Vítame novú vzdelávaciu inštitúciu v ISTP, LUMATEL s.r.o.

Školy a vzdelávanie
Kurzy spoločnosti LUMATEL nájdete už aj v ISTP.

1. Stres manažment a riešenie konfliktov

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Riešiť komplikované situácie.
2. Zvládať konflikty bez negatívnych následkov
3. Vedieť odstrániť, alebo zvládnuť stresové situácie

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Ako vybudovať pozitívne myslenie
B. Kde vznikajú konflikty a aké sú zdroje vzniku
C. Ako vyriešiť konflikt
D. Príčiny a symptómy stresu
E. Základne techniky a stratégie na zvládanie stresu
F. Relaxačné techniky – praktické ukážky

Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice, 
Termín: 18.03.2020
Dátum realizácie: 18.03.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13115

2. Profesionálna komunikácia s komplikovaným zákazníkom

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Rozvíjať schopnosť komunikácie s komplikovaným zákazníkom
2. Naučiť ako odhaľovať manipulatívne a agresívne taktiky zákazníka
3. Správne vyjednávať pod tlakom zo strany zákazníka

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte
B. Presvedčivá a asertívna komunikácia
C. Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty
D. Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju vo svoj prospech
E. Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie
F. Reakcie na neférovú komunikáciu
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice, 
Termín: 17.03.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13116

3. Change management – ako riadiť zmenu

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Rozvíjať schopnosti manažérov riadiť zmeny
2. Naučiť ako sa vyvarovať chybám a nedostatkom pri zavádzaní zmien
3. Správne od komunikovať zmeny vo firme

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Čo je zmena, klasifikácia zmien, príčiny a význam zmeny
B. Etapy riadenia zmien
C. Čo podporuje zavedenie zmien
D. Rola manažéra v procese zmeny
E. Pripravenosť zamestnancov na zmeny
F. Individuálne zvládanie zmien – práca s emóciami
G. Typológia zamestnancov v procese zmeny
H. Metódy používané na analýzu rizík
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 13.02.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13117

4. Teamleader – manažérske zručnosti lídrov

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Rozvíjať zručnosti a schopnosti tímlídra pri vedení tímu
2. Zabezpečiť plnenie cieľov firmy cez rozvoj tímlídra
3. Identifikovať slabiny tímlídra a odstrániť ich

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Ako vybudovať tím
B. Správnou komunikáciou viesť podriadených
C. Zvládať riadenie a delegovanie
D. Prečítať typológiu podriadeného a správne motivovať
E. Vyriešiť konfliktné situácie v tíme
F. Hodnotiť a dávať spätnú väzbu
G. Vedieť rozhodovať
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 11.03.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13118

5. Úspešný osobný predaj + zlaté pravidlá predaja

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Naučiť sa metodiku prípravy na predaj a plánovania predaja
2. Rozvíjať schopnosti prezentácie úžitkov a zvládať námietky
3. Zlepšiť schopnosť viesť obchodný rozhovor, zvýšiť svoj predaj

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Plánovanie obchodných aktivít
B. Príprava na stretnutie so zákazníkom
C. Obchodná návšteva
D. Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju pri predaji
E. Zvládať taktiky a manipulácie pri predaji
F. Správne rokovať o cene
G. Krížový a doplnkový predaj
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 10.03.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13119

6. Koučing, mentoring – nástroj zvyšovania výkonu

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košický kraj
Obsahová náplň kurzu:
1. Ukázať metódy a techniky podriadených formou koučingu, mentoringu
2. Naučiť ako využiť koučing a mentoring v praxi
3. Nacvičiť využívanie koučingu, mentoringu v praxi

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Piliere koučovania, mentoringu
B. Otázky v koučovaní
C. Aktívne počúvanie
D. Koučovacie nástroje manažéra
E. Koučovač, mentorovací rozhovor s podriadeným
F. Situačné koučovanie, mentorovanie
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 27.02.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13120

7. Charizmatický verejný prejav, Prezentácia

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košický kraj
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Naučiť účastníka zásady verejnej prezentácie
2. Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
3. Odstrániť zlozvyky pri verejnom prejave

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Typy verejných prejavov a ich základná štruktúra
B. Najčastejšie zlozvyky pri vystupovaní a ako sa ich vyvarovať
C. Osobné vystupovanie pri verejnom prejave
D. Práca s publikom
E. Ako vyriešiť konfliktné situácie počas prezentácie a zvládať stres
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 26.02.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13121

8. Vyjednávanie – negotiation skills – pre nákup a obchod

Miesto realizácie kurzu: Polárna 1, 040 12 Košice – Nad Jazerom
Kurz sa poskytuje: Celá SR, Košice
Obsahová náplň kurzu: CIEĽ KURZU
1. Rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní
2. Naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy
3. Identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

OBSAHOVÁ NÁPLŇ
A. Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie
B. Správnou komunikáciou získať výhody
C. Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní
D. Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech
E. Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania
F. Správne rokovať o cene
Organizačné údaje o kurze: miesto: Košice,
Termín: 25.02.2020
Rozsah kurzu: 8 h.
Cena kurzu (s DPH): 114 EUR
Poznámka k cene: možnosť platby aj bez DPH
Kontakt: 00421905345547
E-mail: lumatel@lumatel.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13122
Zdroj: Datbáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie