Teach for Slovakia: Sú nás stovky. Spoločne prinášame do školstva nových lídrov

Spravodajstvo

Štvrtina absolventov programu dnes pôsobí na ministerstve školstva, v samosprávach či Inštitúte vzdelávacej politiky. 
Ďalšia veľká časť ľudí po účastníckom programe Teach for Slovakia pokračuje v učení priamo na školách a vo vzdelávaní učiteľov.

 V piatok na otváracom ceremoniáli oficiálne odštartuje šiesty ročník programu so 17 novými účastníkmi. Spolu s nimi bude v programe Teach for Slovakia pôsobiť už 80 výnimočných mladých ľudí . 

35 z nich učí na 24 školách po celom Slovensku. Ďalší 45 po absolvovaní úvodných 2 rokov v školách pôsobia už ako tzv. “Ambasádori Teach for Slovakia”.  

“Na ceremoniáli odovzdáme diplomy 20 ambasádorom Teach for Slovakia, ktorí v júni dokončili účastnícky program. Majú za sebou úvodnú dvojročnú etapu, keď v školách pôsobili ako učiteľa. Pritom absolvovali stovky hodín školení s odborníkmi zo vzdelávania aj biznisu. Počas týchto rokov ich sprevádzal aj mentor,” hovorí Ivan Pružinec, výkonný riaditeľ programu.

 Dnes pokračujú v rôznych roliach na ministerstve školstva, v biznise, a pracujú na rôznych vzdelávacích projektoch. Viacerí zostávajú učiť na školách. Spoločne s ďalšími ambasádormi Teach for Slovakia chcú aj vďaka osobnej skúsenosti prinášať zmeny do vzdelávacieho systému.

 Napríklad Michaela Rybárová, absolventka Trnavskej univerzity po dvoch rokoch v základnej škole v obci Hlinné pracuje dnes v spoločnosti Tsystems. Zastrešuje tu celú CSR agendu, čiže aj rôzne vzdelávacie a dobročinné projekty firmy. Pred účasťou v Teach for Slovakia pôsobila ako dobrovoľníčka vo Francúzsku.

 „Chcela som deťom sprostredkovať príležitosti na zvyšovanie kompetencií, ktoré som videla v zahraničí. Mojím cieľom bolo viac prepájať školské prostredie s biznisovým, pretože si myslím, že takáto spolupráca môže obohatiť všetky zúčastnené strany,“ hovorí Michaela.

 Slavomír Lalík študoval medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, pôsobil v UNICEF. Prostredníctvom Teach for Slovakia učil posledné dva roky na ZŠ Nejedlého v Bratislave a na ZŠ Záhorácka v Malackách. 

 „Zameriaval som sa najmä na prácu v školskom parlamente a inovatívne učenie občianskej výchovy,“ hovorí Slavomír. Dnes pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Pribúda ľudí, ktorým na vzdelávaní záleží

V roku 2018 sa začala formovať komunita podporovateľov Teach for Slovakia.

„Pre nás v Teach for Slovakia je líderstvo viac ako len zručnosti potrebné k vedeniu tímov. Veríme, že je to najmä o ochote obetovať sa vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech iných a preberať zodpovednosť aj za veci, ktoré sme nespôsobili,“ definuje program svoju misiu. 

Dnes je v komunite, ktorá má príznačný názov Change for Slovakia, zapojených vyše 250 ľudí. Združuje úspešných ľudí z biznisu, kultúry či politiky, ktorí chcú tiež prispieť k zmene školstva na Slovensku, aby jedného dňa všetky deti mali šancu v živote uspieť. 

Členovia komunity pridávajú svoje meno, skúsenosti a symbolické 1% príjmu a tým podporujú účastníka, aby mohol úspešne prinášať zmeny do svojich tried a spoločnosti. Cez spoluprácu získajú osobnú skúsenosť z reality škôl, ktoré navštevuje množstvo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

“Vzdelávanie vnímam ako veľmi dôležitú tému, ktorá ovplyvňuje, v akej spoločnosti budeme žiť. Aj naša krajina potrebuje expertov, vzdelaných a rozhľadených ľudí. Rola učiteľa je v tomto kontexte mimoriadne náročná a v dnešnej dobe aj často podceňovaná. Potešila ma preto iniciatíva, vďaka ktorej môžem osobne spoznať a podporovať nadšeného učiteľa, ktorý verí, že jeho práca je jeho poslaním. Učitelia v programe Teach for Slovakia sú príkladom mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť,” hovorí Michal Liday CEO, Tatra banka.

Celosvetová sieť

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodného programu fungujúceho v 50 krajinách sveta s cieľom zlepšiť kvalitu systému vzdelávania. Víziou programu je, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Na Slovensku patria k partnerom programu firmy a organizácie ako: Accenture, Karpatská nadácia, T-Systems, Nadácia Pontis, ETP Slovensko, Slovenská sporiteľňa.

Program funguje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Viac o programe teachforslovakia.sk

Zdroj, foto: Teach for Slovakia

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie