Kríze Covid-19 neunikne takmer žiadne odvetvie. Ktoré tri odvetvia sú zasiahnuté najviac?

Spravodajstvo
Bratislava (16. 4. 2020)Pandémia koronavírusu Covid-19, bude mať dosah na takmer každé odvetvie svetového hospodárstva. Medzi prvú trojicu najviac zasiahnutých sektorov podľa analýzy Euler Hermes patria doprava, dodávky pre automobilový priemysel a elektronika.

Od začiatku prepuknutia koronakrízy čelia jednotlivé sektory po celom svete narastajúcim výzvam. Prvé kolo negatívnych dopadov prišlo po drastických opatreniach na zabránenie šírenia nebezpečného vírusu v Číne. Uzavretie niekoľkých veľkých miest spôsobilo zmrazenie výrobnej aj obchodnej činnosti v krajine. Potom, ako začali implementovať podobné opatrenia ďalšie ekonomiky (Južná Kórea, Taliansko), nasledovali výrazné zmeny akciových indexov.

„V súčasnosti, keď sú blokované veľké ekonomiky najmä v Európe a Severnej Amerike, bola spolu s výrobou a obchodom hlboko zasiahnutá aj lokálna spotreba. Nižší dopyt v týchto regiónoch si vyžiada daň aj na výrobkoch (najmä dlhodobej spotreby) dovážaných z rozvíjajúcich sa ekonomík,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Experti spoločnosti Euler Hermes v Q1 2020 znížili rizikový rating v rekordných 126 sektoroch, čo je najvyššií počet od začiatku monitorovania v roku 2012. Všetky tieto poklesy sú zapríčinené dopadmi šírenia nákazy Covid-19 na dopyt, ziskovosť a likviditu.


Dopady na jednotlivé sektory

Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes je sektor dopravy najviac zasiahnutým pandémiou Covid-19 vzhľadom na jeho vysokú závislosť od Číny a zároveň úzku spojitosť s cestovným ruchom a medzinárodným obchodom. Od počiatočného šoku v Číne bojovali všetky pododvetvia dopravy (letecká, námorná, cestná a železničná doprava) s upadajúcim dopytom.

Ukazovateľ RPK (Revenue Passenger Kilometers) klesol u najväčších leteckých dopravcov od minulého decembra o 40% a letecké spoločnosti teraz očakávajú, že sa ich príjmy do konca roku 2020 znížia o najmenej 100 miliárd dolárov, čo ale nebude kompenzované klesajúcimi nákladmi na palivo.

„Všetky dopravné spoločnosti musia byť dôkladne monitorované, najmä tie vysoko zadĺžené alebo málo ziskové, ako sú napríklad nízkonákladové letecké spoločnosti alebo námorné spoločnosti, ktoré nepatria do žiadnych skupín vo vlastníctve štátu,“ vysvetľuje Peter Mucina.


V prípade automobilového priemyslu existuje vysoká závislosť celého sveta na Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete a zároveň aj najväčším výrobcom komponentov pre automobilový priemysel. V oboch týchto ukazovateľoch predstavuje zhruba 30% celosvetového objemu. Dopad obmedzení Covid-19 v Číne, ako bolo napr. pozastavenie výroby, je preto významný aj pre globálnych výrobcov automobilov, nakoľko väčšina z nich má spoločné podniky v Číne a je ohrozená narušením dodávateľských reťazcov.

Šírenie pandémie Covid-19 je veľkou hrozbou aj v Európe a USA, predovšetkým preto, že predstavujú druhý a tretí najväčší automobilový trh (s podielom 23% resp. 19%), ako aj centrum výroby komponentov pre automobilový priemysel (24% resp. 12%), čiže spolu s Čínou pokrývajú až 2/3 svetového trhu.

„Šok na strane dopytu prekročí pôvodné makroekonomické predpovede, pretože nákup automobilov má dlhodobý charakter, ktorý spotrebitelia teraz odkladajú a namiesto toho sa zameriavajú len na „potrebné“ tovary,“ dopĺňa Peter Mucina.

Globálny automobilový trh je podľa odhadov Euler Hermes na ceste k výraznému prepadu (-10% až -15% v roku 2020), pesimistickejší scenár v prípade dlhodobej krízy hovorí o prepade dokonca až o 25%. Automobilový priemysel silne a negatívne reaguje na rôzne hospodárske recesie a často núti zodpovedné orgány zaviesť podporné opatrenia na obmedzenie sociálnych dopadov.


Tretím celosvetovo najvýraznejšie zasiahnutým sektorom je elektronika. Zatvorenie čínskych montážnych závodov spôsobilo zmrazenie objednávok pre producentov polovodičov a iných elektronických komponentov potrebných v moderných zariadeniach spotrebnej elektroniky. Najhoršie sú na tom krajiny ako Južná Kórea (19% celosvetovej pridanej hodnoty vo výrobe elektronických komponentov), Taiwan (13%) a Japonsko (12%), ako aj samotní čínski výrobcovia (19%).

Elektronika taktiež silno reaguje na obdobia hospodárskych recesií. V prípade pokračujúcej pandémie by boli európski a americkí výrobcovia ťažko zasiahnutí poklesom miestnej priemyselnej výroby, zatiaľ čo ázijskí výrobcovia, už zasiahnutí šokom v dôsledku opatrení v Číne, by čelili klesajúcemu dopytu.

Viac informácií na: https://www.eulerhermes.com/sk_SK/o-nas/aktualne-novinky/krize-covid-19-neunikne-takmer-ziadne-odvetvie-ktore-tri-odvetvia-su-zasiahnute-najviac.html
Zdroj: www.eulerhermes.com  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie