Čo robiť, aby ste budúci rok platili nižšie dane

Pre zamestnávateľov
September ako mesiac je ešte rezerva na rozhodnutia, úkony a korekcie vedúcich k požadovanému a často aj k finančne únosnému výsledku. Ako s ňou narábať, radí Rudolf Marec zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Možností a tipov na daňovú optimalizáciu a efektívne hospodárenie rôznej náročnosti a zložitosti je pomerne veľa pre fyzické aj právnické osoby, preto spomenieme len niektoré, aktuálne ešte v priebehu roka.

1. Je vhodné obdobie na naplánovanie a dôsledné prípravy na dôležité rozhodnutia v živote firmy načasované z praktických dôvodov na koniec roka a v dostatočnom predstihu. Môže ísť o transformáciu firmy, predaj alebo vklad podniku, vstup do likvidácie, prevod obchodných podielov, ukončenie podnikania fyzických osôb a podobne. Nastal čas generačnej výmeny, kedy podnikatelia z deväťdesiatych a následných rokov prevádzajú svoje firmy a aktíva na potomkov, či iné osoby, alebo končia podnikanie z dôvodu vyššieho veku a odchodu do dôchodku. Dôsledným „uprataním“ v majetku a účtovníctve v predstihu a vhodnou voľbou formy týchto transakcii je možné ušetriť na daniach a iných nákladoch nemalé prostriedky.

2. Podnikatelia – fyzické osoby sa môžu na základe vykonanej analýzy príjmov a výdavkov za obdobie od začiatku roka rozhodnúť pre výhodnejší spôsob uplatnenia výdavkov. A ak sa rozhodnú pre uplatnenie paušálnych výdavkov vo výške 60- tich percent, môžu obmedziť skutočné výdavky do konca roka len na nevyhnutné. Prípadne ich odložiť na neskoršie, čo prinesie okamžitý efekt v ich finančnej situácii a aj na výslednej dani z príjmov.

3. Konsolidáciou nákladov (platieb), ktoré sa stávajú daňovými výdavkami – znížia základ dane až po zaplatení. Predídu tak nepríjemným zisteniam, niekedy až pri zostavovaní daňového priznania. Ide najčastejšie o úhrady za nájomné, sprostredkovanie, marketingové štúdie, právne, účtovnícke, audítorské služby, tiež služby daňových poradcov a ďalšie vymedzené v zákone o dani z príjmov.

4. Určite je toto obdobie vhodné aj na priebežnú inventarizáciu pohľadávok po lehote ich splatnosti, na vyhodnotenie ich vymožiteľnosti a vytipovanie „zrelých“ na vytvorenie opravných položiek vo výške 20, 50 alebo až 100 percent ich menovitej hodnoty alebo nesplatenej časti bez príslušenstva, čo je veľmi jednoduchý a praktický spôsob zníženia základu dane. To isté platí aj o vytvorení zákonných rezerv napríklad na nevyčerpané dovolenky, rezerv tvorených v lesnom a odpadovom hospodárstve a ďalších.

5. Dosiahnutý výsledok hospodárenia za deväť mesiacov a predbežné výsledky za celý rok vytvárajú priestor na prípadné vyplatenie prémií a odmien zamestnancom. Prekážkou však naďalej ostáva vysoké odvodové a daňové zaťaženie, čím sa efekt na strane zamestnanca a motivácia na strane zamestnávateľa neúmerne znižuje. Pritom prijateľnejšie zaťaženie by určite znížilo pomer šedej zóny, čím by získali všetci, vrátane štátu, obcí i poisťovní.
Zdroj: veg (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie