Absolventi majú menej príležitostí

Spravodajstvo
Podľa analýzy údajov o voľných pracovných miestach vhodných pre absolventov za druhý štvrťrok 2019 a 2020 z portálu ISTP.sk sa počet týchto inzerátov medziročne prepadol o 43 percent. Ešte výraznejší pokles ukazujú pracovné miesta. Kým v druhom štvrťroku 2019 ponúkali zamestnávatelia až 38 876 miest vhodných pre absolventov, v druhom štvrťroku 2020 ich bolo už len 19 907. Medziročný pokles ponuky o 18 969 voľných pracovných miest predstavuje 49 percent.

Absolventi v druhom štvrťroku 2020 majú oveľa menej pracovných príležitostí ako tí, ktorí skončili školu o rok skôr. Aktuálna situácia na trhu práce je pre absolventov nelichotivá, keďže na trhu práce dlhodobo dochádza k nesúladu medzi ponukou a dopytom po pracovných zručnostiach. Táto situácia môže ešte viac prispieť k zvyšovaniu nezamestnanosti či práve dlhodobej nezamestnanosti.
Absolventom totiž neumožní osvojiť si potrebné pracovné návyky priamo po skončení štúdia a z dlhodobého hľadiska im tak zníži šance úspešne sa uplatniť na trhu práce.

Najviac inzerátov pochá dzalo z Bratislavského kraja, a to 1 463, pričom spolu ponúkali až 5 032 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. Najmenej inzerátov v druhom kvartáli 2020 bolo z Banskobystrického kraja. Priemerná dĺžka platnosti inzerátu bola v roku 2019 na úrovni 62 dní, v roku 2020 už len priemerne 58,3 dňa. Znížená ponuka voľných miest skracuje čas potrebný na obsadenie voľného miesta priemerne o necelé štyri dni.

Aké firmy ponúkali najviac práce

V druhom štvrťroku 2020 pochádzalo najviac inzerátov voľných pracovných miest vhodných pre absolventov z odvetvia maloobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov, avšak s medziročným poklesom o viac ako polovicu. Zamestnávatelia z tohto odvetvia za druhý kvartál tohto roku uverejnili 501 inzerátov, nasledovali odvetvia zdravotníctvo, vzdelávanie či veľkoobchod. V aktuálnom roku najmenej inzerátov uverejnili cestovné agentúry, rezervačné služby cestovných kancelárií, letecká doprava a čistenie a odvod odpadových vôd. V druhom štvrťroku 2019 bolo najväčšie množstvo inzerátov z firiem s počtom 25 až 49 zamestnancov, uverejnili 1 562 inzerátov s ponukou 2 475 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. Po nich nasledovali podniky s 50 až 99 zamestnancami, ktoré spolu uvádzali 4 804 voľných miest. Menšie firmy s 10 až 19 zamestnancami mali 2 502 pozícií.

V roku 2020 najviac inzerovali firmy s 50 až 99 zamestnancami, dali 727 inzerátov a ponúkali 2 359 voľných miest, po nich nasledujú podniky s 25 až 49 zamestnancami, ktoré ponúkali 1 094 miest a firmy s 10 až 19 zamestnancami s 876 miestami vhodnými pre absolventov.

Najžiadanejšie profesie

Z hľadiska charakteru obsadzovaného zamestnania bol v druhom štvrťroku 2019 najväčší počet inzerátov v kategórii pracovníci v službách a obchode, firmy uverejnili až 2 711 inzerátov. Ďalšou kategóriou boli pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, technici a odborní pracovníci či špecialisti. V druhom štvrťroku 2020 dochádza k zmene. Najžiadanejší zostávajú pracovníci v službách a obchode (1 482 inzerátov). Po nich nasledujú špecialisti, ktorí tiež zaznamenali pokles, ale nebol natoľko výrazný. Nasledovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci či technici a odborní pracovníci.

Z hľadiska počtu pracovných miest pre absolventov bolo v druhom štvrťroku 2019 ponúkaných najviac, až 10 z 18 pozícií v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, nasledovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci v službách a obchode. V druhom štvrťroku 2020 bola štruktúra ponúkaných pracovných miest veľmi podobná, ale dochádza k prudkému prepadu množstva obsadzovaných pozícií zo strany firiem.

V druhom kvartáli roku 2020 bolo najviac inzerátov v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, firmy ponúkali 5 525 voľných miest. V tejto kategórií však medziročne dochádza až k viac ako 54-percentnému poklesu ponuky. Prekvapujúce je, že druhý najvyšší počet voľných miest vhodných pre absolventov je v kategórii špecialisti. Táto kategória bola v predchádzajúcom roku až na piatom mieste. Zmena je aj na treťom mieste, na ktorom sa v druhom kvartáli 2020 podľa počtu voľných miest umiestnili kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Znamená to, že kríza spôsobená koronavírusom spôsobuje prepady v ponuke práce najmä pri pracovných príležitostiach s nižšími kvalifikačnými požiadavkami.

V druhom štvrťroku 2020 bolo uverejnených najviac ponúk pre pozíciu montážnik v strojárskej výrobe/operátor vo výrobe (automotive, strojárstvo), in
zerovaných bolo 1 729 voľných miest. Nasledovalo 601 miest pre vodičov kamióna a 501 pre montážnych pracovníkov výroby autosedačiek. Okrem nich boli najčastejšie ponúkané pozície ako montážny pracovník, operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, pracovník v sklade (skladník), obchodný referent, pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), finančný poradca či obsluha páliaceho stroja.Pripravil: Ing. Mgr. Jozef Krabáč, manažér TREXIMA   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie