Predstavujeme Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Školy a vzdelávanie
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora ako aj zamestnancov iných finančných inštitúcií. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska (NBS) na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS.
IBV NBS, n.o. ponúka pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.
NBS poverila IBV NBS, n.o. zabezpečovaním odborných skúšok finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a výhradne pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa platných zákonov o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

ZÁKLADY BANKOVNÍCTVA A POISŤOVNÍCTVA pre zamestnancov s neekonomickým vzdelaním I - VI

Miesto konania kurzu: Drieňová 1081/31, 821 01 Bratislava- Ružinov
Informácie: Cyklus seminárov je určený predovšetkým novoprijatým zamestnancom bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií s neekonomickým vzdelaním, ktorí pre profesionálny výkon práce potrebujú získať primerané informácie, utriediť a rozšíriť si vedomosti.
I. Banková sústava: Centrálna banka a nástroje menovej politiky. Menová politika po prijatí eura.
II. Základy finančnej matematiky: Typy úrokovania. Základné rovnice. Cvičenia.
III. Pasívne bankové operácie: Vklady na požiadanie. Úsporné vklady. Termínové vklady. Vkladové listy a depozitné certifikáty. Obligácie.
IV. Aktívne operácie banky: Postup pri poskytovaní úveru. Reálne zabezpečenie úveru a ručenie. Typy úverov. Úverový úpis. Emisná pôžička. Hypotekárne bankovníctvo. Hypotekárny úver. Hypotekárny leasing. Splácanie hypotekárnych úverov. Cvičenia.
V. Faktoring: Príklady na výpočet nákladov faktoringu. Forfaiting: Príklady na forfaiting. Leasing: Operatívny leasing. Finančný leasing. Leasingová zmluva. Praktická časť a úlohy.
VI. Deriváty finančného trhu: Forwardy, futures, swapy, opcie.
Dátum realizácie: 19.9.2019
Poznámka k termínu realizácie:
I. seminár 19.09.2019
II. seminár 26.09.2019
III. seminár 03.10.2019
IV. seminár 10.10.2019
V. seminár 17.10.2019
VI. seminár 24.10.2019
V čase od 9.00 -15.00 hod.
Cena kurzu (s DPH): 600 EUR (500.00 EUR bez DPH), účastnícky poplatok zahŕňa všetkých 6 seminárov cyklu. Cena za jeden seminár je 150 EUR s DPH/osoba/deň v prípade, ak sa účastník chce zúčastniť iba vybraných seminárov.
Kontakt: 00421257873532
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8143-zaklady-bankovnictva-a-poistovnictva-pre-zamestnancov-s-neekonomickym-vzdelanim-i-vi
Zdroj: Databáza kurzov   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie