Vítame novú vzdelávaciu inštitúciu v ISTP, SUNWORK s.r.o.

Školy a vzdelávanie
Kurzy spoločnosti SUNWORK nájdete už aj v ISTP.

1. Kuchár-kuchárka

Miesto konania kurzu: Ing. Straku 821/4, Spišská Nová Ves, 05 201
Obsahová náplň kurzu: učebný plán:
Úvod, HACCP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a hygiena na pracovisku.
Ekonomické a právne aspekty podnikania v gastronómii.
Potraviny, výživa a nápoje.
Technológia prípravy pokrmov.
Stolovanie.
Odborný výcvik - pracovné činnosti vo výrobnom stredisku.
Organizačné údaje o kurze: organizačná forma - prezenčná
Dátum realizácie: potrebné kontaktovať danú organizáciu
Poznámka k termínu realizácie: kurz trvá od 1/2020 priebežne celoročne
Rozsah kurzu: 500 h.
Popis akreditácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odbor celoživotného vzdelávania ako príslušný orgán podľa ustanovenia §9 odst. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť účastníka konania SUNWORK s.r.o., Ing. Straku 821/4, 05201 Spišská Nová Ves o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.
Kuchár - kuchárka - 500 hod.
Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu:3650/2019/118/2
Dátum vydania akreditácie: 05.12.2019
Poznámka k cene: kurz hradený – program Repas - UPSVAR
Kontakt: 00421905314989
E-mail: office@sunwork.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13113

2. Čašník – servírka

Miesto konania kurzu: Ing. Straku 821/4, Spišská Nová Ves, 05 201
Obsahová náplň kurzu: učebný plán:
Úvod, HACCP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a hygiena na pracovisku.
Ekonomické a právne aspekty podnikania v gastronómii. Potraviny výživa a nápoje.
Technológia prípravy pokrmov.
Stolovanie.
odborný výcvik.
Organizačné údaje o kurze: organizačná forma vzdelávania - prezenčná
Dátum realizácie: potrebné kontaktovať danú organizáciu
Poznámka k termínu realizácie: kurz trvá od 1/2020 priebežne celoročne
Rozsah kurzu: 500 h.
Popis akreditácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odbor celoživotného vzdelávania ako príslušný orgán podľa ustanovenia §9 ods.2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť účastníka konania SUNWORK s.r.o., Ing.Straku 821/4, 05201 Spišská Nová Ves o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania. Čašník - servírka - 500 hod.
Číslo akreditovaného vzdelávacieho programu: 3650/2019/118/1
Dátum vydania akreditácie: 05.12.2019
Poznámka k cene: kurz hradený program Repas - UPSVAR
Kontakt: 00421905314989
E-mail: office@sunwork.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13114
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie