Nové kurzy Vzdelávacieho Inštitútu o.z.

Školy a vzdelávanie
Predstavujeme vám kurzy Vzdelávacieho Inštitútu o.z. zameraného na vzdelávanie, organizovanie rekvalifikácií, školení, seminárov a kurzov.

LEKTOR

Miesto konania kurzu: Bakalárska 2, Prievidza – budova Vysokej školy 2. Poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Poznámka k cene: Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2017/50/1
Dátum vydania akreditácie: 26.05.2017

Obsahová náplň kurzu: Kurz LEKTOR so zameraním na výcvik lektorských zručností je určený pre osoby so záujmom pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých, pre všetkých lektorov (začínajúcich aj pokročilých), ktorí chcú byť lepší vo svojej profesii a chcú získať relevantný doklad – certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ale napr. aj pre vedúcich pracovníkov, či kohokoľvek so záujmom naučiť sa a osvojiť si:
* praktické lektorské zručnosti
* konkrétne metódy vzdelávania dospelých
* zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

Organizačné údaje o kurze: Rozsah kurzu je 100 vyučovacích hodín, z toho 58 prezenčnou formou.
Výučba prebieha zvyčajne v týždni v popoludňajších hodinách a v sobotu, alebo po vzájomnej dohode so študentmi. Dĺžka kurzu cca 1 mesiac.
Dátum realizácie: 05.06.2020
Poznámka k termínu realizácie: Kurz LEKTOR sa otvára priebežne, podľa naplnenia skupiny.
Rozsah kurzu: 100 h.
Doplňujúce informácie: Viac informácii nájdete na: www.vzin.sk
Kontakt: 00421905128263
E-mail: vzin@vzin.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13674

MEDIÁTOR - Odborná príprava mediátora

Miesto konania kurzu: Bakalárska 2, Prievidza – budova Vysokej školy 2. Poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Poznámka k cene: Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2017/50/1
Dátum vydania akreditácie: 26.05.2017

Obsahová náplň kurzu: Kurz mediácie je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Naše lektorky majú ukončené doktorandské štúdium, ako aj dlhoročnú prax nielen vo vyštudovanom odbore, ale aj v samotnej mediácii, keďže sa jej obe aktívne venujú aj ako zazmluvnené subjekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ich služby už niekoľko rokov využíva.
Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

Organizačné údaje o kurze: Výučba zvyčajne prebieha v dňoch piatok v popoludňajších hodinách od 15,00 hod. a v sobotu počas celého dňa od 9,00 hod., prípadne po dohode s účastníkmi.
Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín prezenčnou formou.
Dĺžka kurzu je cca 3 mesiace.
Dátum realizácie: 04.09.2020
Poznámka k termínu realizácie: Kurzy odbornej prípravy mediátora otvárame priebežne podľa naplnenia skupiny.
Rozsah kurzu: 200 h.
Doplňujúce informácie: Viac informácii nájdete na: www.kurzy-mediacie.sk
Kontakt: 00421905128263
E-mail: vzin@vzin.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13675

ÚČTOVNÍK – Komplexný kurz – Jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo a personalistika, podvojné účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Bakalárska 2, Prievidza – budova Vysokej školy 2. Poschodie, č. dverí 219
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH): 600 EUR
Poznámka k cene: Cez REPAS zadarmo, pre samoplatiteľov možnosť úhrady na splátky
Popis akreditácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR POA: 3455/2016/4/1
Dátum vydania akreditácie: 25.02.2016

Obsahová náplň kurzu: Naši lektori sú aktívni účtovníci z praxe, preto sú aj naše kurzy zamerané najmä na praktický výklad problematiky a zákonov a taktiež na spracovanie účtovníctva v účtovnom softvéri.
Kurz ÚČTOVNÍK je určených pre všetkých, ktorí majú záujem získať komplexný, ucelený prehľad o problematike účtovníctva a miezd rôznych účtovných jednotiek.

Organizačné údaje o kurze: Výučba prebieha zvyčajne v dňoch pondelok, utorok, streda v dopoludňajších hodinách. Trvanie kurzu je cca 9 týždňov.
Dátum realizácie: 20.04.2020
Rozsah kurzu: 240 h.
Kontakt: 00421911530034
E-mail: vzin@vzin.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13676
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie