Práva vysielaných pracovníkov sa posilnia

Spravodajstvo
Bratislava 12. septembra (TASR) - Práva vysielaných zahraničných pracovníkov na Slovensko sa posilnia. Tiež sa majú zabezpečiť porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných k užívateľskému zamestnávateľovi. Počíta s tým novela Zákonníka práce, ktorou sa do slovenskej legislatívy preberajú ďalšie pravidlá pri vysielaní zamestnancov. Vo štvrtok parlament právnu normu schválil.

"Revízia smernice dopĺňa ďalšie pravidlá vyslania s cieľom posilniť postavenie zamestnancov, zabrániť obchádzaniu pravidiel, ale aj vyjasniť niektoré sporné otázky," uviedlo v predkladacej správe ministerstvo práce. Do Zákonníka práce sa má doplniť okruh ustanovení pracovného práva SR, ktoré sa majú vzťahovať na vyslaného zamestnanca na Slovensko. "Napríklad ide o aplikáciu ďalších povinných zložiek mzdy, ako sú mzdové zvýhodnenia za prácu, náhradu stravy, ubytovania, dopravy v prípade pracovnej cesty v rozsahu a za podmienok, ako sú hradené aj slovenským zamestnancom s uplatnením zásady vylúčenia dvojitého hradenia nákladov," priblížil rezort práce.

Novelou sa majú zabezpečiť aj porovnateľné pracovné a mzdové podmienky pre zamestnancov vyslaných zahraničnou agentúrou dočasného zamestnávania k užívateľskému zamestnávateľovi.

Okrem toho sa má odlíšiť tzv. krátkodobé vyslanie, teda do 12 alebo 18 mesiacov, kde sa aplikuje pracovné právo SR len v rozsahu tvrdého jadra, a tzv. dlhodobé vyslanie, pri ktorom sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou pravidiel založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovného pomeru, zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti počas pracovného pomeru a zákazu konkurenčnej činnosti.
      
Novelou Zákonníka práce sa majú ustanoviť aj pravidlá počítania času vysielania v súvislosti s tzv. reťazením vyslaní, teda ak vyslaného zamestnanca na tom istom mieste s rovnakým druhom práce vystrieda iný vyslaný zamestnanec.
      
Ministerstvo upozornilo na to, že návrh nemení podmienky na vstup zahraničných zamestnancov na slovenský trh práce. "Osoby, ktoré budú vyslané na územie SR, budú naďalej zamestnancami zamestnávateľa usadeného v inom členskom štáte Európskej únie a na Slovensko prídu iba dočasne vykonávať službu v rámci kontraktu, ktorý má ich zamestnávateľ uzatvorený v rámci cezhraničného poskytovania služieb," upozornilo na to ministerstvo s tým, že novela teda nemení zákonné garancie slovenských zamestnancov, a preto nemá ani sociálne vplyvy.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie