Na čo si dať pozor pri vypĺňaní inzerátu – 3. časť

Pre zamestnávateľov

Opäť vám prinášame užitočné informácie o postupe inzercie na našom portáli. V treťom pokračovaní sa spoločne pozrieme na položky týkajúce sa pracovných podmienok.

Pracovný a mimopracovný pomer

Významnou požiadavkou, podľa ktorej si uchádzači o zamestnanie hľadajú pracovné miesto, je druh pracovného pomeru. Najčastejšie majú ľudia záujem o prácu na „hlavný“ pracovný úväzok – HPP/TPP (t.j. pracovný pomer na neurčitý čas, resp. na dobu určitú), avšak populárnymi sú aj iné typy pomerov (pracovný pomer na kratší pracovný čas, dohoda o pracovnej činnosti, resp. vykonaní práce či domácka práca a telepráca). V inzeráte pracovnej ponuky je možné zvoliť iba jeden druh pracovného pomeru. Ak ponúkate pracovnú pozíciu s možnosťou výkonu na základe viacerých typov úväzkov, odporúčame v inzeráte uviesť preferovaný/z vašej strany najvhodnejší druh pracovného pomeru a ďalšie možné pomery vymenovať v textovom poli „Náplň (druh) práce“, prípadne „Ponúkané výhody“.

Pri práci na dobu určitú je potrebné špecifikovať počet mesiacov, na ktorý sa zmluva uzatvára (podľa súčasnej legislatívy max. 24 mesiacov, okrem výnimiek, akou je napr. zastupovanie zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky) a pri práci na kratší čas sa uvádza počet hodín za týždeň (napr. 20). Ak zvolíte domácku prácu a teleprácu, políčko „Miesto/lokalita výkonu práce“, ktoré je za iných okolností povinné, sa nevypĺňa.

Druh pracovného pomeru podmieňuje možnosť spolupráce s úradom PSVR pri obsadzovaní voľného pracovného miesta. Neurčitý čas, doba určitá, kratší pracovný čas 20 a viac hodín a domácka práca a telepráca sú zmluvnými vzťahmi, pri ktorých môže úrad poskytnúť súčinnosť za účelom nájdenia vhodného kandidáta.

Pracovný a mimopracovný pomer je povinnou položkou v inzeráte.

Pracovný čas

V rámci pracovného času máte možnosť uchádzačom priblížiť začiatok a koniec pracovnej doby. K dispozícii sú štyri kolónky – dve na uvedenie času „Od“ (samostatná kolónka na hodiny a samostatná na minúty) a dve na uvedenie času „Do“ (opäť zvlášť kolónka na hodiny a na minúty). V prípade viaczmennej prevádzky môžete časové rozpätie jednotlivých zmien špecifikovať v položke „Náplň (druh) práce“. Nejedná sa o povinnú položku v inzeráte.

Práca na zmeny

Ďalším nepovinným údajom je zmennosť. Pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred určeného rozvrhu pracovných zmien odpracovať v rámci 24 hodín po sebe nasledujúcich a prestávka v práci. Na výber máte viacero druhov režimov, opäť však platí, že v inzeráte je možné zvoliť iba jeden z nich. Ak potrebujete obsadiť pracovné pozície na rôzne druhy zmien, je potrebné vytvoriť niekoľko samostatných inzerátov a v každom z nich uviesť iný režim.

V inzeráte máte tiež možnosť určiť, či sa jedná o nočnú prácu, sezónnu prácu, prípadne pre koho je vami ponúkaná pozícia vhodná. Treba si však dať pozor, aby jednotlivé požiadavky vo vašom inzeráte navzájom nekolidovali, resp. aby sa nevylučovali. Zákonník práce napr. neumožňuje, aby mladistvý (zamestnanec mladší ako 18 rokov) vykonával prácu v noci, preto by sa akékoľvek kontradikčné podmienky nemali objavovať spolu v jednom inzeráte. Ak by u vás nastala takáto situácia, odporúčame radšej vytvoriť dva samostatné inzeráty – každý s odlišnými kritériami, ktoré nebudú v rozpore.

Základná zložka mzdy v € (v hrubom)

Od 1. mája 2018 v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sú zamestnávatelia povinní pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Ide o základnú hrubú mzdu bez osobného ohodnotenia, príplatkov. Suma sa uvádza za mesiac alebo za hodinu. Pri vypĺňaní tohto políčka je dôležité dobre skontrolovať zadanú hodnotu, pretože pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie byť so zamestnancom dohodnutá základná zložka v nižšej sume, ako zamestnávateľ uviedol v inzeráte. Vyššiu mzdu však pri nástupe do zamestnania určite dohodnúť môžete – tomu by sa isto potešil nejeden kandidát :)

Sú však aj výnimky, pri ktorých nemusia byť mzdové podmienky zverejnené – ide o štátnozamestnanecké miesta a miesta vo verejnom záujme, pretože tieto pracovné pomery sú upravované osobitnými právnymi predpismi, nie Zákonníkom práce. Výnimkou je tiež práca na živnosť, ktorá nie je zamestnaneckým vzťahom a riadi sa živnostenským zákonom či dobrovoľnícka činnosť, vymedzená zákonom o dobrovoľníctve. V prípade, že máte záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, mzda musí byť uvedená.

V políčku „Základná zložka mzdy v € (v hrubom)“ je nevyhnutné uviesť jedno konkrétne číslo, nie mzdové rozpätie. Táto požiadavka môže na prvý pohľad pôsobiť trochu obmedzujúco, no obsah inzerátu musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti (v pracovnej zmluve so zamestnancom tiež figuruje konkrétna hodnota, nie interval). Detaily týkajúce sa systému odmeňovania/bonusov/príplatkov/prémií môžete uviesť v položke „Ponúkané výhody“.

Ponúkané výhody

Okrem upresnenia mzdových podmienok máte možnosť v tomto textovom políčku vlastnými slovami opísať akékoľvek benefity, ktoré vaša spoločnosť poskytuje. Nemali by sa tu však objaviť záležitosti, na ktoré majú zamestnanci zo zákona nárok – v takom prípade sa nejedná o skutočný firemný benefit. Popri textovej informácii môžete tiež zakliknúť, či viete potenciálnemu kandidátovi zabezpečiť alebo dokonca hradiť ubytovanie.

Dovidenia pri štvrtom diele našej poradenskej série a neváhajte si prečítať aj nasledujúce súvisiace články:

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní inzerátu – 1. časť
Na čo si dať pozor pri vypĺňaní inzerátu – 2. časť
Ako vytvoriť inzerát pracovnej ponuky pre štátnych príslušníkov tretích krajín?
Čo je ešte dobré vedieť o povinnom nahlasovaní voľných pracovných miest?
Pripravila Ivana Koutná - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie