Nezamestnanosť sa v SR v septembri 2019 zvýšila na úroveň 5,04 %

Spravodajstvo
Bratislava 18. októbra (TASR) – Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v septembri 2019 dosiahla úroveň 5,04 %. Medzimesačne sa zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne poklesla o 0,34 p. b. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD).
      
"Mesiac september je každý rok istým spôsobom špecifický, pretože v septembri sa hlásia na úrady práce maturanti - absolventi stredných škôl všetkých typov. Preto z hľadiska dlhodobej agendy treba povedať, že v septembri rastie nezamestnanosť," zdôvodnil Richter.
      
Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v septembri tohto roka podľa Valentoviča predstavoval 138.893 osôb. Medzimesačne vzrástol o 1887 osôb, medziročne sa znížil o 8910 osôb.
      
Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v septembri 2019 dosiahla 6,11 %. Medzimesačne vzrástla o 0,08 p. b., medziročne poklesla o 0,41 p. b.
      
Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahol v septembri tohto roka 168.240 osôb, medzimesačne vzrástol o 1999 osôb a medziročne sa znížil o 10.883 osôb.
      
V septembri 2019 sa podľa Valentoviča zaznamenal medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti o 0,03 p. b. v Bratislavskom kraji. V siedmich krajoch sa zaznamenal medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší nárast, o 0,15 p. b., sa zaznamenal v Žilinskom a Prešovskom kraji.
      
Z regionálneho pohľadu podľa Valentoviča zaevidoval v septembri najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Prešovský kraj (8,52 %). Úroveň nad slovenský priemer (5,04 %) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 6,62 % a Košický kraj s 7,71 %.
      
Na okresnej úrovni v septembri 2019 v 26 okresoch klesla miera evidovanej nezamestnanosti, v 51 okresoch miera nezamestnanosti vzrástla a v 2 okresoch sa nezmenila.
      
Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (15,04 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (2,08 %) dosiahol okres Nitra.
      
Ku koncu septembra 2019 úrady práce evidovali 97.589 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast o 2694 voľných pracovných miest. Najviac voľných pracovných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 27.868 miest (podiel 28,6 %), najmenej voľných pracovných miest bolo v Banskobystrickom kraji, a to 5700 (podiel 5,9 %).
      
Z hľadiska štruktúry bolo podľa Valentoviča najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (36.693 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (23.091 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (14.187 miest).
      
"Bol by som rád, aby sme koniec roka dokázali absolvovať s prvým číslom nie 5, ale 4. Myslím si, že v ďalších mesiacoch urobíme všetko pre to, aby sa hlavne absolventi, ak budú mať záujem, uplatnili čím skôr na trhu práce. Možno v mesiacoch november a december, keď už nebudú sezónne práce, bude prítok nezamestnaných na úrady práce relatívne vyšší, ale žiadne zásadné veľké zmeny na trhu práce z hľadiska evidovanej nezamestnanosti nepredpokladám," doplnil minister práce.

Nezamestnanosť podľa očakávaní v septembri mierne vzrástla. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k septembrovej nezamestnanosti, o ktorej informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
      
"V septembri sa v číslach nezamestnanosti už tradične miešajú dva sezónne efekty, a to na jednej strane sa trh práce zobúdza po 'letnom dovolenkovom spánku', čo zvyčajne (najmä v ekonomicky dobrých časoch) pomáha znižovať nezamestnanosť, na druhej strane sa do evidencie úradov práce hlásia absolventi stredných škôl, ktorí už nepokračujú v ďalšom štúdiu," priblížil. Tohtoročný september tak len potvrdil podľa neho cyklické slabnutie ekonomického rastu, ktoré sa pozvoľna začína odzrkadľovať aj na trhu práce.

Výraznejší nárast nezamestnanosti v septembri zaznamenal podľa Koršňáka ekonomicky chudobnejší východ krajiny (o 0,12 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,94 %), nezamestnanosť však mierne rástla aj na západe (o 0,05 p. b. na 3,62 %). Dôvodom je pravdepodobne nasýtenie trhu práce vo viacerých okresoch na západe krajiny a z tohto vyplývajúca prirodzená fluktuácia nezamestnanosti pri úrovniach blízkych jej limitom (prirodzenej nezamestnanosti).
     
 "Návrat k výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti neočakávame ani v nasledujúcich mesiacoch. Dôvody zastavenia poklesu nezamestnanosti by sa mali pozvoľna čoraz viac presúvať od štrukturálnych problémov na trhu práce k spomaľovaniu ekonomického rastu, na ktorý zamestnávatelia pri plánoch na prepúšťanie/nábor pracovnej sily predsa len reagujú s miernym oneskorením. Spomaľujúca ekonomika by mala generovať čoraz menej pracovných miest a postupne tak schladzovať aj domáci trh práce. Výraznejší nárast nezamestnanosti však stále neočakávame, aj vzhľadom na to, že aktuálny ekonomický rast je oveľa náročnejší na novú pracovnú silu v porovnaní s obdobím spred dekády. Nové pracovné miesta by mali aj v nasledujúcich mesiacoch pribúdať najmä na západe krajiny, kde je už zásoba vhodnej pracovnej sily vyčerpaná, čo bráni i ďalšiemu poklesu nezamestnanosti v tomto regióne," dodal Krošňák.
      
"Zvýšil sa prílev nezamestnaných z priemyselnej výroby, čo však bolo kompenzované lepším vývojom v iných odvetviach. V niektorých regiónoch západného Slovenska dochádza k miernemu nárastu nezamestnanosti," doplnili analytici menového úseku Národnej banky Slovenska.
      
Generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič, za účasti ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti v SR v septembri 2019 dosiahla úroveň 5,04 %. Medzimesačne sa zvýšila o 0,07 p. b., medziročne poklesla o 0,34 p. b.
Zdroj, foto: TASR   

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie