Materská dovolenka: 9 podstatných rád pre všetky mamy

Poradenstvo
Aj keď živnostníčky nemajú nárok na materskú dovolenku, majú nárok na vyplácanie dávky materské. Aké podmienky na jej získanie musia splniť, vysvetľuje Mária Ďurišová, špecialistka komunikácie Sociálnej poisťovne.

1. Ospravedlnené voľno
Materská dovolenka je ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania. Rodičovi ho na základe zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ, aby sa tak mohol starať o svoje dieťa. Zamestnanec musí o materskú dovolenku zamestnávateľa požiadať.

2. Matka živnostníčka
Ak je matkou osoba, ktorá je živnostníčkou, nemôže čerpať materskú dovolenku, nakoľko nie je v pracovno–právnom vzťahu. Na dávku materské však nárok má. Základné podmienky nároku na materské sú rovnaké pre zamestnankyňu aj živnostníčku.

3. Platenie poistného
Aby mala živnostníčka nárok na dávku materské rovnako ako zamestnankyňa, musí byť nemocensky poistená aspoň 270 dní v priebehu dvoch rokov pred pôrodom. Musí jej teda vzniknúť povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne z titulu samostatne zárobkovej činnosti. Druhou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia v čase vzniku nároku na materské alebo plynutie ochrannej lehoty k tomuto dňu.

4. Zánik poistenia
Ak poistenkyňa otehotnie ešte pred zánikom poistenia, ochranná lehota trvá osem mesiacov po zániku poistenia. Jednou z osobitých podmienok nároku na materské živnostníčky je aj včas a v správnej výške uhradené poistné.

5. Hrubý príjem
Výška materského sa odvíja od výšky hrubého príjmu, čiže vymeriavacieho základu. Vyššiu materskú, ako tej–ktorej mamičke vyplýva z jej hrubého príjmu, dosiahnuť nemožno. Výška materského je 75 percent z denného vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období. Rozhodujúce obdobie je spravidla kalendárny rok predchádzajúci vzniku nároku na materské, ak ide o niekoľko ročný nepretržitý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa.

6. Odpracovaný čas
Ak mamička chce, aby jej bolo materské bolo určené z príjmu, ktorý dosahuje v pracovnom pomere, kde si uplatňuje nárok na materské, nemocenské poistenie jej musí v tomto poistení trvať aspoň 90 dní do vzniku nároku na materské. Poistné musí reálne platiť a jeho úhrada nesmie prestať ani v prípade práceneschopnosti. Nárok na materské si mamička môže spravidla uplatniť šesť až osem týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

7. Navýšenie materskej
Výšku materského si poistená osoba môže navýšiť tak, že dosiahne vyšší príjem z výkonu svojej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Súčasná legislatíva nepovoľuje súbeh povinného nemocenského poistenia s dobrovoľným nemocenským poistením. Mamička si teda nemôže platiť dobrovoľné poistenia za účelom navýšenia materského.

8. Poistné vzťahy
Vyššiu materskú dávku môže mať poistená osoba len vtedy, ak má viacero poistných vzťahov, z ktorých platí poistné na nemocenské poistenie. Príkladom je uzatvorený riadny pracovný pomer a popri tom je aj povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba. Platí to však len vtedy, ak z oboch osobitne splní podmienky nároku na materské.

9. Rozhodujúce obdobie
Vymeriavací základ, pri ktorom môže žena dosiahnuť najvyššie možné materské, je v súčasnosti vo výške 1908,00 eur. Maximálne materské je teda vo výške 1 411,40 eur mesačne pri 30–dňovom mesiaci, a 1 458,50 eur mesačne pri 31–dňovom mesiaci. To znamená, že by živnostníčke musela vzniknúť povinnosť platiť poistné v rozhodujúcom období z uvedeného vymeriavacieho základu. Rozhodujúce obdobie je spravidla kalendárny rok predchádzajúci vzniku nároku na materské.
Zdroj: Zuzana Dzvoníková (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie