Premýšľate nad tým, aké predsavzatia si dáte do nového roka? Čo tak naučiť sa nový jazyk?

Školy a vzdelávanie

Premýšľate nad tým, aké predsavzatia si dáte do nového roka? Čo tak naučiť sa nový jazyk? Alebo čo tak si aspoň zdokonaliť svoje už nadobudnuté jazykové schopnosti? Prihláste sa na niektorý zo vzdelávacích kurzov, ktoré prebiehajú v rôznych kútoch Slovenska.

Kurzy cudzích jazykov (ANG, NEM, TAL, ŠPA, FRA, RUS, SLJ)
Miesto konania kurzu: Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen 
Informácie: Akadémia vzdelávania Zvolen ponúka jazykové kurzy (ANG, NEM, TAL, ŠPA, FRA, RUS, SLJ). Modulový kurz je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Skupina modulov vedie k dosiahnutiu vyššieho vedomostného stupňa SERR (A1, A2, B1). Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.
Dátum realizácie: 13. 1. 2020
Rozsah kurzu: 48 h.
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR
Kontakt: tel.: +421902930206
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=11826&

Kurz angličtiny
Miesto konania kurzu:
Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a 831 04 Bratislava
Informácie: Osvojenie základov výslovnosti najfrekventovanejších slov. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť v rámci gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email.
Dátum realizácie: potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu: 65 h.
Cena kurzu (s DPH): 257 EUR
Kontakt: tel.: +421250117702
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=12633&

Prezentácie v angličtine
Miesto konania kurzu: 
Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a 831 04 Bratislava
Informácie: 
Znaky správnej prezentácie, identifikácia potrieb publika, objem a organizácia poskytnutých informácií v prezentácií, efektívne rozloženie a prepojenie časti prezentácie. Cieľová skupina:Odborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu. Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni intermediate (B1) a upper-intermediate (B2)
Dátum realizácie:
potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu:
20 h.
Cena kurzu (s DPH):
119 EUR
Kontakt: 
tel.: +421250117702
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=12647&

Angličitna pre manažérov
Miesto konania kurzu: 
Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania Odbojárov 10/a 831 04 Bratislava
Informácie: 
Rozšíriť slovnú zásobu z oblasti obchodnej angličtiny. Zdokonaliť používanie jazykových zručností v ekonomickej teórii aj praxi. Písanie obchodnej korešpodencie. Komunikácia pri rokovaniach, konferenciách. Príprava na získanie certifikátu zo skúšky BEC Vantage/Higher. Hlavné témy z ekonomickej teórie a praxe.
Dátum realizácie: 
potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu:
30 h.
Cena kurzu (s DPH):
141 EUR
Kontakt:
tel.: +421250117702
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=12650&

Kurz nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka
Miesto konania kurzu: 
Inštitút jazyk a vzdelávania, Ing. Kožucha 8, Spišská Nová Ves, 052 01
Informácie: Kurz nemeckého, francúzskeho a anglického jazyka so všeobecným zameraním na Vašej jazykovej úrovni. Obsahom sú vybrané gramatické javy a okruhy tém na konverzáciu.
Dátum realizácie: potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu: 150 h., kurz trvá 3 mesiace. 
Cena kurzu (s DPH): Je vhodný LEN pre osoby evidované na Úrade práce, pričom je potrebné byť evidovaný ako nezamestnaný počas celej doby trvania kurzu. Pri splnení týchto podmienok je kurz preplatený úradom práce.
Kontakt: tel.: +421911900068
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=10875&

Kurz nemčiny pre opatrovateľky
Miesto konania kurzu: 
Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT, SNP 34, Nové Zámky
Informácie: Kurz je určený pre osoby so záujmom pracovať v opatrovateľstve. Po ukončení kurzu účastníci obdržia „Osvedčenie o absolvovaní kurzu“ v SJ a NJ.
Dátum realizácie: potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu: 28 h.
Cena kurzu (s DPH): 115 EUR
Kontakt: tel.: +421907371122
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=12757&

Kurz obchodnej angličtiny
Miesto konania kurzu: 
Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Informácie: Kurz obchodnej angličtiny sa zameriava hlavne na používanie formálneho jazyka, terminológie používanej pri obchodných stykoch a vedení rozhovorov. Pri výučbe sa využíva know how nadobudnuté pôsobením v oblasti obchodu a učebnica, ktorú vydáva univerzita Cambridge ako pomôcku pre prípravu na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu BEC. Informácie, ktoré sú prezentované, vychádzajú zo situácií v obchodnom a profesionálnom prostredí. Je nutné podotknúť, že kurz sa zameriava viac na využitie obchodného jazyka v praxi.
Dátum realizácie: potrebné sa informovať u vzdelávacej inštiutúcie
Rozsah kurzu:  25 h. / 3 mes., alebo 25 h. / 1-2 mesiace
Cena kurzu (s DPH): 200 EUR
Kontakt: tel.: 055/3274428
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=10787&

Zdroj: ISTP.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie