Nové kurzy v ISTP od spoločnosti AVS Nové Technológie, s.r.o.

Školy a vzdelávanie
AVS Nové Technológie, s.r.o. sa už od roku 1991, kedy bola spoločnosť založená, snaží poskytovať klientom moderné, inovatívne a často i netradičné metódy vzdelávania. V roku 2007 spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie a stala sa spoločnosťou s ručením obmedzeným. V neustálej snahe o spokojnosť klientov spoločnosť realizuje kurzy na celom Slovensku s modernými technológiami zameranými na efektívnosť a podporu učenia v spolupráci s profesionálnym tímom odborníkov v daných oblastiach.

Intenzívny kurz s technológiou AVS - angličtina

Miesto konania kurzu: Čadca, Dolný Kubín, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Martin, Námestovo, Trenčín, Žilina
Informácie:
- naučte sa myslieť v angličtine
- absolvujte intenzívnu kurz angličtiny v čase od 08:00 do 14:30
- učte sa pod vedením profesionálneho lektora
- zažite „anglické prostredie“ s AVS a TAXUS learning
- zvládnite obsah učiva jedného roka za 20 dní
- komunikujte spontánne v anglickom jazyku
Dátum realizácie: 25.11.2019 – 20.12.2019 v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30, rozsah kurzu 160 h.
Cena kurzu (s DPH): Bezplatne prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Kontakt: 00421905639570, 00421904351783
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7222-intenzivny-kurz-s-technologiou-avs-anglictina

Intenzívny kurz s technológiou AVS - nemčina

Miesto konania kurzu: Čadca, Dolný Kubín, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Martin, Námestovo, Trenčín, Žilina
Informácie:
- učte sa pod vedením profesionálneho lektora
- absolvujte intenzívnu jazykový kurz v čase od 08:00 do 14:30
- zvládnite obsah učiva jedného roka za 20 dní
- zažite ,,nemecké prostredie“ s AVS a TAXUS learning
- naučte sa myslieť a komunikovať v nemeckom jazyku
Dátum realizácie: 25.11.2019 – 20.12.2019 v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30, rozsah kurzu 160 h.
Cena kurzu (s DPH): Bezplatne prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Kontakt: 00421905639570, 00421904351783
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7223-intenzivny-kurz-s-technologiou-avs-nemcina

Kurz opatrovania detí

Miesto konania kurzu: Čadca, Dolný Kubín, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Martin, Námestovo, Trenčín, Žilina
Informácie: Spolu s našimi profesionálnymi lektormi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti, môžete absolvovať vzdelávanie v celkovom rozsahu 232 hodín. Príprava pozostáva z teórie, praktických cvičení a praxe, ktorá sa vykonáva v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, prípadne v zariadeniach s charakterom detských jaslí. Počas stáže získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité na započatie samostatnej práce opatrovateľa detí.
Dátum realizácie: 05.11.2019 – 13.12.2019 výučba prebieha v pracovných dňoch.
Cena kurzu (s DPH): Bezplatne prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Kontakt: 00421905639570, 00421904351783
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7230-kurz-opatrovania-deti

Kurz opatrovania detí – Trenčiansky kraj

Miesto konania kurzu: Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín,
Informácie:
- akreditovaný vzdelávací program Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- akreditácia platná vo všetkých krajinách EÚ
- prax vo vybranom zariadení sociálnych služieb
- nová profesia a odborná spôsobilosť kvalifikovane vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky
- opatrovanie osobám odkázaným na pri základných životných potrebách
- schopnosť poskytovať opatrovanie v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb

Všetky potrebné doklady pre vybavenie Vašej žiadosti a získania bezplatného kurzu na úrade práce Vám doručíme na základe Vašej prihlášky.
Rekvalifikačný ´´Kurz opatrovania´´ realizujeme po celom Slovensku!

Obsah kurzu podľa platnej akreditácie 26901/2009:
- komunikácia a etika v opatrovateľstve
- komunikácia s klientom
- psychológia a patopsychológia
- zásady racionálnej výživy, životospráva
- sociálne a právne normy
- anatómia a fyziológia ľudského tela
- prvá pomoc
- prevencia, hygiena, epidemiológia
- základy fyzioterapie
- opatrovateľské techniky
- opatrovanie pri systémových ochoreniach
- starostlivosť o umierajúceho
- opatrovanie v detskom veku
- odborná stáž
- prax
Dátum realizácie: 05.11.2019 – 13.12.2019 od 8:00, rozsah kurzu 232 hodín. Všetky potrebné doklady pre vybavenie Vašej žiadosti na úrade práce Vám doručíme na základe Vašej prihlášky.
Cena kurzu (s DPH): Bezplatne cez ÚPSVaR
Kontakt: 00421905639570, 00421904351783
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/1898-kurz-opatrovania-trenciansky-kraj

Kurz opatrovania detí – Žilinský kraj

Miesto konania kurzu: Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín,
Informácie:
- akreditovaný vzdelávací program Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- akreditácia platná vo všetkých krajinách EÚ
- prax vo vybranom zariadení sociálnych služieb
- nová profesia a odborná spôsobilosť kvalifikovane vykonávať prácu opatrovateľa/opatrovateľky
- opatrovanie osobám odkázaným na pri základných životných potrebách
- schopnosť poskytovať opatrovanie v domácnosti a v zariadeniach sociálnych služieb

Všetky potrebné doklady pre vybavenie Vašej žiadosti a získania bezplatného kurzu na úrade práce Vám doručíme na základe Vašej prihlášky.
Rekvalifikačný ´´Kurz opatrovania´´ realizujeme po celom Slovensku!

Obsah kurzu podľa platnej akreditácie 26901/2009:
- komunikácia a etika v opatrovateľstve - komunikácia s klientom
- psychológia a patopsychológia
- zásady racionálnej výživy, životospráva
- sociálne a právne normy
- anatómia a fyziológia ľudského tela
- prvá pomoc
- prevencia, hygiena, epidemiológia
- základy fyzioterapie
- opatrovateľské techniky
- opatrovanie pri systémových ochoreniach
- starostlivosť o umierajúceho
- opatrovanie v detskom veku
- odborná stáž
- prax
Dátum realizácie: 05.11.2019 – 13.12.2019 od 8:00, rozsah kurzu 232 hodín. Všetky potrebné doklady pre vybavenie Vašej žiadosti na úrade práce Vám doručíme na základe Vašej prihlášky.
Cena kurzu (s DPH): Bezplatne cez ÚPSVaR
Kontakt: 00421905639570, 00421904351783
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/6978-kurz-opatrovania-zilinsky-kraj
Zdroj: Databáza kurzov   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie