Prezidentka podpísala zmeny v Občianskom zákonníku

Spravodajstvo
Bratislava 14. novembra (TASR) – Zmeny v Občianskom zákonníku umožnia skutočnú náhradu straty na zárobku v dôsledku škody na zdraví. Vyplýva to z novely Občianskeho zákonníka, ktorú vo štvrtok (14. 11.) podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Doterajšia úprava zákonníka limitovala výšku náhrady škody na zdraví, čo je podľa Ústavného súdu SR v rozpore s ústavou.
      
Novou legislatívou sa zabezpečuje dorovnanie príjmu poškodeného do sumy, ktorú by zarobil, ak by nedošlo k spôsobeniu škody.
      
Strata na zárobku je osobitným druhom majetkovej ujmy, ku ktorej dochádza pri škode, respektíve ujme na zdraví. Podľa doterajšej právnej úpravy sa má poškodenému namiesto náhrady škody poskytnúť náhrada za stratu na zárobku, ktorá sa posudzuje a určuje rovnako ako úrazový príplatok, prípadne úrazová renta. Podľa rezortu spravodlivosti, ktorý novelu predložil, ide spravidla o nižšiu sumu ako tú, ktorú predstavuje skutočná majetková strata poškodeného.
      
Poškodený sa teda na základe doteraz platnej legislatívy nemohol domáhať skutočnej náhrady za stratu na zárobku.
      
Ani v prípade škody spôsobenej úmyselne, prípadne hrubou nedbanlivosťou, nemohol doteraz poškodený podľa rezortu od škodcu požadovať viac ako poškodený v pracovnom pomere od Sociálnej poisťovne. "Takáto úprava nie je kompatibilná s obdobnými právnymi úpravami v ostatných členských štátoch EÚ a vzhľadom na to, že úrazové dávky predstavujú podstatne redukované odškodnenie, ktoré sa riadi princípmi verejného poistenia, popiera základný princíp súkromného práva, v zmysle ktorého sa má poškodenému nahradiť skutočná majetková škoda, ktorú utrpí v dôsledku škodovej udalosti," uviedli predkladatelia.
      
Nová legislatíva má byť účinná od 1. decembra 2019.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie