Koronavírus spôsobí svetovej ekonomike trojfázový šok, oživenie možno čakať až v roku 2021

Spravodajstvo

Bratislava (27. 3. 2020) – Pandémia koronavírusu bude mať výrazné následky vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. Okrem možného kolapsu zdravotníctva výrazne ovplyvní vývoj v obchode, vo financiách aj v spotrebe. Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že straty na exporte sa celosvetovo vyšplhajú až do výšky 317 mld. dolárov.

Dôsledky šírenia nákazy COVID-19 spôsobia trojfázový šok vo svetovej ekonomike: V prvom rade je to recesia v obchode s tovarmi a službami, ktorá podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes, klesne v roku 2020 o -3,7%. Ďalším šokom je index akcií MSCI World, ktorý stratil za 90 dní až 30% svojej hodnoty, čo je najostrejšia korekcia od krízy na trhu hypoték v rokoch 2008 - 09. Globálna menová politika tak signalizuje oveľa prísnejšie finančné podmienky. Do tretice, šok z pandémie povedie po celom svete k najzávažnejšiej recesii storočia. V čase zverejnenia analýzy sú 3/4 globálneho HDP nejakým spôsobom obmedzené, čo vytvára sekundárne efekty na investičné správanie, keďže šok je exponenciálny a kolektívny.

V našom základnom scenári sme modelovali trojmesačný šok s úplnou blokádou na jeden mesiac a následne čiastočnou aktivitou. Zohľadnili sme aj zmierňujúce účinky politických opatrení. Pri odhadovaní rozsahu škôd, sme sa inšpirovali čínskymi údajmi za január až február, kde mesiac blokády spôsobil pokles spotrebiteľských výdavkov o 13%, pokles investícií o 20% a pokles exportu o 16%,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Základná línia vývoja bude nasledujúca: Vážna recesia v roku 2020 a zotavenie v tvare U v roku 2021. Odborníci Euler Hermes tvrdia, že svet zažije v prvom polroku 2020 prudkú recesiu, a odhad globálneho rastu HDP do roku 2020 by mohol byť na úrovni +0,8%. Odborníci očakávajú rast HDP v USA +0,5% a pokles HDP v eurozóne -1,8%.

„Za predpokladu, že budú ochranné opatrenia úspešné, očakávame oživenie hospodárskej činnosti v druhej polovici roku 2020. Scenár oživenia v tvare U by znamenal + 1% v Európe a viac ako + 3% v USA (kvartálne porovnanie), s obnovením niektorých odvetví ako maloobchod či cestovný ruch,“ podotkol Peter Mucina.

Experti Euler Hermes však pripomínajú, že nemožno vylúčiť ani dlhotrvajúcu krízu (scenár tvaru L), ktorá by mohla trvať až 12-18 mesiacov. A to za predpokladu, že hranice zostanú zatvorené a prevládať bude domáca karanténa. Rôzne vplyvy ochorenia COVID-19 spôsobia, že žiadne odvetvie nezostane nedotknuté. „Prvá fáza krízy už masívne zasiahla všetky čínske sektory, počnúc sektormi B2C, ale rýchlo sa rozširuje aj na sektory B2B. V ďalšej fáze nasledujú už všetky sektory globálneho trhu, ktoré majú prepojenie s Čínou ako kľúčovým trhom (dopytový šok) alebo kľúčovým dodávateľom (šok dodávateľského reťazca). Patria sem najmä doprava, automobilový priemysel, energetika, kovy, elektronika, počítače a nepotravinársky maloobchod,“ poznamenáva Peter Mucina.

Experti spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že v eurozóne je ohrozených 13 000 malých a stredných podnikov s celkovým obratom viac ako 500 miliárd EUR (4% HDP eurozóny).

Globálna platobná neschopnosť sa pravdepodobne v roku 2020 zvýši o + 14%, ale štátnym intervencionizmom by sa dalo vyhnúť aspoň veľkým úpadkom.

Z dlhodobého hľadiska však experti Euler Hermes predpokladajú, že táto zdravotná, finančná a hospodárska kríza zanechá svet v strednodobom horizonte nezraneným, ako to bolo aj po globálnej finančnej kríze. Toto je 5 rád, ktoré pomôžu porozumieť štrukturálnym zmenám, ktoré by mali nastať po niekoľkých mesiacoch, „kedy mal svet pauzu“:

  1. Do centra pozornosti by sa mali vrátiť investície do zdravotníctva, po niekoľkých rokoch podfinancovania

  2. Čína sa môže ešte viac posilniť a  jej vplyv sa ešte zvýši po poskytnutí pomoci pre Európu a USA v súvislosti so zvládnutím pandémie

  3. Táto situácia je ďalšou silnou ranou globalizácie. Napríklad USA už ohlásilo svoj záujem znížiť svoju závislosť od generických liekov z Číny. Globálne sa preto očakáva dôraz na silnejšiu kontrolu tovarov prúdiacich cez hranice.

  4. Môže sa zmeniť spôsob, akým bojujeme s inými exponenciálnymi a kolektívnymi šokmi, akým je napríklad klimatická kríza. Dôležitosť jednotlivých aktivít bude úmerná viac urgencii ako zdrojom.

Dôsledky krízy na akciových trhoch by mohli zmeniť spôsob investovania smerom k opatrnejším investičným stratégiám.

Viac informácií na : https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/covid-19-quarantined-economics.html

Video k téme: Alexis Garrati – Head of Economic Research Euler Hermes 
https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/news/what-does-covid19-mean-for-economic-growth.html

Zdroj: EULERHERMES  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie