Hľadáte kurz z oblasti účtovníctva? Vzdelávacia organizácia MV eCommerce s.r.o. Vám ich poskytne

Školy a vzdelávanie
Predstavujeme vám MV eCommerce s.r.o., spoločnosť, ktorá sa zaoberá vzdelávacou činnosťou – rekvalifikačnými kurzami účtovníctva, nakoľko dnešné požiadavky na vzdelanosť ľudí, ich kvalifikáciu a zručností sa neustále menia a rastú. Vzdelávacím programom účtovník chce dosiahnuť, aby absolvent vzdelávacieho programu bol pripravený zvládnuť bežnú problematiku účtovníctva.

Kurz Účtovník

Miesto konania kurzu: Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Informácie: Podvojné účtovníctvo: 128 vyučovacích hodín
Jednoduché účtovníctvo: 50 vyučovacích hodín
Mzdové účtovníctvo a personalistika: 62 vyučovacích hodín
Účtovníctvo na PC
Čo získate absolvovaním kurzu?
- osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva
- ovládate celý proces účtovníctva a príslušnú legislatívu
- viete vystavovať a zaúčtovať účtovné doklady a viesť účtovné knihy
- viete vyhotoviť účtovnú závierku a daňové priznanie
- intenzívnu prax v účtovnom softvéri
– zručnosť v spracovaní účtovníctva pomocou účtovného softvéru
Dátum realizácie: 24.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 780 EUR, pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 600 EUR
Kontakt: 00421911202011
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8132-kurz-uctovnik

Mzdové Účtovníctvo a personalistika

Miesto konania kurzu: Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Informácie: Základné právne predpisy a pojmy
Pracovnoprávne vzťahy
Pracovný pomer a druhy pracovných pomerov
Evidencia a výpočet miezd
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
Súhrnný príklad - účtovníctvo na PC
Dátum realizácie: 24.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 263,5 EUR, pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 217 €
Kontakt: 00421911202011
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8135-mzdove-uctovnictvo-a-personalistika

Podvojnové účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Informácie: Základné právne predpisy a pojmy
Základy systému podvojného účtovníctva
Účtová trieda 0-7 Účtovná uzávierka a účtovná závierka
Daň z príjmov právnických osôb a daňové priznanie
Súhrnný príklad - spracovanie účtovníctva na PC
Dátum realizácie: 7.10.2019 - 5.11.2019
Cena kurzu (s DPH): 544 EUR, pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 448 €
Kontakt: 00421911202011
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8134-podvojne-uctovnictvo

Jednoduché účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Cesta na štadión 3, Banská Bystrica
Informácie: Základné právne predpisy a pojmy
Účtovné doklady, knihy, zápisy
Majetok a záväzky
Účtovná závierka a uzávierka
Daň z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie
Súhrnný príklad - účtovníctvo na PC
Dátum realizácie: 7.11.2019 - 14.11.2019
Cena kurzu (s DPH): 212,5 EUR, pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo, cena pre mamičky na materskej 175 €
Kontakt: 00421911202011
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8133-jednoduche-uctovnictvo
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie