ISTP  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie